FNs menneskeretsråd svigter pressefriheden

FNs generalsekretær Ban Ki Moon

Pressens verdensorganisation mener, at FN svigter pressefriheden af hensyn til religiøs følsomhed

The World Association of Newspapers, WAN, og World Editors Forum sluttede deres verdensmøde i Gøteborg i Sverige med at rette en skarp kritik mod FNs Råd for Menneskerettigheder, Human Rights Council, der har sæde i Geneve. I en resolution understreger man, at FNs opgave er at forsvare alles ytringsfrihed, ikke at støtte censur på opfordring fra autokratiske styreformer.

Flytter fokus fra staters undertrykkelse
I resolutionen citerer WAN rådets accept af et forslag fra organisationen Islamisk Konference. I denne opfordres der til, at rådets kontrollant rapporterer alle sager, hvor angreb på retten til frit at udtrykke sig fører til diskrimination mod race og eller religion. Dette strider, hedder det i resolutionen, mod ånden i FNs opgaver og vil føre til, at man flytter fokus bort fra de mange sager, hvor regeringer, der også har sæde i FNs Råd for Menneskerettigheder, undertrykker presse- og ytringsfriheden i deres stater.

FNs Human Rights Council har afløst FNs Kommission for Menneskerettigheder. Denne kommission blev ofte kritiseret for at fremhæve de medlemsstater i FN, der gør en særlig indsats for at beskytte menneskerettighederne. Internationale menneskeretsgrupper har udtrykt bekymring for, at det nye organ vil svigte de opgaver, man tidligere koncentrerede sig om. FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, opfordres til at beskytte det mandat, kommissionens officielle undersøger har til at sikre, at internationale regler for menneskerettigheder fuldt ud kan regne med organisationens støtte og sikres mod underminering.

Den trykte presses verdensorganisation, WAN, der har sit hovedkontor i Frankrig, varetager avisindustriens kamp for trykke- og pressefrihed. Den repræsenterer omkring 18.000 aviser fra 77 nationale presseorganisationer - for såvel redaktører som udgivere - individuelle medlemmer i i alt 102 lande samt 12 nyhedsbureauer og 11 regionale og globale presseorganisationer.