8 ud af 10 verden over anser religion som vigtigt

De seks mindst religiøse lande er ifølge en ny Gallup-undersøgelse: Estland (16 procent), Sverige (17 procent), Danmark (19 procent), Japan (24 procent), og Hong Kong (24 procent).

En Gallup-undersøgelse påpeger, at religionens betydning til dels afhænger af levestandarden

Mere end otte ud af ti voksne verden over anser religion som en vigtig del af deres daglige liv. Det viser Gallup-undersøgelser foretaget i 114 lande i løbet af 2009.

Dog er det ikke tilfældigt, hvem der tror. Der er nemlig stadig et langt stykke hen ad vejen en stærk sammenhæng mellem et lands socioøkonomiske status og indbyggernes religiøsitet, viser undersøgelsen.

Indkomstens betydning
I verdens fattigste lande det vil sige lande med en gennemsnitlig indkomst på $ 2.000 eller mindre - er religion en vigtig del af dagligdagen for hele 95 procent. Det tilsvarende tal for de rigeste lande det vil sige dem med en gennemsnitlig indkomst over $ 25.000 er 47 procent.

"Forskerne peger på flere mulige forklaringer på forholdet mellem en befolknings religiøsitet og dets gennemsnitlige indkomstniveau," siger Gallup-redaktør Steve Crabtree ifølge Christian Post.

"En teori er, at religion spiller en mere funktionel rolle i verdens fattigste lande, hvor troen hjælper indbyggerne til at klare den daglige kamp for at forsørge sig selv og deres familier. En tidligere Gallup-analyse understøtter denne idé. Sidste år afsluttede vi således et tre-årigt analysearbejde, der viste, at forholdet mellem religiøsitet og følelsesmæssig trivsel er stærkest i fattige lande, tilføjer Steve Crabtree.

Her spiller religionen en rolle og her ikke
Som i tidligere undersøgelser adskiller USA sig markant fra det gængse billede. Landet hører til blandt de rigeste lande, men alligevel angiver 65 procent af amerikanerne, at religion er vigtigt i deres daglige liv.

Andre højindkomst-lande, hvor religion anses som vigtigt, er Italien, Grækenland, Singapore og landene i Den Persiske Golf.

Øverst på listen over de mest religiøse lande står Bangladesh, Niger, Yemen, Indonesien, Malawi og Sri Lanka i alle seks lande angav mindst 99 procent, at religion var meget vigtigt i deres dagligdag.

Omvendt i den anden ende finder vi de seks lande med den laveste procentdel af indbyggere, som mente religion var vigtigt. De seks mindst religiøse lande er: Estland (16 procent), Sverige (17 procent), Danmark (19 procent), Japan (24 procent), og Hong Kong (24 procent).

Gallups undersøgelser er baseret på telefoninterviews og personlige interviews gennemført i 2009 med cirka tusind voksne i hvert land.