Religionerne kan bidrage til fred

Religion spiller – i modsætning til hvad mange religiøse analfabeter i Danmark er klar over – en meget stor rolle for de allerfleste af verdens 6 mia. indbyggere, skriver Mogens S. Mogensen. Foto: Wikimedia

Brevet fra de 138 muslimske ledere til kirkernes ledere kan blive et vigtigt bidrag til en lidt mere fredelig udvikling i verden, skriver Mogens S. Mogensen i sin blog

"Muslimer og kristne udgør tilsammen godt og vel halvdelen af verdens befolkning. Uden fred og retfærdighed mellem disse to religionssamfund vil der ikke blive nogen meningsfuld fred i verden. Verdens fremtid afhænger af fred mellem muslimer og kristne.

Sådan skriver 138 muslimske ledere og lærde, der repræsenterer både sunni- og shia muslimer i hele verden, i et brev til paven og lederne fra alle andre kristen kirker i anledning af afslutningen på Ramadanen i dag. 

Grundlaget for denne fred og forståelse eksisterer allerede, skriver de, og argumenterer med henvisning både til koranen og bibelen i de følgende mange sider for, at muslimer og kristne har en fælles forståelse af at være kaldet til at elske Gud og til næstekærlighed.

Mens islam og kristendom er åbenlyst forskellige religioner og uden at minimere nogle af de formelle forskelle mellem dem så er De To Store Bud et område, hvor der er fælles grund og en forbindelse mellem koranen, torahen og Ny Testamente.

Her drejer det sig ikke om en høflig økumenisk dialog mellem udvalgte religiøse ledere. Hvis muslimer og kristne ikke kan leve i fred, så bliver der ikke fred i verden. Vor fælles fremtid er på spil. Verdens overlevelse er måske på spil. Derfor konkluderer de: Derfor lad ikke vore forskelle føre til had og strid mellem os. Lad os respektere hinanden, være fair, retfærdige og venlige over for hinanden og leve i oprigtig fred, harmoni og gensidig goodwill. Hele det 29 sider lange brev kan læses her.

Når vi som kristne går brevet efter i sømmene, kan vi naturligvis ikke være enige med muslimerne i alle deres præmisser vi skal elske Gud, ja, men den fælles forståelse af Gud, som brevet præsenterer, er ikke dækkende for en kristen gudsforståelse men konklusionen er efter min opfattelse helt rigtig: muslimer og kristne må hver for sig og sammen arbejde for fred og retfærdighed i verden og i de enkelte lande. Og det er ikke en forudsætning for et sådant samarbejde, at vi som kristne og muslimer er enige om fx gudsforståelsen.

I en tid, hvor medierne dagligt fyldes af ekstremistiske muslimers hadefulde udsagn og grufulde beretninger om islamistiske terrorister, der spreder død og ødelæggelse med deres selvmordsbomber, må vi opfatte dette brev som en udrakt hånd til dialog og samarbejde fra det store flertal af mere moderate muslimer.

Det er virkelig enestående, for det første at en så bred kreds af højt respekterede lærde og indflydelsesrige ledere, både sunni og shia, fra alle dele af verden har kunnet nå til enighed om den fælles forståelse, som brevet udtrykker, og for det andet, at de i fællesskab henvender sig til lederne for de kristne kirker for at opfordre til dialog og samarbejde.

Religion spiller i modsætning til hvad mange religiøse analfabeter i Danmark er klar over en meget stor rolle for de allerfleste af verdens 6 mia. indbyggere. Religion har at gøre med det dybeste i det enkelte menneskes liv, og det taler til mennesker om det højeste i tilværelsen.

Historien viser, at religion kan bidrage til fred, forsoning og udvikling, men der er desværre også eksempler i historien og nutiden på, at religion er blevet brugt til at fremme konflikter, vold og krig. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke budskaber højt respekterede religiøse ledere udsender, men det kan tværtimod have stor betydning, om muslimer og kristne verden over oplever, at kristne og muslimske ledere sætter sig sammen for at forsøge at samarbejde om at fremme retfærdighed, fred og udvikling i verden. 

Brevet fra de 138 muslimske ledere til kirkernes ledere ændrer ingenting i sig selv, men hvis det bliver indledningen til en konstruktiv dialog om de konflikter, som der i dag vitterligt er mellem muslimer og kristne mange steder i verden, så kan det blive et vigtigt bidrag til en lidt mere fredelig udvikling i verden. 

Mogens S. Mogensen

For at læse mere om lignende emner, besøg min website: www.intercultural.dk.

Mogens S. Mogensen er konsulent i interkulturelle og interreligiøse spørgsmål.

Du kan læse Mogens S. Mogensens blogindlæg på mogensen.religionblog.dk, hvor du også kan kommentere hans indlæg. 

Mens muslimer verden over som her i Pakistan fredag gør sig klar til at fejre afslutningen på fastmåneden Ramadan, har 138 fremtrædende muslimske ledere udsendt en bøn om fred og dialog på 29 sider til kristne kirkeledere. – Foto: .