Indsigt

Har dit navn en hellig betydning?

Deler du navn med en helgen eller en bibelsk figur? Som for eksempel Jomfru Maria, der ses på billedet, eller Sankt Laura, der blev gjort til martyr i 864? Foto: Dorota Nowańska / Panthermedia / Ritzau Scanpix

Hvad betyder dit navn? Og hvor stammer dit navn fra? Har det mon en hellig oprindelse med rod i en bibelsk person eller helgen? Få svaret her i listen over 20 almindelige drenge- og pigenavne med en hellig betydning

Sjældent kommer et navn flyvende ud af den blå luft. Oftest ligger en historie gemt. Det kan være familietraditioner, der begrunder et navnevalg. Barnet bliver opkaldt efter slægtninge efter nøje granskninger af stamtræsstudier eller efter en person, der har haft en særlig betydning.

Andre søger hjælp hos en numerolog eller fra horoskoper, eller er blot kreative ud over det sædvanlige. For uanset hvad ligger det dybt forankret i os, at der er et usynligt bånd mellem navn og identitet.

Selvom mange mennesker i dag ikke bevidst vælger kristne navne til deres børn, har de alligevel ofte rod i en kristen tradition - og har dermed en hellig afstamningshistorie. Her kommer de 10 mest populære pigenavne og de 10 mest populære drengenavne i Danmark i dag – fyldt med hellige historier.

Hvilke pigenavne har en hellig afstamning?

Her finder du en liste over 10 populære pigenavne - dyk ned i deres betydning længere nede i artiklen.

 • Ella
 • Sofia
 • Josefine
 • Anna
 • Clara
 • Laura
 • Agnes
 • Ellen
 • Sarah
 • Rebekka

Pigenavnenes betydning

Ella

Navnet Ella er afledt af det græske Helena og betyder ”den, der bærer lys” eller ”den lysende”. Ella betyder ”gudinde” på hebraisk.

Helene hed også kejser Konstantin den Stores moder (250-339). Det var hende, der i 327 genfandt det hellige kors på Golgata. Hun afbildes ofte med dette kors eller i færd med at finde det. Hendes helgendag er den 18. august.

Ella er endvidere en kort form af flere internationale navne, herunder Elisabeth, som kommer fra det hebraiske: Elisheba, der betyder ”Gud er fuldkommen”, ”Guds løfte” eller ”Gud har svoret”. Aarons hustru fra Det gamle Testamente hed desuden Elisabeth. I Det Nye Testamente er Elisabeth mor til Johannes Døberen.

Endvidere kendes Elisabeth af Wartburg (1207-31), Markgrevinde af Türingen, som hende, der anlagde hospitaler og klostre og som omtalte sine almisser som ”blomsterne i min krone”, hvorfor hun ofte afbildes med kurv og blomster. Hun blev kanoniseret i 1235 og har helgendag den 1. november.

Sofia

Navnet Sofia er en variant af det græske navn Sophia, der betyder visdom. Der findes to helgeninder ved navn Sophia. Den ene var en jomfrumartyr, der levede i Rom, og som omkring år 300 blev dræbt for sin tro under kejser Diokletian.

Den anden Sophia døde i år 137. Hun var født i Italien og havde tre døtre: Tro på 12 år, Håb på 10 år og Kærlighed på 9 år. De var alle opkaldt efter de tre dyder, som Paulus omtaler i sit Første Korintherbrev kapitel 13. De siges at have lidt martyrdøden under Hadrians regeringstid (117-138). Vagterne tog Sophias døtre en efter en - fra den ældste til den yngste - og slog og torturerede dem til døde. Sophia begravede sine døtre og blev ved deres grave i tre dage, indtil hun selv døde.

Josefine

Navnet Josefine har sin oprindelse fra mandsnavnet Josef, der stammer fra det hebraiske Joseph, hvis betydning er: ”Han skal forøge”. Josef er også navnet på patriarken Jakobs søn, som der fortælles om i Første Mosebog.

Anna

Navnet Anna er ifølge Bibelen Jomfru Marias mor. Hun undfangede på mirakuløs vis Maria uden ”besmittelse”, således at ”Guds moder” kunne være helt ren. Hun afbildes gerne som ”Anna selvtredje”, det vil sige med Maria og Jesusbarnet. Hendes helgendage er den 26. juli og 9. december.

Clara

Navnet Clara er afledt af latin og betyder klar, tydelig, strålende. Det er omdannet til mandsnavnet, Clarus, der ifølge legenden var biskop og blev sendt fra Rom for at forkynde evangeliet i Aquitania i Frankrig. Der led han martyrdøden, da han afslog at ofre til de hedenske guder.

Laura

Navnet Laura er et italiensk navn, som betyder ”den laurbærkronede”. Det er kortformen af Laurentia, som er hunkønsformen af helgennavnet Laurentius.

