Karikaturtegninger ødelagde ikke dialogkonference

To deltagere i weekendens konference for muslimske og kristne ledere i Danmark. Foto: Privatfoto/Mogens Mogensen

Hvis medborgerskabet og naboskabet mellem muslimer og kristne styrkes, så vil der blive skabt et fælles fundament, som ingen nok så provokerende karikaturtegninger kan rokke ved. Mogens S. Mogensen blogger fra muslimsk-kristen lederkonference i København

Jyllands-Postens trykning af 12 karikatur-tegninger af Muhammed for halvandet år siden førte til den største internationale krise for Danmark siden anden verdenskrig.

Alle gode kræfter blev engageret for både på nationalt og internationalt plan at bringe krisen til ophør og udbedre skaderne af krisen. Folkekirke og Religionsmøde fik et økonomisk tilskud fra integrationsministeriet til at iværksætte en lytterunde blandt en lang række muslimske organisationer og moskéer for at styrke relationerne og kommunikationen mellem kristne og muslimer.

Jeg var sammen med en kristen og en muslim med rundt i hele landet hos mange forskellige muslimske grupper, og vi blev stort overalt meget godt modtaget og oplevede mange meget positive og konstruktive samtaler. Efterfølgende blev den første nationale dialogkonference mellem muslimske og kristne ledere afholdt.

Netop i dag (lørdag den 1. september, red.), hvor omkring 40 kristne og muslimske ledere samledes til den anden konference, havde en lang række danske aviser valgt at trykke den svenske karikatur-tegning af Muhammed i skikkelse af et menneske med en hundekrop. Er det her starten på en ny tegninge-krise med demonstrationer, afbrænding af ambassader og handelsboykot?

Det er svært at spå om, hvordan muslimer rundt om i verden vil reagere, men offentliggørelsen af karikaturtegningen også på forsiden af Kristeligt Dagblad ødelagde på ingen måde vor konference. Vi lyttede naturligvis til muslimers skuffelse og smerte over, at der nu igen blev tegnet en karikatur af deres profet, og vi må nok også fremover drøfte spørgsmålet om, hvordan vi på én og samme tid kan værne om ytringsfriheden og respekt og hensynsfuldhed i omgangen med hinanden.

Hvorfor kom karikaturtegningen ikke til at fylde mere? For det første fordi vi netop har et samtaleforum, hvor muslimske og kristne ledere kan lytte til hinanden og prøve at forstå hinanden. Som religiøs minoritet er det af afgørende betydning, at muslimerne oplever, at de bliver set og hørt og anerkendt. For det andet fordi vi havde et emne på dagsordenen, som på lang sigt er af større betydning. Nemlig medborgerskab og naboskab.

Hvis medborgerskabet og naboskabet mellem muslimer og kristne styrkes, så vil der blive skabt et fælles fundament, som ingen nok så provokerende karikaturtegninger kan rokke ved.

Mens nogle medier er optaget af at tegne karikaturer ikke bare af Muhammed men ofte også af muslimer, så fortsætter vi i morgen tidlig samtalen kristne og muslimer imellem i morgen, i tillid til at samtalen fremmer forståelsen.

For resten, så starter de 20 kristne deltagere i morgen søndag med en nadvergudstjeneste i den shia-muslimske moskecentger på Nørrebro, hvor vi holder konferencen! God søndag!

1. september 2007

Mogens S. Mogensen er konsulent og ekstern lektor. Følg hans blog på http://mogensen.religionblog.dk