Bill Clinton overvejede at blive mormon som ung

Forhenværende præsident Bill Clinton var som ung interesseret i mormonkirken, men han kunne ikke tro på en niveauopdelt himmel. Her ses han på demokraternes konvent i North Carolina den 5. september. Foto: Ron Sachs Denmark

Clinton blev som ung undervist af mormonmissionærer, men han kunne ikke acceptere deres lære om, hvad der sker efter døden

USA's tidligere præsident Bill Clinton gik som ung til "hvervemøder" hos mormonmissionærerne i Hot Springs, Arkansas. Det skriver The Christian Post.

Clinton beundrede mormonerne for dens høje etiske standarder, men han kunne ikke forlige sig med idéen om at være i en himmel uden sine ikke-mormonske venner og familiemedlemmer.

Den forhenværende præsident beskriver den mormonske udgave af himlen som "en pyramide med mange niveauer, som anbragte Hitler og Stalin helt nede i bunden, troende mormoner i toppen og alle andre ind imellem."

Bill Clinton beundrede den mormonske tro på det øverste niveau af himlen, men han frygtede at blive adskilt fra familie og venner i det hinsides.

"Jeg ville ikke efterlade alle de andre," siger Clinton, der voksede op i baptistkirken, men som i den senere tid har fundet inspiration i buddhismen og er begyndt at meditere.

Fra åndeverden til niveauopdelt himmel

Mormonernes lære om livet efter døden bygger på afsnit 76 i skriftet Lære og Pagter, som er en samling af profeten Joseph Smiths åbenbaringer. Skriftet er sammen med blandt andet Mormons Bog et af mormonernes såkaldte standardværker.

Mormoner tror på, at menneskets ånd efter døden først går videre til åndeverden, hvor ånderne befinder sig indtil opstandelsen. De, der har været lydige mod Gud i deres jordiske liv, kommer i paradiset, mens de, som har været ulydige og ikke har omvendt sig, kommer i "åndernes fængsel", hvor evangeliet bliver forkyndt for dem.

Ved opstandelsen på dommedag bliver ånden og legemet genforenet, og man modtager sin endelige dom til et af de tre "herlighedsriger". Hvilket rige, man kommer i, afhænger af ens gerninger i det jordiske liv.

Det celestiale rige er det højeste, man kan opnå. Det er ifølge mormonernes officielle hjemmeside for dem, "som har omvendt sig fra deres synder og har modtaget evangeliets ordinanser og holdt de tilknyttede pagter." Det celestiale rige er med andre ord bestemt for troende mormoner, der har gennemgået bestemte tempelritualer og har levet efter trossamfundets regler.

"De skal leve i Guds nærhed, blive som ham og føle en fylde af glæde. De skal leve sammen for evigt sammen med de medlemmer af deres familie, som er værdige til det," står der på hjemmesiden.

Mormoner, som "ikke er tapre i Jesu vidnesbyrd" samt ikke-mormoner, som har levet et retskaffent liv og først har taget imod evangeliet i åndeverdenen, får en plads i det mellemste, terrestriale rige.

Syndere, som ikke omvender sig i dette liv og ikke tager imod evangeliet, kommer i det laveste, telestiale rige.

Det er dog ikke alle, som er værdige til at komme ind i et af herlighedsrigerne. "Fortabelsens børn", som har afvist evangeliet og nægter at tage imod Guds tilgivelse, bliver dømt til evig fortabelse og straf i selskab med djævelen og hans engle i "det ydre mørke", helvede.

Mulighed for omvendelse efter døden

The Salt Lake Tribune skriver, at Clintons forståelse ikke helt er i overensstemmelse med mormonernes lære. Ifølge den har alle mennesker chancen for at komme ind i det højeste herlighedsrige, hvis de vælger at acceptere mormonernes lære efter døden.

Mormonerne døber deres afdøde ikke-mormonske familiemedlemmer og udfører andre ritualer for dem per stedfortræder i trossamfundets templer. Dette giver de afdøde en chance for at vælge at omvende sig til mormontroen, så de kan leve evigt sammen med deres familier i det celestiale rige.

Forhenværende præsident Bill Clinton var som ung interesseret i mormonkirken, men han kunne ikke tro på en niveauopdelt himmel. Foto: OLIVIER LEJEUNE/PHOTOPQR/LE PARISIEN