Paven: Gud forløser også ateister

Pave Frans var klar i mælet, da han i en prædiken understregede, at katolikker såvel som ateister er forløst af Gud gennem Jesu Kristi blod. Foto: Filippo Monteforte Denmark

Menneskeheden kan forenes i ønsket om at gøre det gode, lyder det fra pave Frans i en prædiken i Vatikanstaten

Gud har forløst os alle med Jesu Kristi blod. Alle, ikke bare katolikker. Hver og én! Fader, hvad med ateisterne? Selv ateisterne. Alle!

Pave Frans gjorde flere gang brug af fiktive dialoger under en messe i Sankt Marthas Hus i Vatikanstaten onsdag morgen for at understrege sine pointer omkring menneskehedens fællestræk. Det fortæller nyhedssitet Vatican Radio, der dagligt beretter fra Vatikanstaten.

LÆS OGSÅ: Vatikanet: Buddhister og kristne skal sammen bekæmpe verdens ondskab

Paven tog udgangspunkt i Markusevangeliet, hvor disciplene bliver vrede over, at folk der ikke følger Jesus, forsøger at gøre gode gerninger. Dette er udtryk for en overbevisning om, at dem, der ikke sidder inde med sandheden, heller ikke kan gøre det gode. Men dette er forkert, siger pave Frans, og kalder disciplene intolerante:

Forestillingen om, at de, der står udenfor, ikke kan være gode mennesker, er en mur, der fører til krig, og til, hvad vi har set op igennem historien: at dræbe i Guds navn.

Pave Frans påpeger, at muligheden for at gøre det gode er hos alle og har sin rod i skabelsen. Dette understreger han gennem en fiktiv dialog med en ateist.

Vi mødes i det, at gøre gode gerninger. Men jeg tror ikke, fader, jeg er ateist! Blot gør det gode: så vil vi møde hinanden dér, siger han.

Informationschef for den katolske kirke i Danmark, Niels Messerschmidt, bakker op om disse udtalelser.

LÆS OGSÅ: Ateister kan også være abortmodstandere

Det ligger i katolsk forståelse, at der er mange, der kan være tætte på Gud uden vide det. En ateist kan jo godt gennem det, vedkommende gør, give udtryk for et eller andet, der ligger dybt og uerkendt i det menneskes hjerte. Gud virker i alle mennesker, og alle mennesker er forløst igennem Jesu død på korset. Katolikker er ikke mere frelste end andre mennesker, siger han.

Det, at pave Frans rækker hånden ud til ateister og mennesker, som ikke tilhører en religion, står ifølge reporter fra Vatikanstaten, Philip Pullella, i stærk kontrast til den tidligere pave Benedikts indstilling.

Men Niels Messerschmidt mener ikke, at der er en radikal forskel mellem den tidligere pave Benedikt og pave Frans indstilling til dette spørgsmål.

Denne indstilling har allerede været til stede i det tidligere pontifikat. Blot virker pave Frans mere inkluderende, fordi han siger det på en folkelig måde, hvor pave Benedikt havde en mere intellektuel tilgang. Pave Frans taler et sprog som alle kan forstå, siger han.

Den direkte måde at udtrykke sig på har dog ifølge Niels Messerschmidt også sine farer, da det er mere åbent for, at man kan lægge en masse forskellige tolkninger i det.