Religionsdialog - nytter det noget?

Nytter det noget med en dialogkonference mellem muslimske og kristne ledere i Afrika? Dialog betyder samtale, og der er meget at tale om for disse religiøse ledere, når det gælder fred og udvikling i Afrika, skriver ph.d og interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Alternativet til samtale er, at man ikke taler sammen, og når samtalen forstummer, er der fare for, at konflikten tager over. Hvor galt det kan gå, er den nuværende situation i Nigeria en alvorlig påmindelse om, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

"Nytter det noget med sådan nogle dialogkonferencer?" spurgte en af min venner, da jeg fortalte, at jeg skulle deltage i en dialogkonference i Addis Abeba mellem muslimske og kristne ledere samt repræsentanter for medierne i Afrika. Det spørgsmål rumsterede i mit hoved, da jeg i dag tog hen på Global Hotel, hvor konferencen afholdes.

Konflikten i Nigeria
I eftermiddag og i aften er deltagerne begyndt at indfinde sig. De kommer fra Etiopien, Egypten, Tanzania (inkl. Zanzibar), Madagaskar, Cameroun, Sierra Leone, Liberia og Nigeria.

Det vil sige, at deltagerne fra Nigeria, som netop nu gennemlever den alvorligste krise i mange år på grund af en række terrorangreb, især mod kristne kirker, fra en muslimsk sekt, har vi endnu ikke set noget til. Flere af dem har måttet melde afbud, fordi de er travlt optaget af at forsøge at forhindre, at konflikten mellem kristne og muslimer breder sig.

PROCMURA har bidraget til fred i Afrika
Konferencen er organiseret af PROCMURA i samarbejde med Mission Afrika, Dansk Etioper Mission, Danmission og er støttet af DANIDA gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Ud over repræsentanter for disse organisationer er vi også en dansk delegation bestående af en journalist, en muslim, og en kristen, nemlig Malene Fenger Grøndal, Abdul Wahid Pedersen og mig.

Programme for Christian Muslim Relations in Africa (PROCMURA) blev stiftet i 1959 (under navnet Islam in Africa Project) af afrikanske kirker i samarbejde med deres partnerorganisationer i Europa og USA, og har følgende mission statement: Faithful and responsible Christian witness to the Gospel in an interfaith environment of Christians and Muslims that respects the spirit of good neighbourliness, and Christian constructive engagement with Muslims for peace and peaceful coexistence for the holistic development of the human person and his/her environment. (At vidne trofast og ansvarligt om evangeliet i et interreligiøst miljø bestående af kristne og muslimer, hvor man respekterer ånden i et godt naboskab og hvor kristne arbejder konstruktivt for fred og fredelig sameksistens med muslimer, så der kan skabes en helhedsorienteret udvikling af mennesket og dets omgivelser."

I de senere år er PROCMURA blandt andet blevet kendt og respekteret for sit bidrag til fredsprocesserne i Sudan, der førte til dannelsen af den nye stat Sydsudan, i Sierra Leone og Liberia.

Konferencens tema er Africa Christian and Muslim Leaders Conference on Peace and Development (Konference for kristne og muslimske ledere i Afrika om fred og udvikling, red.)

Det er nødvendigt med religionsdialog i Afrika
Afrika har i dag over 1 milliarder indbyggere, og religion spiller en afgørende rolle i det afrikanske samfund, hvor over 400 millioner er kristne, og over 400 millioner er muslimer.

Baggrunden for konferencen er, at der ikke ville være fred i Afrika, hvis der ikke er fred mellem muslimer og kristne, ligesom der heller ikke kan forventes nogen meningsfuld social udvikling på det afrikanske kontinent, hvis ikke kristne og muslimer er aktive deltagere og er det i samarbejde med hinanden.

Det handler ikke bare om peaceful coexistence, men om proexistence living in support of one anothers quest for peace and development, som PROCMURAs generalsekretær Johnson Mbilla udtrykker det. (At eksistere for hinanden og leve for at støtte hinanden i at stræbe efter fred og udvikling, red.)

Nytter det noget med en sådan dialogkonference mellem muslimske og kristne ledere i Afrika? Dialog betyder samtale, og der er meget at tale om for disse religiøse ledere, når det gælder fred og udvikling i Afrika.

Alternativet til samtale er, at man ikke taler sammen, og når samtalen forstummer, er der fare for, at konflikten tager over. Hvor galt det kan gå, er den nuværende situation i Nigeria en alvorlig påmindelse om.

Global Hotel, Addis Abeba, Etiopien, søndag, den 8. januar 2012
Mogens S. Mogensen

Ph.d og interreligiøs konsulent
Indlægget er oprindeligt skrevet som et
blogindlæg på eftertanke.dk