Spørg

Hvordan har Jesus påvirket buddhismen?

Jesus og Buddha - der eksisterer en del fællestræk ved de to hovedpersoner i henholdsvis kristendommen og buddhismen: Kærlighed til næsten, godhed, lidelse, tilgivelse og medlidenhed. Men findes der en direkte sammenhæng, eller er karaktertrækkene blot udtryk for en universel forestilling om det gode? Foto: Iris/Ritzau Scanpix

Findes der ligheder mellem kristendom og buddhisme, og er der ligefrem en systematisk sammenhæng mellem de to religioner? Buddhist og forfatter Tim Pallis svarer

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er meget fanget af, hvordan Jesusfiguren i kristendommen påvirker buddhismen, hvis altså Jesus anerkendes af buddhismen, og om hvordan disse to religioner påvirker hinanden både i deres oprindelsesår, men også nu i vores moderne samfund.

Med venlig hilsen
En interesseret læser

Svar:

Kære interesserede læser

Dine spørgsmål er vigtige, men lidt svære at svare på. En gammel buddhist som mig har tænkt over det mange gange.

Buddhismen er mere end 400 år ældre end kristendommen. Evangelierne og Paulus' forkyndelse er tidligst fra et århundrede år efter Jesu fødsel. Der var uden tvivl buddhistiske munke i både Antiokia og Alexandria på den tid.

Alexandria var en multikulturel, hellenistisk smeltedigel af mange kulturer og religioner både 200 år før og 300 år efter Jesu fødsel. De spirituelle skribenter har mødt hinanden og talt sammen - ingen tvivl om det. Men vi har ingen historisk dokumentation for dialoger mellem buddhister og kristne.

Der findes myter om, at Jesus forsvandt i Kashmir i Indien, og at en af hans disciple Thomas prædikede i Indien, men jeg tror ikke, der findes historisk belæg for det.

Jesus har været kendt i både Indien, Centralasien, Kina og Japan i århundreder, men jeg tør ikke sige, hvornår dette kendskab til Jesus begyndte. Indien er nok det første sted og derefter silkevejene, hvor kristne nestorianere, manikærere og buddhister har mødt hinanden.

I midten af 1500-tallet kom portugisiske jesuitterpræster til Japan og skrev fine ting om deres erfaringer med buddhismen - især zentræningen, som de havde megen respekt for. I 1600-tallet blev alle kristne konvertitter i Japan forfulgt og dræbt. En tragisk historie.

Men jesuitterne kom tilbage til landet i slutningen af 1800-tallet. Og i dag findes adskillelige læseværdige værker fra 1900-tallet om buddhisme, især zenbuddhisme, skrevet af jesuittiske akademikere.

Disse værker af høj kvalitet er fagligt historiske, men går også i dybden med en sammenlignende spiritualitet, idet den kristne apofatiske eller negative teologi og mystik i slående grad ligner den zenbuddhistiske mystik.

Zenbuddhister har ikke vanskeligt ved at opfatte Jesus som en åndelig oplyst mester ligesom deres egne zenmestre. Det vil sige, at de opfatter ham ikke dogmatisk som Guds søn, men snarere som en Buddha.

Kristendommen og buddhismen er ikke ens, for de er hver for sig groet frem i forskellige kulturer. Men den evige visdom og erkendelse er den samme for den, der søger en spirituel sandhed. Jesus kendte den, og Buddha kendte den, og vi bør alle kende den.

Til dit spørgsmål om hvordan Jesusfiguren påvirker buddhismen, kan jeg fortælle, at der er mange buddhister - især munke fra buddhistiske klostre - som besøger katolske klostre for at lære mere om det sociale budskab i kristendommen, som de ikke er så stærke i selv. Omvendt går katolske munke i zentræning i Japan for at lære om de dybere meditative eller kontemplative øvelser, som zenbuddhister ved mere om.

Jeg kan finde mange paralleller mellem de to religioner. På det etisk/moralske plan vil jeg gøre opmærksom på sølvreglen, som både er kristen og buddhistisk. Den siger: Behandl ikke andre, som du ikke selv ønsker at blive behandlet.

På det mere spirituelle plan vil jeg nævne treenigheden, som i buddhismen svarer til de tre åndelige legemer: Dharmakaya, Nirmanakaya og Sambhogakaya. Jeg mener også, at der er en klar lighed mellem Jesu opstandelse påskemorgen og Buddhas genvindelse af bevidstheden og opvågnen den 8. december.

Venlig hilsen
Tim Pallis
forfatter og buddhist

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.