Mange protester mod global FN blasfemilov

FN-råd kritiseres for at være med til at begrænse ytringsfriheden

Muslimer kræver forbud mod religionskritik. Det skaber frygt for undertrykkelse af religiøse minoriteter

En lang række europæiske regeringer har sammen med civil right organisationer og forsvarere af religionsfrihed protesteret mod udsigten til en resolution mod religionskritik. Det er Organisationen Islamisk Konference, OIC, der tæller 57 nationer, der har fremsat forslaget Kamp mod krænkelse af religion, som kommer til behandling på FNs generalforsamling her i efteråret.

Kan hindre ytringsfrihed
Resolutionen er blevet anerkendt af FNs generalforsamlinger hvert år siden 2005, men skal fornyes. En sådan FN-resolution har ikke nogen lovmæssig effekt over for medlemsstaterne, men udviklingen har i stigende grad vist, at den kan bruges som diplomatisk dække for regimer, der ønsker at hindre offentlig kritik og ytringsfrihed.

Der er stadig håb om, at enkelte af de 57 muslimske nationer, der udgør en stærk blok i FNs generalforsamling, ikke vil støtte andragendet i år. Blandt dem nævnes lande som Senegal, Mali og Indonesien.

Overtrædelse af international lovgivnings principper
Menneskeretsorganisationer fremhæver, at andre FN-initiativer, herunder udtalelser fra FNs Menneskeretsråd i Geneve, allerede i voksende omfang gentager resolutionens ordvalg i deres arbejde. USA's menneskeretskommission for international religionsfrihed oplyser, at OIC-lande forsøger at få principperne skrevet ind på stort set alle områder, hvor FN virker. De søger at ændre ytringsfrihed til restriktioner for ytringer.

Det Europæiske Center for Lov og Ret rettede i sommer en advarsel til FNs højkommissær for Human Rights og påviste, at sådanne resolutioner mod religionskritik er en direkte overtrædelse af international lovgivnings principper for religionsfrihed og religionsudøvelse. Samtidig påpeger man, at der er stor bekymring for, at FN-resolutionen bruges til at forsvare skrappe blasfemilove i lande som Pakistan, Egypten, Sudan og Afghanistan.