Rabbiner holder påskeprædiken for tværreligiøse familier

Foto fra en tværreligiøs mindegudstjeneste i en metodistkirke den 11. januar 2011, hvor amerikanere i Tuscon mindes de seks døde og 13 sårede ved en skudepisode, hvor blandt andet kongresmedlemmet Gabrielle Giffords blev ramt. Foto: David Becker

I en kirke i Washington prædiker en rabbiner påskedag, fordi familier, der er halvt jødiske og halvt kristne, ikke ved, hvad de skal gøre med deres børns religiøse opdragelse

Det kan være særdeles svært at vide, hvad man skal fortælle sine børn om religion, når far er jøde, og mor er kristen. For udelukker den ene trosretning ikke den anden?

Ikke i bevægelsen Interfaith Church i Washingtons forstæder, hvor familier forsøger at lære deres børn om begge trosretninger. Det resulterer blandt andet i, at rabbineren Harold White påskesøndag prædiker for kristne familier i en forstadskirke i Washington, skriver nyhedssiden huffingtonpost.com.

I USA gifter hver anden jøde sig med en person af anden tro end jødedommen. Det skaber udfordringer, fordi forældrene har svært ved at lade deres børn vælge en tro frem for den anden. I år er den udfordring ikke blevet nemmere at løse, idet den jødiske højtid pesach og den kristne påske falder i den samme uge.

I Interfaith Church i Washington forsøger rabbiner Harold White og præst Julia Jarvis at forene de to højtider igennem et fokus på det, de kalder genfødsel, i stedet for eksempelvis at fokusere på nadveren.

For både jøder og kristne er foråret genfødelsens årstid, udtaler Harold White til huffingtonpost.com og kristne Julia Jarvis supplerer.

I stedet for at præsentere Gud som Fader, Søn og Helligånd, eller Jesus som den eneste vej til Ham, prædiker vi, at Jesus er en historisk figur, samt hvordan han levede. Da Jesus lærte sine disciple at bede, lærte han dem også at bede til Gud, ikke til ham selv.

Den samme gud?
Et af resultaterne af forsøget på at få de to religioner til at fungere sammen er, at der på bevægelsens søndagsmøder både bedes fadervor og den jødiske trosbekendelse Shema Jisrael. Bevægelsens ønske er ifølge Julia Jarvis, at især børnene ikke skal føle, at de skal vælge side.

Det handler ikke om at sige til børnene, at de skal følge Jesus, eller at jøderne er det udvalgte folk, og White supplerer.

Det betyder, at kristne får en bedre forståelse af, hvem de er, gennem en bedre forståelse af jødedommen, og jøder får en bedre forståelse af, hvem de er, gennem studiet af kristendommen.

LÆS OGSÅ: Gud under ombygning

Lige som det herhjemme skaber stort debat, når en teolog påstår, at jøder, muslimer og kristne tror på den samme gud, synes ikke alle i USA, at det er en lige god idé at gøre, som bevægelsen i Washingtons forstæder gør.

LÆS OGSÅ: Der er mange veje til Gud

Søster Mary Boys, der er ansat som teolog på et kristent seminarium New York, mener ikke, at bevægelsen har sin teologi på det rene, selvom hun støtter tanken om dialog mellem religionerne.

"Jeg tror ikke på, at man kan være både jøde og kristen. Men mennesker, der er åbne for at lære om andre religiøse traditioner, kommer i processen til at lære mere om deres egen.

Rabbiner og tidligere direktør for det konservative parti i USAs rabbiner-råd, Jeffrey Wohlberg, mener ikke, at viden om religioner alene gør folk troende. Der skal ifølge ham også et følelsesmæssigt tilhørsforhold til, og ifølge huffingtonpost.com tvivler han på, at børnene i Washington kan opnå dette tilhørsforhold.

En af brugerne af kirkens projekt tager det nu ikke så tungt. Hun hedder Sue Katz Miller og er kommet i kirken i mange år.

Der findes ikke to mennesker, der har det same trossystem, selv hvis de begge er jøder. Vi prøver ikke at indpode nogen speciel tro. Folk finder spirituel støtte i at være sammen om et fællesskab uafhængigt af, hvad de bekender sig til.