Rapport: Den amerikanske jødedom er i forandring

I en ny rapport om jøder i USA er en af konklusionerne, at "amerikanske jøder kunne sige, at de var overvejende stolte af at være jødiske, og at de har en stærk følelse af samhørighed med det jødiske folk". Foto: colourbox.com

En ny rapport fra Pews Forskningscenter afslører, at selvopfattelsen blandt amerikanske jøder er mere fragmenteret og sekulariseret, end den var i det forrige årti. Jødedommen handler mere om kultur end om religion i dag, fremgår det af rapporten, og jødiske ledere diskuterer, om det er på tide at gå i panik

Et overvejende flertal af amerikanske jøder mener i dag, at dét at være jøde handler mere om slægt og kultur end om den jødiske religiøse praksis. Det fremgår af den mest omfattende undersøgelse af amerikanske jøder i 12 år, Et portræt af jødiske amerikanere, som blev offentliggjort den 1. oktober af Pew Research Centeret.

Rapporten, som ifølge Religion News Service kostede over to millioner dollars at gennemføre, har siden offentliggørelsen skabt debat i jødiske kredse. I rapporten var en af konklusionerne, at amerikanske jøder kunne sige, at de var overvejende stolte af at være jødiske, og at de har en stærk følelse af samhørighed med det jødiske folk.

Men det at være jøde i USA i dag har tilsyneladende ikke så meget med religion at gøre. Hele 62 procent mener nemlig, at jødedom mest handlede om kultur og slægt, mens blot 15 procent mener, at religiøsitet og tro er jødedommens centrale del. Alt i alt kunne en femtedel af de adspurgte, der alle identificerede sig selv som jøder, erklære, at de ingen religion har, mens 34 procent mente, at man som jøde godt kunne tro, at Jesus var messias.

Noget kunne dermed tyde på, at jødedom i USA har bevæget sig fra det religiøse og til at være mere kulturelt defineret. Der blev især lagt vægt på den historiske dimension, da 69 procent føler sig meget eller blot følelsesmæssigt forbundet med Israel, og hele 73 procent mener, at erindringen om holocaust er en essentiel del af at være jøde i dag.

Det er en måde hvorpå man siger, at jøderne skal fortsætte med at være jøder, siger rabbiner David Saperstein, leder af den jødiske reformbevægelse, som er den største og mest liberale af de tre hovedstrømninger i jødedommen til Religion News Service.

Derfor har vi brug for at bygge en jødedom, som er stærk og robust, siger han, og citerer teologen og Holocaust-overleveren Emil Fackenheim, som sagde: Det ellevte bud er du skal ikke give Hitler en posthum sejr.

En anden rapport om de amerikanske jøder, som dog er langtfra så omfattende som Pew-undersøgelsen, blev offentliggjort på Brandeis Universitet i september. De pegede på lignende statistikker og anslog, at den amerikanske befolkning i dag består af 1,8 procent jøder. Til sammenligning består kun 0,2 procent af verdens befolkning af jøder.

Et andet aktuelt spørgsmål, som undersøgelsen kan give nogle bud på, er spørgsmålet om hvem der kan betegnes som at være jødisk. Mens traditionelle jøder mener, at jødedom overdrages fra en jødisk mor til hendes børn, mener de reformerede jøder, at enten moderen eller faderen skal være jøde for at få et jødisk barn, når blot barnet opdrages jødisk. Undersøgelsen peger i retning af livsførelsen, som det bærende element i jødedommen for de fleste amerikanske jøder. Syv ud af ti mener ifølge Pew-rapporten, at det, at føre et etisk liv er essentielt ved at være jødisk, mens kun 19 procent mener, at det er at overholde moseloven.

På en synagoge-lederskabskonference, som blev holdt af Det Jødiske Forbund i Los Angeles i sidste uge synes alle de indbudte talere at ville diskutere det samme spørgsmål: Er der grund til panik?

Jeg deler jeres bekymringer omkring resultatet af Pew-undersøgelsen, men jeg mener ikke, at der er grund til panik, sagde den ledende teolog og professor emeritus fra Harvard Divinity School, Harvey Cox, ifølge det amerikanske tidsskrift Jewish Journal.

Der er ikke grund til at bekymre sig om, hvorvidt folk er interesserede i spiritualitet, understregede Yosef Kanefsky, som er leder af den moderne ortodokse BNai David-Judea Menighed, da det blev hans tur til at tale på konferencen:

Hvis spørgsmålet var, hvordan vi kan være sikre på, at unge jøder vedbliver med at interessere sig for Gud, så er der virkelig ingen grund til at panikke. For interessen for Gud og for spiritualitet er i en opadgående kurve. Men hvis spørgsmålet er, hvordan vil vi sikre fortsættelse af jødedommen, så er der grund til panik.