Er Harry Potter en Jesus-skikkelse?

Hvilke ligheder er der mellem Jesus og Harry Potter? Foto: fra filmene

Nogle kristne mener, at Harry Potter er en Jesus-skikkelse. Her er en introduktion til begyndelsen på Jesu og Harry Potters virksomhed. Døm selv!

Der er mange ligheder mellem Jesu og Harry Potters liv. Som spæd skaber Harry Potter glæde i troldmandsverdenen. Den onde troldmand Voldemort har mistet sin kraft. Et lille barn har, med kærlighedens magt, befriet verden fra mørkets og dødens jerngreb. Himmellegemerne blander sig i jubelkoret, mens en hærskare af ugler troldmandsverdenens sendebud forkynder det glade budskab om det lille barn, der har befriet menneskeheden.

Men al denne festivitas ser barnet ikke noget til. Det er i al hast bragt bort til et sikkert skjulested, fordi dets liv er i fare. Selvom dødens magt er brudt, er der stadig onde tyranner på jorden, som vil gøre det af med det barn, der er spået en stor fremtid som folkets befrier.

I Jerusalem venter den retfærdige og fromme Simeon på at se Herrens salvede. Og profetinden Hanna tjener Gud dag og nat. De genkender begge Jesus som den udvalgte. På samme måde med Harry Potter. Endnu inden han selv er klar over, at han er udvalgt, oplever han flere gange, at fremmede stirrer på ham. Engang nikker en mand med violet hat til ham. En anden gang vinker en vildt udseende grønklædt dame glad til ham. Rowlings fortolkning af Simeon og Anna er måske humoristisk men vi genkender temaet: Alle vil se barnet, som har trængt den onde troldmand, Voldemort, tilbage, og om hvem det er blevet spået, at han en dag helt skal overvinde og dræbe den onde.

Spørger man til Jesu familierelationer, ved vi, at forholdet mellem Jesus og hans forældre og søskende var anspændt. De mente, han var tosset. De skriftkloge mente, han var besat af en dæmon. Harry Potter anses tilsvarende for sindssyg af sin kødelige familie. De er pæne, regelrette mennesker og frygter og skammer sig over hans overnaturlige evner. Ligesom Jesus finder Harry Potter sin familie et andet sted. Ikke blandt sit eget kød og blod, men hos de venner, der følger ham i tykt og tyndt. En af hans mest loyale venner betegnes i øvrigt nøglebærer ligesom Jesu discipel Simon Peter.

Både Harry Potter og Jesus finder først ud af deres identitet ved en dåbsbegivenhed. Jesus bliver døbt af Johannes i Jordanfloden. Straks da han stiger op af vandet, flænges himlene og Ånden daler ned over ham som en due; og der lyder en røst fra himlene: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag.

Om Harry Potters dåb fortælles det, at Harry Potters familie ikke ønsker, at han skal kende sin sande identitet. Som Jonas-figurer forsøger de at flygte fra Guds (Dumbledores) vilje i en lille båd. I folkeeventyrene er overfarten over vand oftest symbol på dåben hvilket jeg også mener, den er her. Om himlen flænges ved jeg ikke, men det stormer, og da de endelig er kommet i ly på en klippeø, lyder et brag, som får hytten til at skælve: BAAANG! Det lyder som om nogen fyrer kanoner af. Døren i hytten slås ind med et øredøvende rabalder, og en kæmpe mand, Hagrid vælter ind og forkynder, at Harry Potter er troldmand og en af de bedste! Derefter fremdrager han fra en af sine lommer en ugle. Og efter dåben får Harry Potter foræret en hvid ugle, Hedvig. Som Helligånden følger Jesus, følger Hedvig Harry Potter i resten af hans skoletid indtil videre i hvert fald.

Straks efter sin dåb drives Jesus bort fra det velkendte og fristes af Satan. Men han lader sig ikke rokke fra det gode trods løfter om magt og rigdom. Heller ikke farisæernes ønske om at omgås Jesus og få ham med i det gode selskab, rokker ham fra hans mission som den, der kommer for at frelse de fattige og de fortabte.

Harry Potter drives også bort fra det velkendte. Han bliver elev på Hogwarts, skolen for trolddom og magi. Her fristes han flere gange. Allerede inden første skoledag møder han en bleg dreng, Draco Malfoy. Draco er af fornem familie og forsøger at overtale Harry til at flytte ind på kollegiet Slytherin, hvor alle de troldmænd, som har valgt mørkets side, har boet. Da Harry ikke svarer, opsøger Draco ham endnu engang i toget på vej til skolen. Han har nu fået assistance af sine livvagter Crabbe og Goyle. Draco opfordrer Harry til ikke at omgås den forkerte slags, nemlig de fattige og de udstødte. Men i stedet holde sig til de kloge og rige. Jeg er udmærket i stand til selv at afgøre, hvem der hører til den forkerte slags, ellers tak, svarer Harry Potter køligt.

Endelig er der en ceremoni på skolen, fordelingshat-ceremonien. En magisk hat beslutter, i hvilket kollegium eleverne skal placeres. Hatten vil placere Harry i Slytherin. Da Harry beder om at blive fri, lokker hatten med storhed og berømmelse. Men Harry fravælger det kollegium, hvis symbol er slangen og hvis troldmænd er onde. I stedet bliver han placeret på Gryffindor. Kollegiet hvor de troldmænd, som bekæmper det onde, bor. Et kollegium hvis grundlægger hedder Godrich (rig på Gud) og hvis symbol er en løve (et Kristussymbol).

Denne introduktion omhandler kun det første bind af Harry Potter-bøgerne. Vil du vide mere om den kristne symbolik i Harry Potter, er der flere artikler andetsteds på religion.dk.