Barndomsriter i hinduismen fra undfangelsen til huller i ørerne

I hinduismen følges barnets opvækst af en række ritualer. Ifølge et af ritualerne indpodes barnet intelligens og styrke ved at faderen reciterer mantra'er. Foto: zakir hossain chowdhury/Demotix/Corbis

Det første ritual i en hindus liv udføres allerede, før det bliver født for at sikre, at undfangelsen vil ske. Herefter følger flere ritualer i barnets opvækst

Teksten i artiklen blev første gang bragt i 2009 i en større artikel om hinduismens ritualer

Antallet af overgangsritualer, samskara-ritualer, varierer inden for hindu-traditionen. Det mest almindelige, klassiske antal er 16 samskara'er. En del af dem er knyttet til fødsel og barndom.

Før-fødselsriter

De første tre samskara-ritualer skal udføres, inden barnet bliver født. Det første allerede ved ægteparrets første samleje, hvor manden bl.a. reciterer hellige vers (mantra'er) for at sikre, at undfangelsen af et barn vil finde sted.

Når det er klart, at kvinden er gravid, udføres det næste ritual. Det skal sikre, at barnet bliver en dreng. Også her reciterer manden hellige vers. Det sidste samskara inden barnets fødsel finder sted, når kvinden er nogle måneder gravid. Her splittes kvindens hår og gudinden Sri hidkaldes. Sri skal beskytte kvinde og barn mod dæmoner. I forbindelse med ritualet reciteres igen mantra'er. De skal sikre kvinden lykke og barnet et langt liv.

Fødsels- og barndomsriter

Idag udføres før-fødselsriterne næsten ikke længere. De første vigtige samskara'er finder derfor først sted omkring barnets fødsel.

Opfatter vi barnets fødsel som et overgangsritual, ser vi, at det er et ritual, hvor vægten logisk nok må ligge på inkorporationsriterne. Barnet skal blive et menneske i verden. Både biologisk og rituelt udgør selve barnets fødsel overgangen fra ufødt til født. Straks efter fødslen udføres derfor ritualer til beskyttelse af moderen og det formelige barn.

Ved hjælp af bl.a. ild bliver de beskyttet mod onde ånder. Faderen giver herefter barnet lidt yogurt i munden, mens han reciterer mantra'er. Gennem denne ceremoni indpoder faderen intelligens, langt liv og styrke i barnet. Han indoptager altså barnet blandt de levende. Det præcise fødselstidspunkt noteres desuden, så der kan laves et horoskop for barnet. Inden for hinduismen betragtes en fødsel som noget urent. Der er derfor yderligere en del renhedsforskrifter i forbindelse hermed, bl.a. skal rummet, hvor fødslen har fundet sted, renses.

Navngivning

På den 10. eller 12. dag efter fødslen finder navngivnings-samskara'en sted. Hele huset vaskes og renses for den urenhed, som fødslen har medført. Mor og barn bades. De restriktioner, som moderen har været omgivet af på grund af fødslens urenhed, ophæves.

Herefter gives barnet navn, både et officielt og et hemmeligt, som kun forældrene kender. Det hemmelige navn kan dog også gives allerede i forbindelse med fødselsritualerne. Når barnet har et navn, er det et fuldgyldigt medlem af samfundet. Navngivningsceremonien udgør altså endnu et led af inkorporationsriterne i forbindelse med et barns fødsel.

Ritualer markerer barnets udvikling

De næste to samskara-ritualer markerer de fremskridt, det lille barn gør. Et ritual markerer således den første gang, barnet er uden for huset. Barnet dekoreres og føres ud til et rent sted, hvor bl.a. mantra-recitation finder sted. I nogle tilfælde bringes barnet til templet, hvor guddommen tilbedes, og barnet velsignes.

Ved seksmåneders alderen udføres et ritual som indledning til, at barnet begynder at få fast føde. Ligesom vi har set ved de tidligere samskara-ritualer, er det også her faderen, som faktisk gør noget. Her reciterer han igen vers, mens han giver barnet dets første mad.

Det næste samskara-ritual finder sted ved 1-3 års alderen. Nu kronrages barnet for første gang. Kronragningen betragtes som en måde at fjerne urenhed på. Gennem dette ritual sikres barnets sundhed altså, og barnet styrkes. Dette ritual er valgfrit, men er stadig temmelig udbredt idag. Ofte finder det sted i et tempel. Barnet får inden ragningen et rituelt bad og nyt tøj på. Det gamle barn vaskes så at sige væk og barnet går via kronragningen, som hører til de farlige transitionsriter, til at blive et nyt, sundere og stærkere barn.

Det sidste af barndomsritualerne er den rite, hvor barnet får huller i ørerne. Dette kan dog også finde sted meget tidligt i barnets liv, faktisk før det ritual, som markerer barnets første tur udenfor. Dette ritual udføres både på piger og drenge.