Hinduisme

Hinduismen regnes for at være verdens ældste religion og er i dag den tredjestørste religion i verden. I modsætning til de andre store verdensreligioner tilbeder hinduismen flere guder. Hvilke guder og ritualer er de vigtigste? Hvordan fungerer kastesystemet, og hvad er karma og samsara? Få svar på spørgsmålene og meget mere i dette tema om hinduisme.
Hinduismen har mange guder. Visnu, Siva og Sakti er de tre største. Ritzau Scanpix/Iris
1. Fakta om hinduisme

Hinduismen er med 1 milliard tilhængere den tredjestørste af verdens religioner og majoritetsreligion i Indien, hvor omkring 80 procent af befolkningen på knap en milliard er hinduer.

I modsætning til andre af de store, nutidige religioner har hinduismen ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.

Der findes heller ikke nogen form for overordnet, central, religiøs organisation eller autoritet, som fastsætter, hvad der er den rette lære. Hinduerne derimod tilbeder forskellige guder, og der er mere end 300.000 guder at vælge imellem. Dertil er der også nogle centrale begreber, som alle hinduer kender til – begreber som samsara, dharma og karma. Det og meget mere kan du læse om i dette tema om hinduismen. Rigtig god læselyst. 
 

2. Hvad er hinduisme?
Indføring

De 10 vigtigste ting om hinduisme

Hinduismen er verdens tredjestørste religion med omkring 1 milliard tilhængere, og religionen regnes også for verdens ældste. Kendetegnende hinduismen er læren om karma og genfødslernes ring, samsara. Her får du de ti vigtigste om hinduismen

Billedserie

Billedserie: Hinduismen - mangfoldighedens religion

Verdensreligionen hinduisme har mere end en milliard tilhængere. Religionen kan beskrives som en mangfoldig religion, idet den samler over 300.000 guder i én og samme religion. Her bringer vi billeder af den farverige religion i dens mange facetter

Indføring

Fem forskelle mellem buddhisme og hinduisme

Hinduismen er ældre end buddhismen, og buddhismen er også inspireret af hinduismen. Men de to religioner adskiller sig også på nogle væsentlige områder - blandt andet i spørgsmål om karmalov og inddelingen af sociale klasser

3. Hinduismens lære

Hellige skrifter i hinduismen

Hinduismen holdes sammen af en række helligskrifter, ritualer og livsformer. Af helligskrifterne skelner man mellem de tekster, som er blevet åbenbarede, og som derfor ikke er skabt af mennesker, og de menneskeskabte tekster

"Som hindu er man ikke bundet til så mange regler"

Der er meget få regler i hinduismen, fortæller hindu Pirapaharan Navaratnam: Som hindu skal man mere være opmærksom på sin karma og altså sørge for at gøre godt, for så kommer det gode tilbage til en selv, siger han

Etik i hinduismen

Hinduismen kan ikke rigtig kaldes en bog-baseret religion, som eksempelvis kristendommen, jødedommen og islam. Det betyder, at den enkelte hindu lærer etikken at kende som en arv, der går videre fra generation til generation

Moral i hinduismen

Hvad er hinduismens syn på vold, krig og drab? Og må man modtage eller udføre aktiv dødshjælp? Hvordan ser man ligeledes på selvmord, abort, utroskab i hinduismen - og hvad er kvindens status i religionen. Læs om den gode hindu-moral her

4. Hinduismens guder


Man kalder hinduismen for en polyteistisk religion, fordi den rummer mere en 300.000 forskellige guder i sit pantheon – det vil sige gudefamilie. Alle guderne betragtes dog som dele af det samme væsen og det højeste princip, Brahman, som i hinduismen siges at gennemstrømme alt. 

En personificering af Brahman er Brahma, som sammen med Vishnu og Shiva udgør det, der kaldes den hinduistiske treenighed. Her er Brahma lig Skaberen, Vishnu er Opretholderen, og Shiva er Ødelæggeren.

Disse tre udgør nogle af de største og vigtigste guder i hinduismen. Læs mere om dem og andre hindu-guder i de følgende artikler. Læs også om de hinduistiske templer, som er gudernes bolig og stedet for "det kosmiske møde" mellem det enkelte menneske og hinduismens guder.