Sankt Laura var kristen i datidens muslimske Spanien, hvor hun efter sin mands død valgte at blive nonne. Med tiden steg hun i graderne og blev abbedisse. Efter at muslimerne i landet tog hende til fange og lod hende skolde til døde i en beholder med kogende bly, blev hun gjort til martyr i år 864. Sankt Laura fejres hvert år den 19. oktober.

Agnes

Navnet Agnes er helgeninde for kyske unge piger. Agné betyder på græsk ”kysk”. Det fortælles, at Agnes var en romerinde, som ikke ville giftes med bypræfektens søn, fordi hun var ”viet til Jesus”. Hun blev anbragt på bordel, men bevarede ved et mirakel sin kyskhed. I år 303 blev hun halshugget.

Agnés attribut er et lam, på grund af ordligheden med det latinske ”agnus”, der betyder lam. Det særlige bånd, palliet, som katolske ærkebiskopper bærer, væves af ulden fra lam, der indvies i S. Agnes kirken i Rom hvert år på hendes helgendag den 21. januar.

Ellen

Navnet Ellen er en dansk version af Helene, der stammer fra græsk og betyder lys eller lygte.

Sankt Helene er en legendarisk person, hvis lig hævdes at være drevet i land på en sten ved Tisvilde. En kilde sprang frem nær stranden og et kapel opførtes over hendes grav længere inde i landet.

Helenes kilde og grav var folkelige valfartsmål sankthansaften og nat frem til midten af 1800-tallet, idet folketroen forbandt stederne med lægedom. Undertiden identificeres hun med den svenske helgen Helene (Elin) fra Skövde i Västergötland.

Sarah

Navnet Sarah er et hebraisk navn, der betyder fyrstinde eller prinsesse. Ifølge Det Gamle Testamente (Første Mosebog kapitel 21) er hun patriarken Abrahams hustru. I en alder af 90 år bliver hun mor til Isak, der siden bliver stamfader til det jødiske folk i Israel. Dermed bliver hun et billede på at have tillid til Gud og hans ord, selvom de kan være svære at tro på.

Det fortælles, at hun, da hun hørte profetien, lo ved sig selv og frygtede, at det var umuligt at blive gravid i sin alderdom, men alligevel stolede hun på Gud. For Paulus står hun som et eksempel på menneskets tro (Hebræerbrevet kapitel 11). I kraft af sin stærke tro og trofasthed over for Gud og for Abraham bliver Sarah et kvindeligt forbillede for hele sin slægt.

Rebekka

Navnet Rebekka er et bibelsk navn, som angiveligt betyder ”hende, der forbinder”. Ifølge Første Mosebog kapitel 24 sendte Abraham en tjener til sin aramæiske hjemstavn for at finde en hustru til Isak. Ved en brønd mødte tjeneren Rebekka, der var datter af Nakors søn Betuel. Hun og hendes bror, Laban, bød tjeneren ind i deres hus, hvor han fremførte sit ærinde.

Rebekka selv og hendes familie indvilligede i, at hun blev Isaks hustru og fulgte med til Kana’ans land, hvor de mødte Isak. Hun blev gift med Isak og fødte sønnerne Esau og Jakob. Dog foretrak hun Jakob og hjælp ham med at få den velsignelse, der ellers tilkom den førstefødte.

Hvilke drengenavne har en hellig afstamning?

Her finder du en liste over 10 populære drengenavne - dyk ned i deres betydning længere nede i artiklen.

 • Noah
 • Lukas
 • Victor
 • Elias
 • August
 • Jonas
 • Nikolaj
 • Johannes
 • Christian/Kristian
 • Peter

Drengenavnenes betydning

Noah

Navnet Noah stammer fra hebraisk og betyder hvile, ro, venten eller trøst. Navnet er desuden først blevet set i Danmark omkring årtusindeskiftet.

Ifølge Det Gamle Testamente Første Mosebog kapitel 6-9 var det Noah, der på Guds befaling byggede et skib, kaldet arken, for sammen med sin familie og et par af hver slags dyr at undgå syndfloden. Han er således helten, den retfærdige mand, der bliver udvalgt til at føre livet videre.

Efterfølgende slutter Gud en pagt med Noah og hans sønner og lover, at han aldrig mere ville udrydde mennesker med en syndflod. Som tegn på pagten sætter Gud en regnbue på himlen.

Lukas

Navnet Lukas er latinsk og kommer af det græske navn Loukas, der betyder ”person fra Lucanien”.

Lukas omtales i Det Nye Testamente som en af Paulus’ medarbejdere. Han er hedningekristen og ifølge traditionen både læge og evangelist og muligvis forfatter til Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger i Det nye Testamente.

Endvidere fortæller en legende fra 500-tallet, at han var maler og den første, der malede et billede af Maria. Da Paulus blev taget til fange første gang i Rom, var han hos Lukas. Sidenhen var Lukas den eneste, der blev hos Paulus, da martyriet nærmede sig.

Hans symbol er den vingede okse og han har helgendag den 18. oktober.

