Ultra-ortodokst omskæringsritual skaber debat i USA

Omskæring af jødiske børn er lige nu til debat i New York, efter det i en ny rapport er kommet frem, at 11 spædbørn som følge af det ultra-ortodoks-jødiske omskæringsritual 'metzitzah b'peh' er blevet smittet med herpesvirus.

Omskæringsprocedure diskuteres i USA efter flere tilfælde af herpes-infektion og dødsfald blandt jødiske spædbørn

I New York har sundhedsmyndighederne foreslået, at ortodokst jødiske forældre underskriver en samtykkeerklæring, før omskæring af deres børn foretages.

Det sker efter en rapport er kommet frem, der viser, at mindst to børn i løbet af de sidste ti år er døde som følge af infektion ved omskæringsritualet.

Det skriver avisen The New York Times.

I rapporten, som dokumenterer en undersøgelse foretaget af Center for Sygdomskontrol- og forebyggelse (C.D.C.) fremgår det, at 11 spædbørn i New York City perioden 2000-2011 er blevet indlagt med herpes-infektion af typen simplex 1.

LÆS OGSÅ: "Omskæring er et tegn på, hvem vi er"

To spædbørn er døde som følge af viruset, mens to er blevet varigt hjerneskadede.

Rapporten har fået New Yorks sundhedsmyndigheders øjne op for problemet, der menes forårsaget af en særlig rituel, ortodoks-jødisk teknik under omskæringen, 'metzitzah bpeh', hvor den mandlige omskærer placerer sin mund på såret fra det afskårne forhud og suger blodet væk.

LÆS OGSÅ: Ritualer i jødedommen

'Metzitzah bpeh'-teknikken bruges generelt ikke længere ved jødiske omskæringer, men hos mange ortodokse anvendes teknikken stadig.

C.D.C. fastslår i rapporten, at teknikken stadig anvendes blandt cirka 250.000 ultra-ortodokse jøder i New York-området, og at cirka 3.600 nyfødte drengebørn får denne type omskæring foretaget årligt.

New Yorks sundhedsmyndigheder har følgende udsendt en advarsel til forældre, der ønsker at få deres drengebørn omskåret.

Her henviser de i øvrigt til New York Citys sundhedskommissær, dr. Thomas Farley, der i skrivelsen citeres:

Der findes ingen sikker måde at foretage oral sugning på et åbent sår på et spædbarn. Forældre, der overvejer rituel jødisk omskæring skal vide, at omskæring kun bør udføres under sterile forhold, som i enhver anden procedure, der skaber åbne sår, uanset, om den foretages af mohelim (jødiske omskæringsansvarlige, red.) eller professionelle læger.

LÆS OGSÅ: To uger gammel dreng død efter omskæring

Dr. J. K. Varma, som er kommissær for sygdomskontrol ved sundhedsvæsenet, er fortaler for en samtykkeerklæring mellem forældre og omskæringsansvarlig, hvori det præciseres, hvordan den rituelle praksis foretages.

Derved undgår man, at forældrene ikke er ubekendte med ritualets fremgangsmåde og forbundne farer.

Eftersom vi regulerer, hvordan dele af en religiøs procedure foretages, vil dette blive grundigt efterprøvet af juridiske eksperter, og det kan blive vanskeligt af gennemføre i den sidste ende. Men vi føler, at vi er på sikker legal grund, fordi der er en overbevisende interesse for at beskytte spædbørns helbred i byen, siger han til The New York Times.

LÆS OGSÅ: Seks års fængsel for omskæring

Gennem årene har flere ortodokse grupper forsvaret ritualet som en religiøs ret og holdt fast på, at der ikke beviseligt er farer forbundet med det.

Avi Shafran, som er talsmand for Agudath Israel, en paraplyorganisation for mange ortodokse grupper, udtaler ifølge avisen, at man i organisationen vil se nærmere på forslaget, før man udtaler sig videre.

LÆS OGSÅ: "Det er det eneste rigtige at forbyde omskæringer"

Organisationens vicepræsident, Rabbi Davis Zwiebel, advarede i oktober 2011, at regulering af ritualet potentielt kunne forværre situationen, da mange muligvis ville få det foretaget skjult og privat som reaktion.

Sundhedsmyndighederne i New York modtager offentlige kommentarer indtil høringen den 23. juli. Forslaget ventes at komme til afstemning i september.