Et gyldent håndtryk og integritet

Hos Jesus fra Nazaret hang ord og gerning fuldstændig sammen, og i det lys kan vi ikke undgå at opleve vor egen – og ikke bare Jørgen Poulsens – kommen til kort, skriver Mogens S. Mogensen. Foto: Jeppe Michael Jensen Denmark

Integritet har at gøre med, at mennesker gør det, de siger og siger det, de gør, skriver konsulent i interreligiøse spørgsmål Mogens S. Mogensen i sin blog

Efter mange års dygtig ledelse af Røde Kors, vælger Jørgen Poulsen at tage orlov uden løn for at søge valg til folketinget for Ny Alliance. Så vidt så godt. Han bliver valgt ind i folketinget og kan så naturligvis ikke samtidig fortsætte som generalsekretær i Røde Kors, men forhandler sig i den forbindelse til en fratrædelsesgodtgørelse på 750.000 kr. Her bryder så en veritabel storm løs over Jørgen Poulsens syndige (?) hoved. 

Ja, det er netop det, der er spørgsmålet. Har Jørgen Poulsen gjort noget forkert? Han har hverken taget af kassen eller på anden måde brudt landets love. Han har sandsynligvis også handlet helt i overensstemmelse med den kontrakt, som han ved sin ansættelse indgik med Røde Kors, og ledere i private virksomheder har ofte fået gyldne håndtryk, der får Jørgen Poulsens til at ligne et slattent håndtryk. 

Jamen, reducerer han da ikke i praksis den hjælp, som nødlidende mennesker ude i verden kunne have fået for de 750.000 kr. Jo, men det er dog kun for pebernødder at regne mod de milliardnedskæringer, som regeringen Fogh har foretaget i Danmarks u-landshjælp, eller det tab for u-landsorganisationernes hjælpearbejde det var, da regeringen afskaffede u-landsoplysningsbevillingen. 

Hvordan kan det så være, at forargelsen i meget brede kredse og tilsyneladende på tværs af folks politiske holdninger har været så meget voldsommere overfor Jørgen Poulsens handlemåde end overfor regeringen, selvom regeringens handlinger har kostet verdens nødlidende langt mere end Jørgen Poulsens gyldne håndtryk? 

Jeg tror, at forklaringen har at gøre med spørgsmålet om integritet. Politikere lægger ikke skjul på, at de går efter at få magten, og derfor forarges vi sjældent ret meget over, hvor langt de vil gå bl.a. med hensyn til kovendinger og kompromisser for at få magten.

Direktører lægger heller ikke skjul på, at det for dem handler om firmaets bundlinje og deres egen bundlinje, og derfor er der heller ikke så stor ståhej, selv når en direktør taler om løntilbageholdenhed af hensyn til virksomhedens økonomi samtidig med, at direktøren selv på forskellig vis forgyldes. 

Problemet er bare, at Jørgen Poulsens 750.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse ikke blev givet til en direktør for en virksomhed, men en leder af en velgørende organisation.

Som leder af Røde Kors har Jørgen Poulsen appelleret til ganske almindelige mennesker om at ofre lidt af deres velstand til fordel for de nødlidende mennesker, som Røde Kors forsøger at hjælpe rundt om i verden.

Det budskab, som han med stor dygtighed har evnet at formidle til den danske befolkning, er, at vi bør ofre nogle af vore egne penge (som vi sagtens kunne finde på noget spændende at bruge til, om ikke andet så til at forbedre vor pensionsordning).

Når den samme leder, som nu går over til et nyt vellønnet job, alligevel beder om at få en fratrædelsesgodtgørelse, som svarer til resultatet af mange frivilliges indsats til fordel for de virkeligt nødlidende et helt år, vækkes forargelsen. Der mangler en sammenhæng mellem ord og handlinger.

Integritet har at gøre med, at mennesker gør det, de siger, og siger det, de gør, også selvom det ikke altid er til deres egen fordel, ja, selvom det kan have store personlige omkostninger.

I humanitært og kirkeligt arbejde er der i særlig grad fokus på integritet, og de mennesker, som udviser denne integritet, bliver for alle os andre en slags ikoner.

Det gælder personligheder som Moder Teresa og Desmond Tutu, som i deres liv og gerning viser os menneskelivets storhed. De praktiserede det, de troede på, og hos dem, oplevede vi, at der var en høj grad af overensstemmelse mellem det de sagde, og det de gjorde, og at de var parat til at betale prisen for det. 

Med deres store integritet minder de os om ham, om hvem der blev sagt, at ordet blev kød, ordet blev til levet liv. Desmond Tutu, Moder Teresa og mange andre reflekterer noget af det, der fascinerer mennesker i hele verden ved Jesus fra Nazaret. Han nøjedes ikke med at tale om kærligheden, men handlede efter den og levede den ud, selvom det i sidste ende kostede ham livet. Hos ham hang ord og gerning fuldstændig sammen, og i det lys kan vi ikke undgå at opleve vor egen og ikke bare Jørgen Poulsens kommen til kort.

Om ham står der imidlertid ikke blot, at ordet blev kød, men også, at han var fuld af nåde og sandhed. Vi har ikke kun brug for at møde sandheden, men også nåden, tilgivelsen, når vore ord og handlinger ikke rigtig vil hænge sammen.

Mogens S. Mogensen

Mogens S. Mogensens blogindlæg kan læses på mogensen.religionblog.dk, hvor du også kan kommentere hans indlæg.