Stormufti accepterer religionsskifte

Egyptens officielle religiøse vejleder har erklæret, at muslimer har ret til at ændre deres tro, da det er et anliggende mellem den enkelte og Gud. Udmeldingen kan have omfattende konsekvenser for landets kristne

- At frafalde ens religion er en synd, der straffes af Gud ved dommedag. Hvis spørgsmålet udelukkende går på, om man frasiger sig sin tro, så findes der ingen verdslig straf.

Det skrev stormufti Ali Gomaa i et Washington Post-Newsweek-forum, og nyheden blev hurtigt opsnappet og viderebragt af den egyptiske presse.

I mange muslimske samfund betragtes konvertitter ellers som frafaldne og kan derfor idømmes dødsstraf. I Egypten har det været umuligt for muslimer at konvertere, idet staten har nægtet at anerkende ændringerne i officielle dokumenter. I nogle tilfælde har det ført til arrestationer.

- Selvom det ikke er strafbart i Egypten, bliver de varetægtsfængslet med henvisning til nødlove eller bliver stillet for retten for foragt for religionen, siger Hossam Bahgat fra organisationen Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder til nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen er særlig interessant, fordi den kommer fra Gomaa, der uden at uddybe nærmere sagde, at hvis konverteringerne underminerer samfundets byggesten, så skal det behandles af det juridiske system.

Kristne konvertitter
Mellem 2004 og frem til i dag har der været adskillige sager, hvor kristne har konverteret til islam, og som senere har ønsket at konvertere tilbage.

Gomaas tidligere fatwaer på emnet har givet udtryk for, at frafald netop truede den offentlige orden. Men den nye udmelding åbner for den mulighed, at man kan konvertere uden at underminere samfundets byggesten.

En talsmand for Gomaa fastholder dog, at muftiens standpunkt ikke har ændret sig.

- Udmeldingen er i overensstemmelse med muftiens tidligere fatwaer. Frafald er kun strafbart, når det kan sidestilles med undergravende virksomhed.

Frafald i den islamiske verden
Talsmandens udtalelse stemmer godt overens med emnets kontroversielle status i den islamiske verden.

I mange ekstremistiske kredse er holdningen, at frafaldne skal slås ihjel. Men Koranen siger intet om frafald. I stedet omtaler den frafaldne, der blev straffet med døden for forræderi, altså en politisk frem for en religiøs forbrydelse.

- Når retten i september skal afgøre, om 12 tidligere koptiske kristne skal have lov til at konvertere tilbage igen, er det Gomaas udmelding, man vil benytte sig af, siger dommer Ahmed Mekky, vicechef for Egyptens højesteret.

- Gomaa er landets øverste religiøse vejleder og teknisk set stedfortræder for justitsministeren, så hans synspunkt på dette område har betydelig autoritet.