Hvordan staver man til religiøst hykleri?

I 2008 indbød den saudiske kong Abdullah bin Abdulazziz 400 ledere fra alle verdens religioner og trossamfund til en dialogkonference i Madrid, fordi han ønskede at fremme fredelig sameksistens mellem religionerne. Men den samme saudiske konge ville ikke være i dialog med kristne og tilhængere af andre religioner i sit kongerige, ja, han ville ikke engang anerkende deres ret til at praktisere deres religion i Saudi Arabien. Foto: Denmark

Saudi Arabiens dobbeltmoralske adfærd og pinlige intolerance bidrager mildt sagt ikke positivt til islams image, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Saudi Arabien, der huser islams to helligste byer, nemlig Mekka med Kabaen, der årligt tiltrækker millioner af muslimske pilgrimme, og Medina, hvor det første muslimske samfund blev etableret, vil gerne fremstå som den islamiske verdens leder. Men Saudi Arabien bidrager mildt sagt ikke positivt til islams image.

LÆS OGSÅ:
Saudi-Arabiens stormufti: Destruer alle kirker

Kristendom forbudt

Med henvisning til en hadith, hvor Muhammed på sit dødsleje skulle have sagt, at der ikke må være to religioner på den arabiske halvø, må kristendommen ikke praktiseres i Saudi Arabien.

Alligevel har Saudi Arabien for at få sit samfund til at fungere inviteret over 1 millioner kristne (især fra Filippinerne) til at arbejde som gæstearbejdere i landet, men med forbud mod at samles til gudstjenester.

LÆS OGSÅ: Må man bygge kirker i muslimske lande?

Bidrager aktivt til islamisk mission
Fra mange års missionsarbejde og talrige rejser i Afrika har jeg kunnet konstatere, at der fra Saudi Arabien gives endog meget store økonomiske bidrag til udbredelsen af islam i Afrika, altså islamisk mission, og det samme gør sig sikkert også gældende for andre dele af verden.

Men samtidig er kristen mission på det strengeste forbudt i Saudi Arabien, og kristne, der aktivt bidrager til at udbrede kristendommen i Saudi Arabien risikerer dødsstraf.

I 2008 indbød den saudiske kong Abdullah bin Abdulazziz 400 ledere fra alle verdens religioner og trossamfund til en dialogkonference i Madrid, fordi han ønskede at fremme fredelig sameksistens mellem religionerne.

Men den samme saudiske konge ville ikke være i dialog med kristne og tilhængere af andre religioner i sit kongerige, ja, han ville ikke engang anerkende deres ret til at praktisere deres religion i Saudi Arabien.

Kort efter konferencen deporterede den saudiske regering tilmed 15 kristne udlændinge, hvis forbrydelse var, at de havde holdt et bedemøde i et privat hjem.

Saudi Arabien er meget aktiv med hensyn til at støtte byggeriet af moskeer i en lang række kristne lande, for eksempel i Europa og Nordamerika, hvor muslimerne udgør relativt små minoriteter.

Stormuftiens fatwa

Samtidig har kirkebyggeri altid været forbudt, således at der den dag i dag ikke er en eneste kristen kirke i Saudi Arabien. Den 12. marts i år gik Saudi Arabiens stormufti Sheik Abdul Azziz bin Abdullah et skridt videre og erklærede, at det var nødvendigt at ødelægge alle kirker i hele regionen.

Fatwaen kom som et svar på et spørgsmål fra en delegation fra Kuwait angående en foreslået lovgivning om forbud mod byggeri af kirker i emiratet. Til sammenligning kunne man forestille sig, hvilken reaktion der ville komme, hvis paven opfordrede til ødelæggelse af alle moskéer i Europa.

Konklusionen må i dag være, at den mest nærliggende måde at stave til religiøst hykleri er: Saudi Arabien. I modsætning til Saudi Arabiens dobbeltmoralske adfærd tjener det til østrigske muslimers ære, at de for nylig i protest mod stormuftiens pinlige intolerance har udtalt, at de i det mest restriktive islamiske land ønsker at bygge en kirke i Saudi Arabien som et tegn på religionsfrihed.

Mogens Mogensen er ph.d. og interreligiøs konsulent