Scientology får status som religion i Spanien

Scientology-korset

Højesteret fastslår, at justitsministeriets beslutning i 2005 om at ophæve denne status stred mod spansk lovgivning

En underafdeling under Spaniens Højesteret har fastslået, at Scientology har ret til at stå på listen over nationens registrerede religioner. Beslutningen ophæver en beslutning, som landets justitsministerium i 2005 tog om at fjerne Scientology fra denne liste.

Appellerede afgørelse
Scientologys spanske afdeling appellerede i 2005 beslutningen og gik til retten for at få ret til at fremlægge dokumentation for, at Scientology er et religiøst samfund og intet andet. Rettens afgørelse fastslår, at det ud fra en liberal tolkning må fastslås, at Scientology har ret til at kræve optagelse på statens officielle liste over religiøse samfund.

Scientology opnåede denne ret i USA i 1993 efter en længere juridisk kamp. Afgørelsen drejede sig om retten til som religiøst samfund at få skattefrihed for bidrag til kirkens arbejde. I de fleste europæiske lande derimod betragtes Scientology med skepsis.

Dom fra Den europæiske Menneskeretsdomstol
Scientology kom til Spanien i slutningen af 1960erne og etablerede sig som trossamfund i 1983. Højesteretsdommen om statsanerkendelse følger efter en dom fra Den europæiske Menneskeretsdomstol tidligere i år. Den fastslog, at Scientologykirken har ret til beskyttelse under menneskeretskonventionens paragraf 9 om religionsfrihed.

Sagen drejede sig om, at myndighederne i Moskva havde nægtet at registrere Scientology som trossamfund. I dommen tilkendtes Scientology 10.000 euro i erstatning for den skade, som manglende registrering have påført organisationen.