Serie: Askese i religionerne

Fravalg i katolicismen handler om at komme tættere på Gud

I den katolske kirke kan askese og faste betyde, at man vælger bestemte fødevarer fra, eksempelvis kød. Men det kan også betyde, at man fravælger moderne tidsrøvere som sociale medier, for at få mere tid til at reflektere over de ting, der egentlig er vigtige, fortæller Kasper Baadsgaard-Jensen fra Danmarks Unge Katolikker. Foto: Ann Wang/Reuters/Ritzau Scanpix

I katolicismen kan askese betyde fravalg af bestemte fødevarer, men også tidsrøvere, der fylder meget i ens hverdag, fortæller børne- og ungdomspræst Kasper Baadsgaard-Jensen. På den måde får man tid til at reflektere over de vigtige ting i livet og styrke sin relation til Gud

Sociale medier og andre moderne opfindelser kan optage meget af ens tid og fylde så meget i hverdagen, at man glemmer de vigtige ting i livet. Det mener Kasper Baadsgaard-Jensen, der er børne- og ungdomspræst ved organisationen Danmarks Unge Katolikker. Ved at fravælge disse ting, både ved særlige højtider og alle fredage hele året, får man tid til at tænke over, hvad der egentligt er vigtigt i livet.

”I den moderne tid er der rigtig mange ting, der optager folk mere og mere, men nogle gange glemmer man at tænke over, om de ting, som man bruger sin tid på, er givende og fyldestgørende. Man kan hurtigt fortabe sig i noget, som egentlig ikke giver en glæde,” fortæller Kasper Baadsgaard-Jensen.

Ved at vælge nogle af disse ting fra og tænke over, hvordan man egentlig vil bruge sin tid, kan man opdage, at man har spildt sin tid på ting, der egentlig er uvæsentlige og opdage, at man hellere vil bruge tiden på noget andet. I Danmarks Unge Katolikker bruger man fravalget af for eksempel sociale medier til at minde sig selv om det væsentlige i livet.

Den sande glæde findes ikke på sociale medier
Tidligere var det, man fravalgte i katolicismen, ofte kød. Men tiderne skifter, og derfor har de klassiske fravalg forandret og udvidet sig. Nu er det ikke kun kød og andre madvarer, der fravælges, men også moderne opfindelser og tidsrøvere – ting, man bruger en masse tid på, men som måske ikke giver glæde og derfor ikke er så vigtige alligevel.

”Ved at fravælge for eksempel sociale medier, eller ved at logge af Facebook, Twitter, Instagram og alle de andre sociale platforme i en dag eller længere, opdager man, at de slet ikke er så livsnødvendige, som man ofte går og tror,” fortæller Kasper Baadsgaard-Jensen.

Ved at tage en pause derfra mener Kasper Baadsgaard-Jensen, at man kan opdage, at de sociale medier fylder unødigt meget, og at man hurtigt kan fortabe sig i dem og bruge en masse tid på dem, men at de ikke er kilden til sand glæde.

”Faktisk vil man opdage, at alt det moderne, som er nemt at fortabe sig i, og som vi dermed bruger en masse tid på i løbet af hverdagen og vores liv, i virkeligheden vender os væk fra det væsentlige. Det vender os væk fra vores tro og fra Gud. Når man fortaber sig selv på internettet og sociale medier, så glemmer man at give sig selv tid til at tænke over, hvordan man bruger sin tid og sit liv,” siger Kasper Baadsgaard-Jensen og fortsætter:

”Men ved at vælge de moderne opfindelser fra, permanent eller i en periode, får man tid til at mindes det, der betyder noget. Faste handler altså ikke kun om at fravælge noget. Det handler i lige så stor grad om omvendelse og om at vende tilbage til det, der fylder livet med mening.”

Fravalg giver tid til at minde sig selv om det væsentlige
Fravalg i sig selv er dog ikke nok, fortæller Kasper Baadsgaard-Jensen. Det handler også om, hvordan man så bruger den tid, der bliver frigivet:

”Det er vigtigt at bruge tiden på at styrke eller genfinde sin relation til Gud. Det kan man blandt andet gøre ved hjælp af bøn, ved at give almisser til dem, der ikke har så meget, eller ved at gøre gode gerninger.”

I december er der mange mennesker, der giver penge til gode formål, som for eksempel Mødrehjælpen eller Julehjælpen, eller gør gode gerninger ved at dele julehjælp ud til trængende familier, der ikke har så mange penge at holde jul for.

Men i Danmarks Unge Katolikker er det ikke kun i december, der gives almisser eller gøres gode gerninger; her er det en central del af fasten, både hver fredag og de 40 dage op til påsken. Ved at fravælge de ting, der tager meget af ens tid, kan man få mere tid til at reflektere, til at tænkte over sin tro, sit forhold til Gud og hvad der egentlig er det mest væsentlige i livet. Er det livet på internettet og de sociale medier, eller er det forholdet til Gud og næstekærligheden overfor andre mennesker?

Kasper Baadsgaard-Jensen fortæller, at man i Danmarks Unge Katolikker betragter fravalget, eller askesen, som en bodsøvelse. En bodsøvelse er en handling, man udfører, der for eksempel hjælper en til at sone sine synder. Man kan udføre gode gerninger for at modvirke de dårlige ting, som man har gjort, eller søge tilgivelse ved at gøre noget godt eller bede til Gud.

”Så når man fravælger blandt andet kød og sociale medier og bruger den tid, man får frigivet, på at bede til Gud, gøre gode gerninger eller give almisser, så bruger man sin tid på ting, der giver glæde i livet og samtidig styrker ens tro, så man kommer tættere på Gud,” fortæller Kasper Baadsgaard-Jensen.