Indføring

De 10 vigtigste ting om hinduisme

Hinduismen har mange guder, som, man siger, har hjemme i templerne, som er hinduismens helligsted og altså bolig for guderne. Foto: Wikimedia

Hinduismen er verdens tredjestørste religion med omkring 1 milliard tilhængere, og religionen regnes også for verdens ældste. Kendetegnende hinduismen er læren om karma og genfødslernes ring, samsara. Her får du de ti vigtigste om hinduismen

1. Veda

Veda betyder hellig viden og er betegnelsen for den rette viden om ritualer og ofrenes udførelse. Men veda er også betegnelsen for den religion, der udgør grundlaget for hinduismen. Veda-religionen kom med de ariske stammer ind på den indiske halvø i det andet årtusinde f.Kr.

Veda-tidens skrifter udgør stadig grundstammen i Hinduismen. Og bruges stadig i templerne

Veda-skifterne stammer helt tilbage fra mellem 1500 og 1000 f. Kr. Vedaerne indeholder samlinger af offerhymner, vejledninger i offerets udførsel, offerformler og melodier til de ord, der skal fremsiges ved offeret.

2. Brahma

Brahma er både en skabergud og betegnelsen for den højeste og altgennemtrængende ånd det upersonlige alt. Som en personlig skabergud udgør Brahma en "treenighed" med guderne Vishnu og Shiva. I menneskets sjæl er Brahma tilstede som atman, det evige princip, der gør sjælen udødelig.

3. Samsara

Genfødslernes ring eller sjælevandringen har sin baggrund i uvidenhed. Sjælen er bundet til en stadig række af genfødsler så længe mennesket ikke har viden om vejen til forløsning At føle sig bundet til verden er at være bundet til sin krop og dermed til stadig nye genfødsler.

4. Karma

Loven om karma er den livslov, der bestemmer, hvilken eksistens sjælen får i en ny genfødsel. "som man sår, sådan høster man". Altså bestemmer menneskets handlinger og livsstil den næste genfødsel. Menneskets skæbne er selvforskyldt. Karma betyder "gerningerne der binder".

5. Kastesystemet

Tilværelsen er gennemtrængt af en guddommelig orden. Denne orden kommer til udtryk i kastesystemet, hvor hinduerne er placeret ind i et system af klasser.

1. præsteklassen (brahmana)
2. krigerklassen (kshatriya)
3. bonde-, handels- og håndværkerklassen (vaishya)
4. tjenerklassen (shudra)

Til hver af disse klasser er der knyttet moralske regler og pligter. Uden for, eller mere korrekt under, disse kaster findes de kasteløse, som er uden retttigheder, men ikke uden pligter.

Kastesystemet blev ophævet ved lov, da Indien blev selvstændighed efter Anden Verdenskrig, men fungerer stadig i praksis.

6. Bhagavadgita

Den mest populære bog blandt hinduismens hellige skrifter. Bogen fortæller om en slægtsfejde, men hovedsagen i bogen er samtalen mellem hærføreren Arjuna og hans vognstyrer, guden Krishna. Krishna belærer ham om hengivelsens vej til frelse, nemlig at man kan gøre sin pligt som kriger og samtidig have al sin tanke koncentreret om guden.

7. Krishna

Denne gud opfattes både som en guddom og en helt (Rama). Krishnas kærlighed til sin mage, Radha, ses om et billede på gudens kærlighed til sjælen. Krishna er nok den mest dyrkede gud i hinduismen og er centrum for den moderne nyreligiøse bevægelse, Hare Krishna.

8. Moksha (forløsning)

Hinduismen indeholder en række frelsesveje: indsigtens vej, hengivelses vej, ofrets vej, yoga. Frelsen er forløsning fra genfødslernes ring til en forening med det absolutte guddommelige bag denne tilværelse.

9. Yoga

Yoga betyder "anspændelse" og består i to trin: en kropslig yoga og sindets yoga. I den kropslige yoga når man frem til at kunne se bort fra sin krop og dens funktioner. I sindets yoga opløser man sin bevidsthed, hvorved forløsningen indtræder.

10. Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indiens store filosof og politiker, Mahatma Gandhi. Han var den åndelige og praktiske leder af Indien frem mod uafhængigheden af England i 1948. Uddannet i England som jurist. Han levede et nøjsomt liv og arbejdede med stor energi for at gøre Indien selvstændigt. Han udviklede en ikke-voldsmodstand på grundlag af det indiske begreb ahimsa, der egentlig betyder "ikke-vold". Han prøvede at forene muslimerne med hinduerne i et frit Indien. Døde for en attentatmands kugle i 1948.