Marie Krarup udviser respektløs holdning til maori-kulturen

I isolerede nationalstater kan vi slippe af sted med markante etnocentriske holdninger, men i en mere og mere globaliseret verden vil etnocentrisme bidrage til flere og flere konflikter, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Marie Krarups etnocentriske blogindlæg om maorikulturen bliver altså også læst i New Zealand. En globaliseret verden kræver kulturel empati, mener interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen

Det er meget nærliggende for de fleste mennesker at være egocentrikere og agere egocentrisk. Egocentrisme indebærer, at man betragter sig selv og ens egne perspektiver og holdninger som de mest valide og ens egne interesser som de vigtigste. Men det daglige møde med andre egoer med deres særlige perspektiver, holdninger og interesser udfordrer heldigvis vor egocentrisme, så vi lærer i en eller anden grad at forstå andre menneskers holdninger og perspektiver, og så vi udvikler en eller anden grad af empati.

Det er også meget nærliggende for de fleste etniske grupper, som for eksempel os danskere, at være etnocentrikere og agere etnocentrisk. Etnocentrisme indebærer, at vi danskere for eksempel tager for givet, at vore perspektiver og holdninger er de mest valide, og at vore interesser er de vigtigste i hele verden. For etnocentrikeren er hans folks kultur et udtryk for civilisationens højdepunkt og afvigelser fra hans eller hendes folks kultur et udtryk for et lavere civilisationsniveau eller lige frem for primitivitet.

Etnocentisme er et problem i globaliseret verden
Det er ikke noget problem, så længe de forskellige folkegrupper lever adskilt. Tværtimod kan etnocentrismen danne en solid grobund for en nationalisme, der definerer sig ud fra et modsætningsforhold til a

ndre etniske grupper.

Men efterhånden som verden bliver mere og mere globaliseret, bliver etnocentrismen et større og større problem. Etnocentrikere reagerer på globaliseringens udfordring typisk på to måder: nogle bliver endnu mere fastlåst i deres etnocentrisme, men andre udvikler et tværkulturelt perspektiv med anerkendelse af validiteten af andre kulturers perspektiver.

En af dimensionerne i Muhammedkrisen i 2006 var for mig at se, at en række danske aktører agerede ud fra en etnocentrisk holdning. At vi i Danmark ikke har ret mange hæmninger - eller begrænsende normer med hensyn til til omgangen med religiøse symboler, er vi som etnocentrikere tilbøjelige til at anse som det naturlige, det civiliserede og det eneste fornuftige. Derfor har vi vanskeligt ved at forstå og acceptere, at man i andre kulturer har andre holdninger. Denne form for dansk etnocentrisme bidrog til, at Danmark kom ud i den alvorligste internationale krise siden besættelsestiden.

Marie Krarup ser maori-kultur som primitiv
Forleden besøgte Marie Krarup fra Dansk Folkeparti New Zealand under en tur med Folketingets forsvarsudvalg. Her besøgte de blandt andet en flådebase, hvor de blev modtaget af dansende maorier, som er et af New Zealands oprindelige folk.

I et blogindlæg i Berlingske Tidende, med den sigende titel Aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv..., beskrev Marie Krarup sin oplevelse som det mindre civiliserede indslag i Forsvarsudvalgets besøg. Og så skriver hun om en halvnøgen mand i bastskørt, der råbte og skreg på maori. Han udførte mærkelige ritualer og rakte tunge, mens vi så til og blev instrueret af en lokal om, at vi ikke måtte grine. Hun harcelerer over, at officererne ikke giver hånd, men udsætter dem for næsegnidning.

Dernæst besøgte de et maori-tempel, der var udsmykket med gudeskikkelser med vrede ansigter og store erigerede penisser. Det var et led i programmet rettet imod cultural awareness! Man kunne måske også kalde det kulturel selvudslettelse, eller grotesk mulit-kulti-dyrkelse.

Marie Krarups reaktion er meget forståelig, nemlig som et udslag af dansk etnocentrisme. Maori-kulturen er mindre civiliseret end den danske kultur, og er et udtryk for primitivitet.

De læser også blogindlæg i New Zealand
Hvis bare dette blogindlæg var blevet læst i Danmark, havde skaden været begrænset, fordi de fleste af os (desværre) stadig har en rem af denne etnocentrisme, der er tilbøjelig til at gøre den aktuelle danske kultur til absolut norm for alle andre kulturer. Og blogindlægget kan sagtens ses som et indlæg, der flugter helt perfekt med Dansk Folkepartis værdipolitik, og som indgår som et argument mod et multikulturelt samfund i Danmark.

Men i vor globaliserede verden blev Marie Krarups indlæg altså ikke bare læst og kommenteret i Danmark, men også i New Zealand. Og læst i New Zealand bliver det helt tydeligt, at den danske folketingspolitiker udtrykker en meget nedladende og respektløs holdning til den kultur, som en del af New Zealands befolkning er rundet af. Derfor er hun da også blevet mødt med vrede for at håne maori-kulturen.

I isolerede nationalstater kan vi slippe af sted med markante etnocentriske holdninger, men i en mere og mere globaliseret verden vil etnocentrisme bidrage til flere og flere konflikter, og der er der brug for at udvikle en større tværkulturel forståelse og dermed også en større kulturel empati, hvor vi på en og samme tid vedkender os vor egen kulturelle identitet, anerkender andres kultur, og erkender at enhver kultur - blandt andet som følge af mødet med andre kulturer - er under stadig forandring.

Mogens Mogensen er ekstern lektor, interreligiøs konsulent og blogger.