Vækst blandt katolikker og mormoner i USA

Seneste opgørelse over medlemstallet i amerikanske kirkesamfund er nu udkommet. -

Seneste opgørelse fra USA's nationale kirkeråd viser tilbagegang for de fleste protestantiske kirkesamfund

Årbog for amerikanske og canadiske kirker for 2010 er udkommet med USA's kirkeråds seneste opgørelse for medlemstal i de kristne kirkesamfund i landet. Konklusionen er, at kun den katolske kirke i USA har medlemsfremgang, mens alle andre konstaterer stilstand eller tilbagegang.

Listen over de 10 største kristne kirkesamfund ser således ud:
1. Den katolske kirke 68,1 mio. op 1,49 pct.
2. Den sydbaptistiske konvention 16,2 mio. ned 0,24 pct.
3. Metodistkirken 7,8 mio. ned 0,98 pct.
4. Mormonkirken 5,9 mio. op 1,71 pct.
5. Kirken af Gud i Kristus 5,5 mio. ingen ændring
6. Den nationale baptistkirke 5 mio. ingen ændring
7. Den evangelisk lutherske kirke 4,6 mio. - ned 1,62 pct.
8. USAs baptistiske konvention 3,5 mio. ingen ændring
9. Assemblies of God 2,9 mio. op 1,27 pct.
10. Presbyterianske (anglikanske) kirke 2,8 mio. ned 3,3 pct.

NCCs årbog regnes for en af de mest pålidelige kilder om kirkerne i USA. Redaktøren, Eileen V. Lindner, peger på to årsager til faldende medlemstal. Det er dels den tiltagende sekularisering i samfundet, og dels liberale gruppers voksende indflydelse i de enkelte kirkesamfund.