Mormonkirken udgiver Joseph Smiths papirer

Mormonkirken udgiver Joseph Smiths papirer. Foto: Pixabay

Kirkens stifter nedskrev tilstrækkeligt til adskillige bind, men først nu får almenheden adgang til hans papirer

Mormonkirkens stifter, Joseph Smith, nedskrev i de første syv år efter sin åbenbaring i 1835 så mange tanker og idéer, at der er nok til at fylde adskillige bind. I årene efter blev de mange papirer spredt over det meste af USA, og det har i det 20. århundrede taget årtier at samle det materiale, som vi kender i dag, Det drejer sig om materiale kendt fra starten og andet, som først blev kendt gennem indsamlingen.

Kun meget få forskere har hidtil haft adgang til papirerne, men nu har mormonerne besluttet at udgive materialet. Det første bind er netop udkommet i 12.000 eksemplarer og kan i USA erhverves for 49,95 dollar.

Udgivelsen betegnes af historikere som værende et nationalt gennembrud i religionsforskningen. Kenneth Minkema fra Yale Divinity School siger, at forskningen i Joseph Smiths papirer hører til de væsentligste projekter i amerikansk religionshistorie. Hans person har hidtil hørt til de vanskeligst tilgængelige i USA's religionshistorie, og papirerne vil for altid ændre det forhold. Ikke mindst fordi papirerne ikke kun skildrer højdepunkterne i mormonernes tidligste historie, men også giver indsigt i Joseph Smiths eget liv og tanker.