Gud behøver ikke blasfemiparagraffer

Jeg tror, de fleste danskere er enige i det mål, at søge at opretholde den offentlige orden og fred bedst muligt, skriver Mogens Mogensen. Foto: Foto: Sxc.hu

Gud har ikke brug for vores beskyttelse. Men har samfundet - i form af en blasfemiparagraf, spørger konsulent Mogens Mogensen

Da jeg var i kirke i dag (den 22.08.10, red.) og hørte dagens tekst (Matt 12, 31-42), kom jeg til at tænke på den debat, der kører denne tid om blasfemiparagraffen.

Altså paragraf 140 i straffeloven, der siger, at: Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Denne paragraf går i sin nuværende form tilbage til 1866, men også før den tid havde vi dog blasfemiparagraffer, som typiske handlede om forbrydelse mod Gud. Har vi brug for en blasfemiparagraf i 2010, eller burde vi tage os sammen og afskaffe denne paragraf?

Jesus har ikke brug for blasfemibeskyttelse
Det slog mig, at Jesus i dagens tekst siger, at den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse. Jesus der er Gud i menneskeskikkelse har ikke brug for nogen beskyttelse mod blasfemi.

Men endnu mere tankevækkende er det dog, at Jesus selv blev anklaget for blasfemi af de jødiske religiøse ledere, som sammen med de romerske magthavere fik Jesus henrettet. På en måde kan man altså sige, at Jesu selv blev ramt af en blasfemilov.

Blasfemilove foreskrev dødsstraf
I Det Gamle Testamente var der vitterligt en blasfemilov, der foreskrev dødsstraf for den, som var skyldig i blasfemi mod Gud. Og op igennem kristendommens historie er der blevet argumenteret teologisk for at straffe mennesker for blasfemi mod Gud. Men i et kristent teologisk perspektiv er det mildest talt meningsløst at argumentere for, at Gud skal beskyttes mod gudsbespottelse med strafforanstaltninger.

Den nugældende blasfemiparagraf handler imidlertid slet heller ikke om at beskytte Gud mod gudsbespottelse. Blasfemiparagraffen optræder under afsnittet Forbrydelser mod den offentlige orden og fred, det vil sige, at blasfemiparagraffen ikke har til formål at beskytte Guds ære, men om at sikre opretholdelsen af den offentlige orden ved at værne religiøse samfunds troslærdomme og gudsdyrkelse mod hån og spot.

Ud fra den opfattelse vel, at forhånelse af et trossamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse kunne føre til uroligheder.

Det er samfundet, ikke Gud, der skal beskyttes
Jeg tror, de fleste danskere er enige i det mål, at søge at opretholde den offentlige orden og fred bedst muligt, men spørgsmålet er blot, hvordan det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Samtidig er de fleste danskere sikkert også enige om, at vi må bestræbe os på kun at begrænse borgernes friheder, hvor det er absolut nødvendigt f.eks. af hensyn til opretholdelse af den offentlige orden.

Det er altså ikke Gud, som har brug for at blive beskyttet af en blasfemiparagraf , men det er samfundet, hvis offentlige orden og fred måske - måske ikke har brug for en blasfemiparagraf.

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent og blogger på eftertanke.dk.