Indføring

Evolutionsteori kan måske spores i hinduismen

Siden 1800 tallet har vesterlændinge set ligheder mellem Das Avatara læren og Darwins lære, mens den stadig blev formuleret og udviklet i Europa. Briten Monier Williams skrev eksempelvis i slutningen af 1800 tallet, at ”Der er ingen tvivl om at hinduer var darwinister i århundreder før Darwin blev født, og evolutionister århundreder før evolutionsteorien blev anerkendt i vor tid. Og dette var de selv før et ord som ’evolution’ overhovedet eksisterede i noget verdenssprog”. Her ses Vishnu og hans hustru Lakshmi, der rider på Garuda. Topham Picturepoint Foto: 2000 Credit:Topham Picturepoint

Hinduismen beskriver flere skabelsesberetninger i sine tidlige skrifter, og forskere mener, at en enkelt af dem læner sig op ad Darwins evolutionsteori - årtusinder før, den var formuleret

Der er en tendens til, at man stiller religion og tro op som en modsætning til Darwins evolutionslære. Men nogle forskere mener, at man i hinduismens tidlige skrifter kan spore en form for evolutionslære.

Skabelsesberetninger i hinduismen 
Hinduismen siges at have verdens største samling af litteratur, der samtidigt er blandt menneskehedens ældste, skriftlige kilder. Blandt de tidligste værker er "Rigvedaen", som ifølge nutidige forskere vurderes til at være 3500 år gammel. I "Rigvedaen" er der en hymne, som beskæftiger sig med universets mysterium og den manglende viden, der omgiver universets skabelse:

”Hvem ved, og hvem kan sværge til hvornår skabelsen fandt sted? Selv guderne kom først til efter skabelsens dag. Hvem kan virkelig svare på, hvornår skabelsen fandt sted og hvor? Var det Ham der stod bag? Eller var det ikke Ham? Kun Ham deroppe ved, - måske. Eller måske ved Han det ikke engang selv.”
 

Den senere hindulitteratur har udviklet adskillige myter og skabelsesberetninger, hvoraf mange er af mytologisk og åndelig karakter. En af de mere populære fortællinger omhandler "Das Avatara- læren", som fortæller om guden Vishnus ti inkarnationer på jorden siden tidernes morgen. Mange hinduer er af den opfattelse, at sekvensen af kropslige inkarnationer er en udlægning af evolutionslæren, som Darwin senere beskrev den i 1800-tallet.

En hinduistisk evolutionslære kan spores i myten om Vishnus inkarnationer
"Das Avatar" beskriver, hvordan guden Vishnu i sine forskellige inkarnationer håndterer de problemer, der opstår, når de skabte væsener forsager ulykke, destruktion og smerte for hinanden på landjorden og i havet.

Den første inkarnation man hører om er fisken Matsya. Herefter fortælles det, hvordan Vishnu viser sig på jorden som en skildpadde, et vildsvin og som Narsingha, der er halvt løve og halvt menneske. Herefter kommer guden som et dværgelignende væsen efterfulgt af fire forskellige slags menneskeinkarnationer, som slutter rækken af inkarnationer.
 
Mange hinduer mener, at "Das Avatar" er en forsimplet og letforståeligt udlægning af evolutionslæren, som den historisk fandt sted. De ser en lighed med Darwins evolutionslære om liv, der oprinder i havet for herefter at indtage landjorden, hvor en evolution fra dyr munder ud i et væsen som er halvt menneske/halvt dyr. Slutteligt ender evolutionslæren i mennesket.

Fiskene siges at repræsentere livet i havet, som udvikler sig til væsener, som både kan færdes i havet såvel som på landjorden (skildpadder). På landjorden ses vildsvinet som repræsenterer dyreriget. Fra dyreriget udvikler sig et nyt slags væsen, som både er del af dyreriget og menneskeriget (Narsingha – halvt menneske, halvt løve). Og endeligt ses mennesket, som udvikler sig over flere inkarnationer, før det er fuldendt.

Det starter med en dværg, der i denne sammenhæng ses som et symbolsk billede på et ”menneske på vej mod fuldendelse” og ender med et menneske. På den måde afspejler teksten, at liv startede som et simpelt fænomen, der over tid blev mere og mere komplekst.

Europæiske videnskabsmænd så Darwins teori i hinduistiske tekster
Helt tilbage i 1800-tallet, da Darwins teori endnu blev formuleret og udviklet i Europa, har europæere set ligheder mellem "Das Avatara-læren" og evolutionslæren.

Professor i sanskrit Monier Monier-Williams skrev eksempelvis i slutningen af 1800-tallet, at ”Der er ingen tvivl om at hinduer var darwinister i århundreder før Darwin blev født, og evolutionister århundreder før evolutionsteorien blev anerkendt i vor tid. Og dette var de selv før et ord som ’evolution’ overhovedet eksisterede i noget verdenssprog”.

Disse ideer og tanker blev hurtigt adopteret af indiske hinduer, som forsøgte at harmonisere deres ældgamle religion med den moderne videnskab.