Teologien er blevet open source

Begrebet open source er nu begyndt at virke tilbage på områder udenfor computerverdenen. Nu er teologien blevet open source.

Open Source Theology kan blive realiseringen af Luthers drøm om det almene præstedømme, nu endelig muliggjort med internettets frie rammer

Open Source, altså åben kilde, er et fænomen, som man i mange år har brugt indenfor computerverdenen. Det bygger på, at mennesker lægger tid og penge i et hårdt stykke arbejde, som derefter gøres tilgængelig for alle, så det er gratis at rette i det og bygge videre på det efter forgodtbefindende.

www.opensourcetheology.net bliver fænomenet nu anvendt på teologien, hvor formålet ifølge initiativtagerne er, at hjælpe med at skabe grobund for den spirende kirkes spirende teologi.

Det betyder, at man her forsøger at gøre op med en dogmatisk kirke, der er blevet fastlåst og forstokket i sin teologiske dialog eller mangel på samme.

- En open source teologi skal forblive forklarende, ubegrænset og i en afgørende forståelse ukomplet. Alle forsøg på at formulere fælles erklæringer skal tydeligt angives som foreløbige. Open source teologi taler grundlæggende ud af en mangfoldighed og stort set ukontrolleret samtale og kan derfor ikke sammenfattes i en præcis formulering, skrives der på siden.

Luther igen igen

Denne hensigtserklæring ligner næsten Luthers opgør med den katolske kirke. Her vil ingen blive erklæret for kættere, her findes ingen topstyring i dogmer, her ses ned på arrogance og elitisme. Håbet er at gøre den teologiske refleksion til brugernes man kunne næsten sige menighedens fælles aktivitet.

Formuleringen svarer i høj grad til tankerne om det almene præstedømme, hvor et kirkeligt hierarki afvises og man i stedet bygger på en verdslig, demokratisk ordning.

- En stor svaghed ved den aktuelle kristne tænkning er manglen på kommunikation mellem akademikere og almindelige troende. Open source teologi skal ikke bare integrere sig på det vandrette plan ud i samfundet, men også lodret, så den forbinder kirkens holdning med lægmandens.

Er det en ny reformation?
Men hvad er baggrunden for dette nye initiativ for en åben teologi på nettet? Man må næsten gå ud fra, at der har været en anstødssten? Ja, graver man lidt dybere på siden, får man forklaret, at den spirende kirke skal forstås som en reaktion mod de former for evangelikal kristendom, der har præget Vesten de sidste halvtreds år.

Det man håber på nu, er en post-evangelikal æra, og den retning, der blandt andet tages til indtægt, er den, der beskrives i Alan Jamiesons bog Kirkeløs tro. Andrew Perriman, der siden 2004 har været ansvarlig for opensourcetheology.net giver sit bud på den nye bevægelses baggrund:

- Denne modreaktion er, tror jeg, overordnet set drevet af en utilfredshed med den evangelikale kirkekultur på flere niveauer. En utilfredshed der ofte er blevet forklaret ud fra skred i den bredere kultur fra modernisme til postmodernisme, fra objektivisme til relativisme, fra sikkerhed til tvivl, fra enhed til pluralitet, fra historie til historier. Den spirende kirke er et forsøg på at udtænke den kristne tro igen ud fra dette nye kulturelle og intellektuelle felt.

Hvad så med praksis?
De eneste krav man skal overholde for at deltage er, at man forpligtiger sig på en intelligent, kritisk og respektfuld læsning af de bibelske tekster.

- Tilgangen skal være respektfuld og konstruktiv og primært være begrænset til emner, der er relevante for projektet. Det vil sige at formidle evangeliets sandhed i et postmoderne samfund. Indholdet bør reflektere en tilsigtet og vedholdende dialog med verden, lyder formuleringen.

- Open source teologi er i sig selv kun en metodologi [en arbejdsmetode, red.]. Den er afhængig af en bred vifte af bidragsydere og den interaktion, der sker imellem dem. Men ligesom et open source computerprogram skal have integritet og struktur for at fungerer ordentligt, så skal open source teologi være mere end et diskussionsforum. Det skal ende ud i et brugbart slutprodukt.

- Det her er tænkt som et samarbejdsprojekt, så vær velkommen til at samarbejde, lyder opfordringen.