Victor

Navnet Victor er latinsk og betyder sejrherre. Legenden om Victorianus er en del af legenden om Sankt Mauritius og den thebanske legion. Det fortælles, at de romerske soldater holdt en fest for at fejre nedslagtningen af den thebanske legion.

Under sejrsrusen dukker Victorianus op og undres over, hvordan soldaterne kan feste blandt de døde. Da han erfarer, at det er kristne, der er dræbt, bryder han ud i gråd. Således finder de romerske soldater ud af, at Vitorianus er kristen, og han dræbes på stedet.

Elias

Navnet Elias stammer fra det græske Eleias og fra det hebraisk Eli jáhu eller Elija, der betyder Gud er Jahve. I Det Gamle Testamente bliver domsprofeten Elias kaldet af Jahve til at forkynde som en virkelig gudsmand. I sit liv modtager han åbenbaringer, og han tyder og udfører mirakler. Fordi han taler dom over samtidens aktuelle begivenheder, bliver han forfulgt og må flygte. Det ender med, at han bliver hentet til himmels i en ildvogn.

August

Navnet August kommer af det latinske augustus, der betyder ”ophøjet”. I Det Nye Testamente optræder kejser Augustus i fødselsberetningerne. Det var ham, der udskrev en befaling om at holde folketælling i hele verden, som vi hører om i juleevangeliet.

Augustinus hed også en biskop i Hippo i Nordafrika. Han blev senere den katolske kirkes største teoretiker og kirkefader. Han skrev blandt andet ”Guds stat”, der blev grundlaget for kirkens indstilling over for den verdslige magt og i internationale spørgsmål gennem hele middelalderen. Han afbildes gerne med et hjerte i hånden og han har helgendag den 28. august.

Jonas

Navnet Jonas er en græsk form af det hebraiske Jonah, der betyder due. I Det Gamle Testamente findes et lille skrift, der hedder Jonasbogen. Den er beretningen om profeten Jonas, der af Jahve bliver kaldet til at forkynde hans dom over den assyriske hovedstad Ninive. Han forsøger at undgå kaldet og flygter ombord på et skib, men Jahve lader skibet gå under i en storm.

En hval sluger Jonas, og efter tre dage i hvalens bug, hvor han beder til Jahve, bliver han spyttet op på det tørre land og forkynder dom over Ninive. Jahve fortryder dog denne ødelæggelse, og Jonas kommer til at stå i et dårligt lys, hvilket belærer ham om Jahves forbarmelse.

Nikolaj

Navnet Nikolaj er en latinsk gengivelse af Nicolaus. Ordet er sammensat af det græske ord nike, som betyder sejr og laos, der betyder folk.

Nikolaus var helgen og levede fra 270-342. Han var biskop i Myra og var allerede som spæd så from, at han ikke ville die på fastedage. Det fortælles, at han genopvækkede tre unge mænd, som en krovært havde myrdet og reddede tre piger fra at blive solgt til et bordel.

Af andre bedrifter undsatte Nikolaus et skib, der blev angrebet af djævle og er derfor søfarendes helgen. Hans lig blev i 1087 overført til Bari i Syditalien. Han afbilledes gerne i bispedragt og har helgendag den 6. december.

Johannes

Navnet Johannes stammer fra det hebraiske navn Jochanan, som betyder ”Gud er nådig”.

I Bibelen optræder Johannes som ham, der døbte Jesus. Han kaldes Johannes Døberen og har ligesom Maria en særlig plads som forbeder ved Kristi dommertrone og er vel den fornemste mandlige helgen.

Ofte afbildes han med kamelhårsskjorte, med et lam i hånden ud fra ordene: ”Se det Guds lam, som bærer alverdens synd” (Johannesevangeliet 1,29) Han har helgendag den 25. juni på sankthans.

Desuden optræder der i Bibelen en anden Johannes, nemlig evangelisten Johannes, som var en af Jesu apostle og søn af Zebedæus og bror til Jakob den Ældre. Det fortælles, at han blev tvunget til at drikke gift, men den gjorde ham ingen skade. Han afbildes ofte som apostel med et bæger og en giftslange. Som evangelist er hans symbol ørnen, og han har helgendag den 27. december.

Christian/Kristian

Navnet Christian/Kristian kommer fra det latinske christianus, som betyder kristen. Ordet er en afledning af Kristus, der er afledet af det græske verbum kriein, som betyder at salve.

Peter

Navnet Peter kommer af det græske petros, som betyder klippe. Peter optræder i Det Nye Testamente og er apostel og bror til Andreas. Ifølge traditionen var han Jesu yndlingsapostel.

Apostlen Peter endte sit liv som martyr og blev under kejser Neros forfølgelser år 64 korsfæstet med hovedet nedad. På baggrund af Matthæusevangeliet 16,19, hvor der står: ”Og jeg vil give dig himmerigets nøgler”, afbilledes han ofte med nøgle. Hans helgendag er den 29. april.