"Pagtens ark findes i Etiopien"

Lykkes det ph.d. Mogens S. Mogensen at finde pagtens ark i Etiopien Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Ph.d Mogens Mogensen skriver om sin søgen efter pagtens ark og Noahs Ark i Etiopien

Af alle kristne trossamfund i hele verden er den ortodokse kirke i Etiopien måske den eneste, der med hensyn til teologi, ritualer og selvforståelse lægger afgørende vægt på pagtens ark.

Så stor en vægt, at det er konstituerende for en kirke at have en repræsentation af arken. Den (om man så må sige) ortodokse forklaring er, at den oprindelige pagtens ark har været i Etiopien i næsten 3000 år, og og at den i dag opbevares i en kirke i Axum.

Her til morgen spurgte jeg vor 27-årige guide, der læste tourist management på Gondar universitet, om han troede på det. Om pagtens ark var i Axum, var han ikke sikker på, men han var overbevist om, at den var et eller andet sted i Etiopien.

De mange jøder i Etiopien
Et lige så stort paradoks som pagtens arks rolle i den ortodokse kirke, er tilstedeværelsen af jøder i Etiopien. Ikke bare nogle få, men så mange tusinde, at de i århundreder har spillet en væsentlig rolle i Etiopiens historie.

Fra 1984 og i de følgende år fik disse såkaldte felasha-jøder lov til at bosætte sig i Israel, og i dag er der over 80.000 jøder i Israel, som er født i Etiopien.

Vor guide førte os ud til en falasha-landsby nogle få kilometer uden for Gondar, hvor vi så synagogen og torah-skolen. Men der var ikke mange falasha-jøder tilbage i landsbyen, de fleste af dem, som ikke allerede var emigreret til Israel, var flyttet ind til byen.

Vort hotel, Lammergayer, ligger i nærheden af en jødisk center, og vi har talt med flere af deres medarbejdere, som underviser potentielle falasha-emigranter til Israel i hebræisk.

De var imidlertid ikke specielt religiøst interesserede og havde ikke nogen mening om, hvor pagtens ark var. Det nærmeste, jeg i dag kom pagtens ark, var, at jeg ude i landsbyen købte en lerfigur, der forestillede Moses med indholdet af pagtens ark, altså stentavlerne med De Ti Bud.

Hvordan kan man forklare, at der så langt fra Israel har været et stort jødisk samfund, som har holdt fast ved jødiske ritualer og traditioner? Og hænger spørgsmålet jødernes tilstedeværelse i Etiopien sammen med spørgsmålet om pagtens arks eventuelle tilstedeværelse i Etiopien?

Dronningen af Saba og hendes efterkommere
Vor udmærkede guide gav os den ortodokse forklaring på disse spørgsmål. Dronningen af Saba, som kom fra Etiopien, besøgte som det fortælles i Det Gamle Testamente kong Salomon i Jerusalem.

Hvad Bibelen ikke fortæller, er, at Dronningen af Saba efter sin hjemkomst til Etiopien fik en søn med Salomon, Menelik. Da Menelik blev voksen besøgte han Salomon, som anerkendte ham som sin søn.

Efter nogen tid forlod Menelik Jerusalem, ledsaget af en af stor gruppe lærde israelitter og med sig havde han også pagtens ark. Grundstammen i det jødiske samfund i Etiopien udgøres altså af Meneliks ledsagere fra Jerusalem samt deres efterkommere og dem, som konverterede til jødedommen. Lige siden har der derfor været et jødisk samfund, ligesom også pagtens ark har været, i Etiopien.

Pagtens ark er strengt bevogtet
Hvis pagtens ark er i Etiopien, hvor i landet er den så? Den ortodokse forklaring er, at den i dag er i Vor Frue af Zions Kirke i Axum, men problemet er, at der ikke er nogen, som har set den der, lige bortset fra den præst, som til sin dødsdag alene vogter den.

Sidste stop på vor rundtur i Gondar i dag var et besøg i Debra Birham Selassie-kirken. Kirken blev bygget af kejser Iyasu den 1. slutningen af det 17. århundrede, altså i begyndelsen den 200-årige periode, hvor Gondar var hovedstad i kejserriget.

Iyasu bad om, at få pagtens ark overført til Gondar, når kirken var færdig, men præsteskabet i Axum sagde nej. Oprindeligt var man begyndt at bygge kirken efter samme grundplan som kirken i Axum, men da kejseren indså, at det ikke ville lykkes ham at få pagtens ark til Gondar, byggede han i stedet en kirke, som skulle ligne Noahs ark vendt på hovedet. Og det gør den virkelig også.

Det er altså ikke lykkedes mig at finde pagtens ark, end ikke en kopi af den. Men i dag fandt jeg til gengæld en anden ark i Etiopien: Noahs Ark, omend i kopi og vendt på hovedet.

Gondar, onsdag, den 3. Januar 2012

Mogens S. Mogensen
Ph.d og interreligiøs konsulent