Indføring

Sådan ser hinduismen på guder og guddommelighed

I modsætning til kristendommen, jødedommen og islam findes der i hinduismen mange forskellige guder. Her kan du blive klogere på, hvordan hinduer forstår "guddommelighed", og høre om de centrale guder i religionen

Hinduismens guder: Vishnu og hans mange skikkelser

Ifølge hinduistisk tradition er Vishnu flere gange steget ned på jorden for at redde menneskene. Og altid i én eller anden ny skikkelse. Han har været Rama, Krishna og Matsya - og så indgår han også i den hinduistiske treenighed med Brahma og Shiva

Tre vigtige guder i hinduismen

En gud for skabelsen, en gud for opretholdelsen og en gud for ødelæggelsen. En gud for solen, en for venskab og en for torden og krig. Hinduismens guder og gudinder er mange. Her er tre af de vigtigste

Templerne - gudernes bolig
Billedserie

BILLEDSERIE: 10 storslåede hinduistiske templer

Mantraer, blomster og mælk - der findes utallige måder at tilbede de hinduistiske guder på og storslåede steder at gøre det. Her kan du se ti af de mest bemærkelsesværdige hinduistiske helligsteder

5. Hinduismens historie
Historie

Tidlig udviklingshistorie for hinduismen

Meget i hinduismen trækker på vedisk tradition. Den vediske periode ligger langt tilbage i Indiens historie, og det er også først efter denne periode, at man i forskningen omtaler indisk religion som hinduisme. Læs om traditionen her

Historie

Senere udviklingshistorie for hinduismen

Hinduismens historie er formuleret i mange forskellige traditioner, og datoerne for begivenhederne må gives med en vis usikkerhed. Læs her om hinduismens historiske baggrund, om den klassiske hinduismes tilblivelse og om hindu-litteraturen

Baggrund

Moderne hinduisme

Gennem sin historie har hinduismen vist sig at være en levende og fleksibel tradition, som har tilpasset og ændret sig i takt med omgivelserne - hvad den har kunne gøre, fordi hinduisme ikke kommer i en endelig form, men er en tradition i evig forandring

6. Hinduismens ritualer
Indføring

Ritualer i hinduismen

Ritualer udgør en meget vigtig del af hinduismen, og for rigtig mange almindelige hinduer er deres religion de rituelle handlinger. Her får du et overblik over, hvilke ritualer der udføres i templet og hjemmet, til hverdag og til fest

Ritualer ved bryllup og død i hinduismen

Brylluppet er det vigtigste af hinduismens samskara-ritualer, mens ligbrændingen er det sidste ritual i en hindus liv. Til begge begivenheder knytter der sig en række ritualer og nogle praktiske konsekvenser. Det kan du læse om her

7. Samsara og frelse


Blandt den mest centrale lære i hinduismen er læren om samsara – det vil sige genfødslernes kredsløb. Hinduernes forestilling er, at sjæles genfødes igen og igen i nye legemer. Afhængig af ens gerninger, gode eller onde, genfødes man til bedre eller værre eksistens. Dette kendes også under betegnelsen karmaloven. 

Klassisk hinduisme opererer også med tre frelsesveje ud af genfødslernes ring. Den første vej går gennem gode gerninger, hvorigennem man optjener god karma, som fører til bedre genfødsel, som bringer mennesket nærmere frelse. Denne vej hedder ”karmamarga”. Den anden frelsesvej går gennem yoga og åndelig oplysning. Det kaldes ofte også for asketens vej, hvor hinduen anvender meditation til at opnå indsigt og højere bevidsthed for at kunne løsrive sig fra sjælen. Denne vej hedder ”jnamamarga”. Den tredje og sidste frelsesvej er hengivensens vej, hvor mennesket overgiver sig selv og sin kærlighed til sin personlige gud, som skænker mennesket frelsen. Denne vej hedder ”bhaktimarga”, og for at gå denne vej lader hinduerne sig anvise af guruer. Denne sidste vej er dog åben for alle mennesker. 

Spørg

Er genfødsel kun for hinduerne selv?

Ideen om samsara - det vil sige genfødslernes kredsløb - indgår i hinduismens generelle livs- og menneskeforståelse, og i den vil alle indgå uafhængig af religiøs eller ikke-religiøs tilknytning, siger lektor i religionsvidenskab

8. Kastesystemet
Indføring

Kastesystemet i hinduismen

I hinduismen genfødes man igen og igen, og det er ens karma, der bestemmer, hvad man genfødes som, og hvilken del af kastesystemet man fødes ind i. Ifølge karmaen er det altså mennesket selv, som er skyld i sin kastesituation. Læs og forstå mere om systemet her

Hvilken kaste tilhører man som konverteret hindu?

