Den religiøse konflikt i Indien

En 72-årig kristen indisk kvinde har søgt tilflugt i en flygtningelejr i Tikabali i Orissa, efter at hendes søn er blevet brændt ihjel af ekstremistiske hinduister. - Foto: DESHAKALYAN CHOWDHURY Denmark

Det religiøse klima i Indien er for tiden fyldt af vold og beskyldninger om tvangsomvendelse. Hvad er årsagerne til den spændte situation mellem hinduer og kristne?

I Indien har forskellige religioner levet side om side i mange år; også kristendommen har været til stede, siden den ifølge overleveringen kom til landet med apostlen Thomas i det 1. århundrede. I dag er ca. 80 % af den indiske befolkning hinduer, cirka 12 procent muslimer, cirka to procent kristne og lidt færre sikher og buddhister, ifølge Wikipedia. Den religiøse mangfoldighed er en del af den indiske selvforståelse, således beskriver den indiske ambassade i København Indien som et billede på enhed i forskellighed en kulturel smeltedigel, hvor etnisk og religiøs mangfoldighed bliver én i den indiske kultur.

Hindunationalismen
Billedet af det mangfoldige Indien krakelerer dog lidt, når man kigger nærmere på historiens gang. Den indiske selvstændighedsbevægelse i det 20. århundrede var i høj grad båret af en hindunationalistisk ideologi. Politikeren Veer Savarkar lancerede i 1923 hindutva-ideologien, der kobler religion og nation ved at definere en hindu, som den, der opfatter Indien som både fædreland og helligland. Herefter er det svært for kristne og muslimer at blive opfattet som rigtige, patriotiske indere. Den indiske kultur opfattes som ensbetydende med hinduismen, og mennesker med en anden religion ses som trusler mod Indiens enhed.

Da Indien blev selvstændigt i 1950 efter et opgør med den britiske kolonimagt, fik Indien ikke desto mindre en sekulær forfatning, og dem, der ønskede en hinduistisk stat, har siden været henvist til et liv i opposition. Den hindunationalistiske bevægelse består i dag af alt fra det politiske parti BJP, Bharatiya Janata Party, der ved valget i 1996 blev Indiens største parti, men siden 2004 har været oppositionsparti, til den militante ungdomsorganisation Bajrang Dal, der sættes i forbindelse med tidens voldelige handlinger mod kristne. Læs mere om den radikale hinduisme andetsteds på religion.dk.

Religionen og kastesystemet
Som skrevet har kristendommen rødder langt tilbage i Indiens historie, og i vores tid lever der kristne fra mange forskellige kirkesamfund i Indien. Det kristne menneskesyn, hvor ethvert menneske er lige værdigt for Gud, indebærer en kritik af det indiske samfunds grundlæggende byggesten: kastesystemet. De kasteløse, dalitterne, får med kristendommen pludselig mulighed for at se sig selv som andet og mere end underdanige slaver for folk af højere kaster.

Kastesystemet er for længst formelt afskaffet i den indiske lovgivning, men de sociale konventioner er seje at komme til livs: I landsbyerne er det stadig meget farligt for en dalit at lade sin skygge falde på en mand fra en højere kaste det er den største forbrydelse en dalit kan begå, siger dalitten Moses Vattipalli til skotske Sunday Herald, og i halvdelen af landsbyerne bliver dalitterne nægtet adgang til vand.

Ikke bare kristendommen, men også andre religioner som islam og buddhisme, indebærer et opgør med kastesystemet, og disse religioner tiltrækker derfor de kasteløse. Da dalitterne udgør hele 16 procent af den indiske befolkning, er der mange potentielle konvertitter, og spørgsmålet om hvilken religion man tilhører, bliver også et spørgsmål om politisk magt. Også økonomiske perspektiver spiller ind, således har staten ordninger for positiv særbehandling af lav-kaste hinduer med hensyn til adgang til uddannelse og job i det offentlige, men disse støtteordninger gælder ikke for lav-kaste hinduer, der konverterer til en anden religion, selvom de ellers er lige så fattige.

Tvangsomvendelser
Fra hindunationalistisk side kritiserer man kristne for at omvende hinduer med tvang. I flere indiske delstater ledet af BJP har man love, der skal forhindre tvangskonvertering. Siden lovene blev indført i 1967 er der dog ikke faldet en eneste dom, skriver The Economist.

Men lovgivningen virker på en anden måde, nemlig ved at gøre det legalt at beskylde kristne organisationer for at tvangsomvende hinduer. Kristne Worthy News rapporterer hvordan et indisk præstepar blev tilbageholdt på grund af falske anklager om tvangskonvertering, og det er tydeligt at love mod tvangskonvertering er med til at blåstemple myndighedernes chikane mod kristne.

Den nationale komité for minoritetsspørgsmål, som er meget aktiv i kampen for at stoppe den voldelige forfølgelse af de kristne, peger også på lovgivningens betydning. Skal et civiliseret, tolerant samfund blande sig i et så personligt spørgsmål som dets borgeres religiøse overbevisning?, spørger komiteens næstformand Michael Pinto i denne leder fra The Times of India.

Helt uden hold i virkeligheden er anklagerne måske ikke. For et par uger siden holdt to indiske katolske ærkebiskopper møde med L K Advani, der er leder af BJP, og mødet resulterede i en fælleserklæring, der fordømte tvangsomvendelser. Dette blev blandt andet set som en irettesættelse af karismatiske sekter som New Life Church, der som led i en aggressiv omvendelsestaktik har omdelt litteratur, der rakker ned på hinduistiske guddomme, skriver indiske Economic Times. Avisen The Hindu citerede allerede i midten af september en biskop for at tage afstand fra de metoder som bruges af de karismatiske grupperinger.

Læs mere om New Life Churchs vision, hvor hovedpunktet er at opsøge de fortabte, på den amerikanske moderkirkes hjemmeside.

Hvor de hindu-nationale har lidt svært ved at bevise, at der er tvang med i spillet i forbindelse med hinduers omvendelse til kristendommen, findes der adskillige overbevisende beretninger om tvangsomvendelser af kristne. New York Times rapporterer flere hårrejsende historier om kristne i delstatens Orissa, der under dødstrusler mod dem selv og deres familie er blevet tvunget til at deltage i hinduistiske ceremonier, hvor deres egne billeder af Kristus er blevet brændt af deres naboer.

Mange årsager til konflikten
Den nuværende vold har ganske givet sit udspring i den kritik af fremmede religioner, der trives i hindu-nationalistiske kredse. Men der er flere årsager til konflikten. Britiske BBC rapporterer forlydender om, at den voldelige konflikt er del af en plan, der skal opflamme inderne inden næste års parlamentsvalg. Ligeledes citeres en indisk embedsmand for følgende betragtning: Kagen består af flere lag. Et lag er stamme-tilhørsforhold, og et andet er økonomisk rivalisering. Men toppen af kagen består af organiseret religiøs vold.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch beskriver problemet som en kamp om missionsmarken i delstaten Orissa, hvor hinduer og kristne gennem en årrække har forsøgt at omvende de lokale stammefolk.

Eskaleringen af konflikten kan til dels bebrejdes myndighedernes langsomme indgriben, skriver Christian Today, som dog også citerer den indiske premiereminister, Manmohan Singh, for at udtale at kristendom er en del af vores nationale arv.