Kristne ledere tager godt imod muslimsk fredsbrev

Mens muslimer verden over som her i Pakistan fredag gør sig klar til at fejre afslutningen på fastmåneden Ramadan, har 138 fremtrædende muslimske ledere udsendt en bøn om fred og dialog på 29 sider til kristne kirkeledere. – Foto: .

Verden over reagerer store kirkesamfund positivt på 138 fremtrædende muslimske lederes appel til verdens kristne overhoveder om øget dialog mellem kristne og muslimer

Reaktionerne fra den kristne verden har været positive over for den appel om fred og dialog, som 138 fremtrædende muslimske ledere forleden sendte ud til den kristne verdens 30 mest fremtrædende religiøse ledere.

Bade Vatikanet, USAs katolske biskopper og den anglikanske kirke udtrykker glæde over det muslimske initiativ.

Jeg finder umiddelbart det her dokument meget interessant. Ikke mindst fordi at udspillet både kommer fra shia - og sunni-muslimske retninger, siger Jean-Louis Tauran, der leder Vatikanets departement for interreligiøs dialog.

Indholdet signalerer en vilje til at overvinde de vanskeligheder og kontroverser, der måtte være mellem religionerne, for at opnå en fælles forståelse og søge en dialog, siger han til Vatikanets Radio.

Også de katolske biskopper i USA regerer positivt på udspillet, som ifølge en talskvinde giver uimodståelige grunde til at muslimer og kristne skal arbejde sammen.

Lederen af Den anglikanske kirke, Ærkebiskop Rowan Williams af Canterbury, er tilsvarende positiv.

Jeg anser brevet som en klar genbekræftelse af potentialet for yderligere udvikling af den eksisterende dialog og fælles handling mellem kristne og muslimer og andre religioner i øvrigt, skriver biskoppen på sin hjemmeside.

Trods de positive tilkendegivelser er ingen af de kristne overhoveder fremkommet med egentlige konkrete initiativer til, hvordan den kristne verden rent praktisk skal reagere på de islamiske lederes udstrakte hånd.

Der er ikke kommet noget endnu, og jeg tror også, det er for tidligt i processen. Vatikanet har brug for mere tid til at analysere indholdet af brevet til bunds og analysere, hvilke praktiske skridt man derefter vil tage, siger Vatikanets pressechef, Federico Lombardi, til Kristeligt Dagblad.

Flere fremtrædende islamkendere tøver ellers ikke med at betegne brevet, der er underskrevet af 138 fremtrædende ayatollaher, muftier sheiker, sultaner, professorer og ministre fra hele verden, som uden fortilfælde.

Hvis man ser på islams og den muslimske verdens historie, er dette første gang, vi oplever et initiativ, hvor muslimer kollektivt er gået sammen og er blevet enige om, hvad der teologisk binder dem sammen med de kristne, siger John Esposito, der er professor og grundlægger af Center for muslimsk og kristen forståelse ved det amerikanske Georgetown Universitet i Washing­ton.

Den opfattelse deler professor David Ford, der er tilknyttet institut for religiøse studier ved Canterbury Universitet. Han fremhæver også, at brevet ikke kun kan være et positivt skridt i retning af bedre forståelse mellem de to store religioner. Brevet kan også få stor betydning i den muslimske verden.

Det faktum, at de har underskrevet brevet, betyder, at det vil blive taget seriøst hos græsrødderne, siger han og tilføjer:

Endelig er der skabt en platform for de moderate og mere mainstream-muslimske ledere for at finde konsensus, siger professoren ifølge BBC.

Netop de moderate muslimske kræfter har på det seneste været i defensiven i den islamiske verden. Flere undersøgelser viser, at de antivestlige og ekstremistiske kræfter i den muslimske verden har succes hos mange muslimer med deres antivestlige dagsorden.

Flere medier hæfter sig også ved, at initiativet til brevet kommer fra Det jordanske Royal Aal al Baut Institut for Islamisk Tænkning i Amman. Det var 38 teologer fra netop dette institut der sidste år på dette tidspunkt sendte et dokument til paven, hvori de kritiserede hans tale i tyske Regensburg måneden forinden. En tale, der havde skabt ramaskrig og voldelige optøjer i den islamiske verden. Det nye dokument er i modsætning til det foregående mere dialogsøgende, ligesom bredden af afsendere og modtagere denne gang er langt større.

Trods de forsonende toner fra de muslimske ledere er der alligevel elementer, der kan skabe knaster i forhold til at skabe en egentlig dialog i praksis på baggrund af dokumentet.

Blandt andet hævder den anglikanske biskop Michael Nazir-Ali, der selv er konverteret fra islam, blandt andet, at muslimers og kristnes opfattelse af Gud ikke er helt så ens, som dokumentet lægger op til. Ifølge kristendommen er Gud en treenig Gud, mens islam kun har Allah. Denne forskel må de islamiske ledere acceptere, inden der kan komme en dialog.

Den ene part kan ikke diktere betingelserne, hvorpå grundlaget for en dialog skal bygges, siger han til den engelske avis Times of London.

Flere journalister har også undret sig over, hvorfor dokumentet ikke er blevet sendt til fremtrædende jødiske ledere, når de muslimske ledere i dokumentet henviser til steder i koranen, der fremhæver det fælles grundlag for både muslimer, kristne og jøder .

Der er tale om et teologisk dokument, ikke et politisk, siger professor Sayyed Hossein Nasr fra George Washington Universitetet, der er en af medunderskriverne på dokumentet. Han tilføjer dog, at han håber, at muslimske ledere i fremtiden vil formulere et tilsvarende dokument, der rækker ud til alle verdens trosretninger.

kirke@kristeligt-dagblad.dk