Debat

Hare Krishna-munk: Krishnas fødsel er årets største dag

I disse dage markerer man Krishnas fødsel i Indien med store fester landet over. "Det er utvivlsomt årets største dag", skriver Hare Krishna-munk Leif Asmark Jensen. Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 11. august fejres hinduguden Krishnas fødseldag. Krishna er den mest fortrolige, nære, kærlige, intime og uformelle side af den almægtige Gud, der styrer alle anliggender lige fra skabelsen til tilintetgørelsen af kosmos, mener Hare Krishna-munk Leif Asmark Jensen.

Den 11. august er det Sri Krishna Janmastami, den dag guddommen Krishna blev født. Det er en af de helt store dage for os såkaldte hinduer; det vil sige os, der følger religionen baseret på Indiens klassiske vediske tekster. Disse tekster omfatter den berømte Bhagavad-gita, der er en samtale mellem Krishna og hans gode ven Arjuna, hvor Krishna instruerer Arjuna i essensen af al religion, filosofi og visdom.

Hvem er Krishna?

Inden for den vediske tradition anses Krishna ikke for at være et almindeligt menneske, men Gud selv, der lod sig føde på jorden for over 5000 år siden. En sådan guddommelig fremkomst kaldes en ”avatara” på de vediske teksters sprog, sanskrit, hvilket betyder ”en, der stiger ned.”

Guds avatarer er mange, og det er også en delvis forklaring på, hvad udenforstående ofte misforstår som polyteisme, det vil sige ideen om, at hinduer tror på mange guder. Nej, Gud er en og samme person, men han viser sig i mange former på forskellige steder og tidspunkter i universets historie. Den vediske tradition er altså i sin essens monoteistisk og tilbeder den samme Gud, som andre kalder Vorherre, Jehova eller Allah. Vi kalder ham Krishna.

Hvad er ”Gud”? Ifølge Vedanta-sutra, en central vedisk tekst, er definitionen på Gud "den eller det, som alt kommer fra, men som selv ikke kommer fra noget andet”. Hvis alt for eksempel kommer fra Big Bang eller det kvanteingenting, som Big Bang skulle komme fra, er det det, der er Gud.

Men den vediske logik konkluderer ikke, at der bag alting er et tomrum eller ingenting, men tværtimod en bevidst, allestedsnærværende, alvidende og almægtig person. Logikken i dette er, at siden det kan konstateres, at vi hver især af natur er bevidste væsener eller personer, der er evige og forskellige fra den fysiske natur, må vores kilde også have den samme kvalitet, for ellers kunne vi ikke have den. Eksistensen af denne evige personlighed underbygges for manges vedkommende videre af personlig erfaring igennem praktisering af vedisk mystik (yoga).

Ifølge Vedaerne kaldes denne bevidste person Bhagavan, hvilket angiver, at alle overdådigheder såsom rigdom, styrke, magt, viden og skønhed er indeholdt i ham. Han er allestedsnærværende og indeni alting.

Alligevel eksisterer han samtidigt i talløse former, der dels lever evigt i en højere åndelig sfære bag dette materielle univers, dels manifesterer sig her i den midlertidige materielle og fysiske verden for at tiltrække sjæle, der er faldet fra den højere verden herned i et kredsløb af gentagen fødsel og død. Vi er faldet hertil på grund af et ønske om at bryde vores forhold til Bhagavan eller Gud, hvorfor han kommer her som en avatara for at tiltrække os til at genoplive vores forhold til ham, så vi igen kan vende tilbage til den højere åndelige verden.

Krishna er den mest komplette side af Gud

Krishna er en af disse mange avataraer af Bhagavan. Samtidig er han noget helt særligt, fordi han er den vigtigste af dem alle. Det betyder ikke, at andre former eller avataraer af Gud er ringere eller lavere. De er alle én og samme person. Ikke desto mindre er Krishna den mest komplette side af Gud.

Dette blev udtrykt af den åndelige leder Srila Prabhupada, da han oversatte Bhagavan til engelsk som ’The Supreme Personality of Godhead’ (på dansk ’Guddommens Højeste Personlighed’). Med dette udtryk angav han, at selv om Gud er én, har han alligevel mange sider, aspekter og personligheder, hvor Krishna er den højeste eller mest intime side af Gud.

Dette kan illustreres med en konge eller anden magtfuld person, som den brede offentlighed oplever som en stor myndighed og autoritet og måske er lidt bange for, men som viser en helt anden side eller personlighed over for eksempelvis sin familie og nære venner. Sidstnævnte aspekt er i virkeligheden meget mere kongen, som han virkelig er, imens hans udadtil magtfulde personlighed er en formel og lidt upersonlig side af ham.

På samme måde er Krishna den mest fortrolige, nære, kærlige, intime og uformelle side af den almægtige Gud, der styrer alle anliggender lige fra skabelsen og tilintetgørelsen af kosmos til aktiviteterne i hver subatomar partikel, og han bevidner hver eneste tanke, følelse og ønske inde i hvert levende væsens hjerte.

Vi er skabt i Guds billede

Det forbavsende er, at i sin form som Krishna fremstår Gud den almægtige som en purung fyr, der spiller fortryllende på sin fløjte, har det mest bedårende smil og indtagende øjne og til forveksling ligner et menneske.

Det må man ikke lade sig forvirre af. Krishna afbildes ikke som et menneske, fordi den vediske religions fordums mestre ikke kunne forestille sig noget andet end et væsen, der lignede dem selv. Tværtimod gælder den bibelske aforisme om, at mennesket er skabt i Guds billede også her. Med andre ord ser vi ud, som vi gør, fordi vores form som mennesker er en bleg kopi af Krishnas skikkelse og ikke omvendt.

Gud har skabt os sådan, så vi kan let kan relatere til Ham og blive fascineret af Ham for ikke ligefrem at sige blive forelsket i Ham. At blive det er ifølge vedisk visdom livets højeste fuldkommenhed, der vil give os den lykke, mening og frigørelse, som vi alle i sidste ende længes efter.

Derfor fejres Krishnas fødselsdag hvert år af måske en milliard mennesker verden over, specielt i Indien. Det foregår fra den tidlige morgen frem til midnat med musik, sang, dans, diskussion af Krishnas lære i Bhagavad-gita og andre vediske tekster, ceremonier og ofringer af somme tider hundredvis af velsmagende vegetariske retter (Krishna er ikke-voldelig og ønsker kun at modtage vegetarisk mad). Kort sagt fejres han med masser af fest og farver.

Krishna er på ingen måde tør og kedelig, men han er Gud fra hans mest kærlige, uformelle og ligefrem humoristiske side, som han gerne vil have, at alle vi andre bliver en del af.

Leif Asmark Jensen er forfatter og Hare Krishna-munk.