Glædelig jul og god mission!

Indre Missions formand, Christian Poulsen, aflægger beretning på årsmødet. (Foto: Nordfoto) Foto: Nordfoto

Uanset om der er et flertal for eller mod mission, så skal evangeliet forkyndes for hele verden, skriver konsulent i interreligiøse forhold

Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er født jer en frelser Sådan sagde en engel, som havde opsøgt en flok hyrder på marken uden for Betlehem. Men det skulle den gode engel nok ikke have gjort, for det var jo mission, og mission er noget værre noget. Det er vi nu igen blevet mindet om igennem resultatet af en meningsmåling, som forskernetværket WorldPublicOpinion har gennemført blandt 47.000 personer i 25 lande. Flertallet af de adspurgte tog afstand fra mission, som her udlægges som det, at tilhængere af enhver religion [skal] have ret til at forsøge at omvende tilhængere af en anden religion.

Der er fra et kristent perspektiv - det lille problem ved denne undersøgelse, at ingen missionær kan omvende nogen til kristendom. Bliver mennesker kristne, er det fordi Guds Ånd har omvendt dem altså skabt tro i deres hjerter på Kristus, og mennesker har valgt at omvende sig altså valgt at følge Kristus. Men bortset fra denne ikke uvæsentlige detalje, så er der sikkert stadig et flertal mod at kristne og andre vidner om deres tro i det håb, at mennesker lader sig overbevise og omvender sig kristendommen eller en anden religion. Så facit er det samme: Den gode engel var ude i et ærinde, som flertallet i dag vil fordømme.

Et problem med denne udbredte negative holdning til mission er imidlertid, at den er på kollisionskurs med nogle af de helt centrale menneskerettigheder såsom religionsfriheden og ytringsfriheden. Et andet og endnu mere alvorligt problem er, at afvisningen af mission dybest set indebærer en fornægtelse af menneskelivets grundvilkår, nemlig at vi altid både ubevidst og bevidst påvirker hinanden, når vi omgås hinanden og lever i fællesskab med hinanden.

Det jødiske råd i Jerusalem havde forbudt apostlene (det betyder direkte oversat missionærerne) Peter og Johannes under trusler at forkynde om Jesus (altså at drive mission), men de var så optaget af det glædelige budskab (evangeliet), som de havde modtaget, at de sagde, at vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. Sådan er menneskelivet indrettet, at vi uanset om vi er kristne, buddhister eller muslimer ikke kan lade være med at tale med andre om det, som betyder allermest for os. Da jeg som kristen missionær i Nigeria oplevede, at en af mine muslimske venner en dag sagde til mig, at han virkelig ønskede for mig, at jeg måtte blive muslim, opfattede jeg det som et tegn på hans venskab, at han ønskede at dele det bedste, han kendte til med mig.

Der er lande, som forbyder mission, og der er sågar religiøse grupper, som ønsker mission fra andre religioner eller retninger forbudt. Men at resten af verden skulle bevæge sig i den retning, ville være et menneskeligt og menneskeretsligt tilbageskridt af dimensioner.

Langt mere konstruktivt er det, som den såkaldte Oslo-koalition bestående af repræsentanter for en lang række religioner er i gang med, nemlig at forsøge at enes om nogle fælles etiske retningslinjer for mission. (Se Missionary Activities and Human Rights: Proposing a Code of Conduct regarding Missionary Activities , som blev offentliggjort den 27. Oktober 2008). Lige som ytringsfriheden ikke står til forhandling, men kun det etiske spørgsmål om, hvordan vi håndterer denne rettighed på en anstændig måde, på samme måde er det ikke retten til mission, som det giver mening at diskutere, men den måde, vi i de forskellige religioner praktiserer vor mission på.

Uanset om der er flertal for eller imod mission, så er evangeliet en stor glæde, der skal forkyndes for hele folket, som den missionerede engel sagde til hyrderne på Betlehems marker. Uanset om mission er beskyttet af menneskerettighederne, så kan hverken missionærerne Peter og Johannes eller kristne i dag lade være med at fortælle om det, vi har set og hørt.

Anden juledag, Skt. Stefans dag, vil vi blive mindet om, at ordet martyr grundlæggende betyder vidne. Stefan hverken kunne eller ville lade være med at vidne om det barn, som blev født julenat i Betlehem, som er hele verdens frelser. Kristen mission som vidnesbyrd i sårbarhed har altid en pris, og vidnet Stefan var villig til at betale den ultimative pris for at andre kunne få del i den dyrebareste gave i verden.

Glædelig jul, og god mission!

Mogens S. Mogensen er teolog, lektor og konsulent i interkulturelle og interreligiøse spørgsmål