Religiøse fællesskaber trives i cyberspace

Internettet giver mulighed for fællesskab med trosfæller. - Foto: stock.xchng

Download gudstjenester, bønner, mantras og diskuter din religion på internettet. Her kan du se en liste over nye religiøse fællesskaber på nettet

Internettet har muliggjort en helt ny måde at danne religiøse fællesskaber på. Det er ikke længere en forudsætning, at mennesker har fysisk kontakt eller overhovedet kender hinanden for at kunne samtale om deres fælles interesse.

En søgning på eksempelvis kristendom eller islam via søgemaskinen Google eller på den sociale netværksside Facebook viser hurtigt, at der findes masser af information om religion. Men der er også mange religiøse fællesskaber på internettet.

Forskellige fællesskaber
Overordnet findes tre typer af kommunikation om religion på internettet. Den første er oplysning om religion, altså en form for lærebøger på internettet. Disse er ikke nødvendigvis religiøst funderet.

Den anden type er også oplysende, men religiøst funderet. Disse vil typisk oplyse om en bestemt retning inden for religionen, som de ser sig selv som repræsentant for. Formålet med oplysningen kan altså opfattes som missionerende.

Den tredje og sidste type er det såkaldte forum, hvor både ikke-religiøse og religiøse kan samtale og diskutere forskellige emner inden for den givne religion.

Ofte vil anden og tredje type findes på samme site, altså vil man samme sted kunne læse om religionen, downloade mantras og debattere med andre troende og ikke-troende.

Internettets nye muligheder
I 1960'erne blev den første kim, til det vi i dag kender som internettet, lagt. Internettet startede sin spæde udvikling hos det amerikanske militær og blev i 1980'erne et kommunikationsmiddel på universiteter blandt forskere.

Men først omkring 1990 begyndte internettet at tage den form vi kender i dag. Siden er det hastigt blevet udviklet og udbredt. Den canadiske mediefilosof McLuhan spåede allerede i 60'erne, at internettet ville blive den globale landsby. Men dengang var der ikke mange, der havde tillid til hans forudsigelser.

Internettet som vi kender det i dag er på mange måder et nyt medie i forhold til tidligere medier som eksempelvis avis, radio og tv. Internettet er karakteristisk ved at muliggøre tovejskommunikation mellem mediet og dets brugere. Men ikke nok med det. Også kommunikation mellem brugere.

Derudover bryder internet med tid og sted, folk der ønsker at samtale behøver ikke længere at befinde sig på samme sted på samme tid. Folk behøver slet ikke at kende hinanden, men blot have en fælles interesse.

På grund af disse karakteristika muliggør internettet at der i dag opstår fællesskaber på tværs af tid og rum, som ikke var mulige før. Dette gælder ikke mindst for religiøse fællesskaber. Mennesker der deler interesse for en bestemt religion er ikke længere afhængige af et lokalt interessefællesskab eksempelvis en kirke med en helt bestemt udlægning af kristendommen, men kan google sig frem til et globalt fællesskab på internettet.

Nedenfor er en oversigt over nogle af de mange sites, hvor religion er fællesnævneren og religiøse fællesskaber kan dannes:

Kristendom på internettet
På det kristne forum www.forum.giraffen.dk kan man f.eks. udveksle erfaringer om at være kristen, der er tilmed et bedeforum. Derudover kan man eksempelvis downloade P1's gudstjenester på internettet, så man ikke behøver at gå i kirke for dette.

www.JesusNet.dk der er et site der administreres af indre mission, kan man debattere kristendom. Ydermere findes adskillige grupper for kristne på facebook.com.

Islam på internettet
www.islam.dk findes der både religiøs og informerende materiale om islam. Sitet er både dansk og engelsksproget, hvilket muliggør et internationalt fællesskab. På sitet findes blandt andet en såkaldt startpakke til at være muslim.

Derudover findes der også adskillige grupper på facebook, der har islam og det at være muslim som fællesnævner.

Jødedom på internettet
www.mosaiske.com findes der både tips til kosher-spise, den jødiske kalender og bønner. Sitet er også i en engelsksproget version, og altså er der også her mulighed for internationalt fællesskab.

Ydermere findes der også jødiske fællesskaber på facebook.

Buddhisme på internettet
www.lakha.dk findes der buddhistiske mantras og meditationsguider, og det er muligt at downloade religiøse tekster.

www.buddhistiskforum.dk er der både debat om buddhismen og om, hvordan livet som buddhist er. På sitet kan man finde information for nye buddhister og buddhistiske livshistorier. Og man bliver også opfordret til at sende sin egen historie om livet som buddhist.

Hinduisme på internettet
På det britiske site www.hinduforum.org findes et forum for debatter om alle facetter af livet som hindu. Derudover indeholder sitet også religiøse skrifter og ritualbeskrivelser.

Hinduisme er ikke lige så vel repræsenteret på de danske sites som de andre religioner. Dog er et nyt site i gang med at blive opbygget www.hinduismen.dk, der nu blandt andet indeholder hellige skrifter og mantras.

Internettet giver mulighed for fællesskab med trosfæller. -