Visuel guide

Guide: Gå på opdagelse i et sikh-tempel

Den guldbelagte trone i midten af rummet besiddes ikke af nogen konge. Den står der, hævet og pyntet, til ære for sikhernes helligbog, Adi Granth. Foto: Julie Meldhede Kristensen

Sikhernes hellige tempel kaldes Gurdwara, men hvordan ser der ud inde i et sikh-tempel? Og hvilken funktion har templet for sikher? Der er to Gurdwara'er i Danmark og i denne visuelle guide kan du komme med indenfor i én af dem

Gemt bag villaer og ligusterhække ligger den grå bygning, der udgør Gurdwara'en i Vanløse. Den er ikke umiddelbart til at få øje på, hvis man ikke ved, den ligger der. Det eneste, der røber, at bygningen er et sikh tempel, er det solblegede flag med khanda-symbolet og skiltene, der står skrevet på punjabi.

Flaget med khanda-symbolet kaldes for Nishan Sahib og er fælles for alle Gurdwara'er verden over. Symbolet forestiller to sabler, et tveægget sværd og en chakram, fortæller Manpreet Singh, der er aktiv frivillig i Gurdwara'en. De to sabler refererer i sikh-filosofi til den verdslige og spirituelle verden og deres sammenspil. Dette koncept kaldes Miri-Piri.

"Man viser ærbødighed overfor de her våben, fordi man anerkender, at de kan redde liv og tage liv," forklarer Manpreet Singh.

Når man træder indenfor, er man ikke i tvivl om, at man er havnet i et helligt rum. Ligesom i mange andre templer, er det kutyme i Gurdwara'en, at man tager skoene af, før man træder ind. Ligeledes skal man dække håret med et tørklæde, inden man går ovenpå til selve tempelrummet, Darbar Sahib.

I tempelrummet udøver man Sat Sangat, hvilket kan oversættes med "det sande fællesskab". Sat Sangat udgør den spirituelle del af sikh praksis. Men Gurdwara'ens funktion er ikke udelukkende at danne ramme om en spirituel forsamling.

I lokalet nedenunder mødes menigheden og spiser sammen efter en gudstjeneste. Dette måltid kaldes Langar og danner rammen om en verdslig forsamling, hvor sikherne har mulighed for at socialisere med hinanden. På den måde er Gurdwara'en et socialt såvel som et spirituelt omdrejningspunkt.

Her kan du læse om Gurdwara'ens tre vigtigste funktioner som verdsligt og religiøst centrum:

Det første rum man træder ind i, er det verdslige forsamlingsrum. Her mødes mellem 150-200 mennesker hver søndag til gudstjeneste og fællesspisning. Maden tilberedes af frivillige og laves altid under kyndig højtlæsning af helligskrifterne. Gurdwara'en er åben for alle, og traditionelt set har måltiderne tjent til at bespise fattige i lokalområdet.

På væggen i forsamlingsrummet hænger en tavle med dagens bøn, Hukam Nama. Dagens bøn udvælges ved, at man gennem et ritual, der kaldes Prakash, hver morgen åbner den hellige bog Adi Granth på en tilfældig side. Bønnen på den pågældende side skrives på tavlen af Granthi'en, som er templets præst.

Bønnen skrives på gurmuki, der er et skriftsprog, som minder om hindi. Budskabet i denne bøn lyder således: 'Uden at tjene den sande guru, er de handlinger, der gøres, udelukkende kæder, der binder sjælen'.

"I sikhismen snakker man om, at man ofte er bundet af ritualerne og hverdagens mønstre og bare gør ting blindt. Men uden den rette hensigt og uden at servicere den sande guru har man ikke noget sted, man kan finde ro," fortæller Manpreet Singh.

Over køkkenet troner et billede Det Gyldne Tempel i delstaten Punjab i Indien. Templet spiller en central rolle i sikhismen, og mange sikher besøger templet i løbet af deres liv. Templet besøges dog også af mange uden tilknytning til sikhismen, fortæller Manpreet Singh:

"Hver uge er der op mod en million, der spiser i Det Gyldne Tempel. I coronatiden, hvor mange undlader at tage i templet af sundhedshensyn, er der mange, der gør mad klar og går ud og distribuerer det til dem, der har mistet deres job eller lider anden nød".

En Gurdwara kan se forskellig ud alt efter tradition og lokalitet. Før i tiden var det almindeligt, at guruen sad i midten af templet med menigheden rundt om sig, men i Gurdwara'en i Vanløse er tronen placeret foran menigheden.

I tempeltronen ligger helligbogen. Alle kan sætte sig og læse i helligbogen i løbet af ugen efter Granthi'ens anvisning, men om søndagen afholdes der gudstjeneste, hvor man i fællesskab læser en bøn op fra bogen. Efter bønnen udøves kirtan, som er en musikalsk recitation af de hellige skrifter.

Når man går op til tempeltronen, bukker man hovedet for den for at ære dens hellighed. Det er tydeligt på den prangende pynt og de royale symboler, at helligbogen har en særlig status. På tronen ser man også, at khanda-symbolet går igen.

Foran helligbogen står en hvid boks, hvori man lægger donationer til templet samtidig med, at man bukker for helligbogen. Dette kaldes at gøre seva, hvilket vil sige, at man tjener fællesskabet gennem uselviske handlinger. Seva indebærer både at give donationer til Gurdwara'en, men også at gøre gode gerninger udenfor Gurdwara'en.

"I Indien har det traditionelt set været sådan, at seva skete i Gurdwara'en, fordi folk har kendskab til sikhismen der og ved, at de kan komme til Gurdwara'en og få mad, hvorimod man i Vesten i højere grad ser, at sikher tager ud og gør seva," forklarer Manpreet Singh.

Når dagen er omme, lægges helligbogen ind i et særligt rum kaldet Sachkhand. Det sker ved, at Granthi'en udfører en ceremoniel lukning af bogen omkring solnedgang, som kaldes Sukh Asan. Når helligbogen tages ud igen om morgenen, siges morgenbønnen Parkash og en ny dag kan begynde.

Det orange flag med khanda-symbolet er det eneste, der indikerer, at her ligger et sikh-tempel. Foto: Julie Meldhede Kristensen
Det første rum, man træder ind i, kaldes langar. Det er her, sikher mødes inden og efter en gudstjeneste. Foto: Julie Meldhede Kristensen
Dagens bøn lyder: 'Uden at tjene den sande guru, er de handlinger, der gøres, udelukkende kæder, der binder sjælen'. Foto: Julie Meldhede Kristensen
I tempelrummet udøves Sangat, der er den religiøse forsamling i sikhismen. I midten af rummet ses tempeltronen, hvor helligbogen ligger. Foto: Julie Meldhede Kristensen
Hver nat lægges helligbogen ind i et særligt rum, hvor den ligger indtil den næste dag. Foto: Julie Meldhede Kristensen
Ved at donere til Gurdwara'en udfører man seva, som er en central praksis i sikhismen. Foto: Julie Meldhede Kristensen
Khanda-symbolet forestiller to sabler og er fælles for alle sikher. Foto: Julie Meldhede Kristensen
Det Gyldne Tempel i Punjab bespiser ugentligt op mod en million mennesker. I Gurdwara'en i Vanløse pryder et billede af Det Gyldne Tempel over køkkenet. Foto: Julie Meldhede Kristensen