Hvis man konverterer til hinduismen, mener nogle retninger i hinduismen, at aspekter som erhverv, uddannelse og stjernetegn har betydning for ens kaste-tilhørsforhold, fortæller lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger

9. Hinduistiske højtider og fester

De 10 vigtigste højtider i hinduismen

Hindukalenderen indeholder utallige farverige højtider og fester, og hvert år drager flere hundredetusinde indere på pilgrimsrejse for at fejre højtiderne sammen

Billedserie

Billedserie: Lamper og fyrværkeri fylder Sydasiens gader til lysfesten diwali

Fyrværkeri og levende lys er vigtige elementer, når hinduer fejrer diwali. Her markeres det godes sejr over det onde, lysets sejr over mørket og oplysningens sejr over uvidenhed. Se billederne fra den populære højtid her:

Pilgrimsfærd i hinduisme

Pilgrimsfærd er ikke obligatorisk inden for hinduismen, men det er populært. Den allerstørste pilgrimsfærd i Indien er Maha Kumbh Melaen, som afholdes i Allahabad i Nordindien hvert tolvte år, og som tiltrækker millioner af mennesker

10. Hinduer i Danmark

Hinduisme i Danmark

Der er omkring 17.000 hinduer i Danmark, og 716 er medlemmer af et af de seks godkendte hindu trossamfund i landet. For mange hinduer er religionspraksis altså ikke noget, der nødvendigvis finder sted i et tempel, men det er en privatsag, som kan udøves i hjemmet

Hvordan er det at være hindu i Danmark?

Der findes mange retninger i hinduismen. I Danmark findes mange hinduer, der lægger vægt på Shiva som øverste gud. Derudover findes Hare Krishna-bevægelsen og TM. For alle gælder det, at det er godt at være hindu i Danmark, mener hindu

11. Spørgsmål og svar
Spørg

Hvorfor er køer hellige i hinduismen?

I hinduismen er det forbudt at dræbe og spise køer. Samtidig må det bemærkes, at hinduismen i det hele taget er ikke-voldelig, og mange er vegetarer. Forklaringen på hvorfor lige præcis køer er specielt hellige og ikke må dræbes er todelt

Spørg

Pletten i panden er en slags læbestift

Den plet, indiske kvinder har på panden, er ikke et kastemærke, som mange i Danmark tror. Den hedder "bottu", "kumkuma", "tilak" eller noget helt fjerde eller femte - afhængig af sprog, fortæller hindu Dhamu Chodavarapu. Læs mere om pletten her

12. Seneste artikler
Tema

Tema: Hinduisme

I modsætning til andre af de store, nutidige religioner har hinduismen ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til. Læs om hinduismen i temaet her

Til dussehra fejrer hinduer det godes sejr over det onde

I morgen fejrer hinduer dussehra, som afslutter festen for de ni gudinder. Det gør man ved at bringe ofre for guderne på husalteret, så det gode vinder over det onde og så vi kan sejre over vores eget sind, som skal kontrolleres, skriver hindu Pirapaharan Navaratnam

Klassiker

Se billederne: Hinduer ærer gudinder i ni dage

Orange blomsterkranse og rituelle bade i Ganges-floden er en del af festlighederne, når hinduerne tilbeder deres gudinder. Se billeder fra den ni dage lange fest her

Indføring

Ved den hinduistiske fest Navratri er gudinden i centrum

Navratri betyder de ni nætters fest. I disse ni dage dyrker hinduer fra hele verden dagligt gudinden og hendes specifikke shakti-energi, som er en energi, der kan gribe ind i verden, skriver lektor Marianne Qvortrup Fibiger

Lysfesten "diwali" er den største indiske højtid

Fyrværkeri og levende lys er vigtige elementer, når hinduer fejrer diwali fra søndag til torsdag. Her markeres det godes sejr over det onde, lysets sejr over mørket og oplysningens sejr over uvidenhed

Debat

Hare Krishna-munk: Krishnas fødsel er årets største dag

Krishna er den mest fortrolige, nære, kærlige, intime og uformelle side af den almægtige Gud, der styrer alle anliggender lige fra skabelsen og tilintetgørelsen af kosmos til aktiviteterne i hver subatomar partikel, mener Hare Krishna-munk Leif Asmark Jensen

Spørg

Kan kastesystemet og FN's menneskerettigheder forenes?

Det hinduistiske kastesystem deler folk op i klasser, men FN's menneskerettigheder siger, at alle skal være lige. Kan de to forenes, spørger to skoleelever. Religionsforsker Marianne Qvortrup Fibiger svarer

Spørg

Kan man være buddhist og hinduist på samme tid?

Kan man bekende sig til både buddhismen og hinduismen på én og samme tid, spørger en læser. Lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger svarer

Indsigt

Nu fejrer danske tamiler nytår

Mens de fleste danskere spiser påskefrokost, samles mange danske tamiler til nytårsfejring. Det er en familiefest, hvor der takkes for alt det, familien har fået i året, der er gået. De ting, der ofres på dagen, skal sikre lykke og velstand for det nye år, skriver lektor Marianne Qvortrup Fibiger

Se flere