"Mindfulness overhaler kristendommen"

Selvom der er stigende interesse for mindfulness overalt i den vestlige verden, tyder tallene fra Google på, at den er særlig fremskreden i Danmark, mener kommunikationschef i KirkeWeb Peter Fischer-Nielsen.

Interessen for kristendom er faldende, mens folk i stedet fatter interesse for individcentrerede spirituelle praksisformer, skriver kommunikationschef i KirkeWeb Peter Fischer-Nielsen

Når danskere i dag skal tackle hverdagens udfordringer, er det i stigende grad mindfulness, de får hjælp fra. Og skal man tro søgetendenser på Google, så sker det på bekostning af kristendom.

LÆS OGSÅ: "Mindfulness er et tegn på tidsånden"

Fra 2006 og frem til i dag har søgekurven på ordet mindfulness været støt stigende, mens søgning på kristendom siden 2004 har været i konstant fald og lige nu er ved at blive overhalet af den buddhistisk inspirerede meditationsteknik.

Billedet viser en tendens, som religionssociologer har beskrevet gennem de seneste årtier: At interessen for traditionel dogmecentreret religion og kristendom er faldende, mens folk i stedet fatter interesse for mere uforpligtende og individcentrerede spirituelle praksisformer.

Kristendom er mest presset i Danmark
Selvom udviklingen har foldet sig ud overalt i den vestlige verden, tyder tallene fra Google på, at den er særlig fremskreden i Danmark.

I USA har søgeordet mindfulness været i konstant vækst i de seneste otte år, men i sammenligning med termen Christianity er der endnu lang vej igen, før den populære teknik tager over. Og i Storbritannien er det også fortsat kristendom, der dominerer af de to Google-søgninger, selvom kurverne ligger tættere på hinanden end i USA.

Nye tal er en øjenåbner for kirken
Tallene fra Google er interessante, men betydningen skal samtidig ikke overdrives. Selvom danskere mere end så mange andre skifter kirken ud med nye spirituelle og mere eller mindre religiøse praksisformer, står kristendommen fortsat stærkt i Danmark, ikke mindst takket være en solid folkekirkelig institution.

Tallene kan dog tjene som en øjenåbner for kristendommens talsmænd i Danmark, der gør klogt i at forkynde troen som noget, der har en relevans og en virkning i den enkelte danskers hverdag. Bliver kristendommen blot formidlet som en upersonlig og abstrakt fortælling, vil budskabet næppe appellere til den gennemsnitlige dansker, der hovedsageligt er optaget af at få hverdagen og livet til at hænge sammen.

Peter Fischer-Nielsen
Ph.d og kommunikationschef i KirkeWeb

Selvom der er stigende interesse for mindfulness overalt i den vestlige verden, tyder tallene fra Google på, at den er særlig fremskreden i Danmark, mener kommunikationschef i KirkeWeb Peter Fischer-Nielsen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen