Hinduismens guder: Vishnu og hans mange skikkelser

Håndmalet billede af Krishna, som er en af hindu-guden Vishnus inkarnationer. Hans skikkelser kan både være dyr eller menneskelignende, som det er tilfældet her på billedet. Foto: fluenta - Fotolia

Ifølge hinduistisk tradition er Vishnu flere gange steget ned på jorden for at redde menneskene. Og altid i én eller anden ny skikkelse. Han har været Rama, Krishna og Matsya - og så indgår han også i den hinduistiske treenighed med Brahma og Shiva

Vishnu er en af de mest tilbedte guder i hinduismen og er særligt populær i den nordlige del af Indien. Han er specielt kendt for sine avatarer eller inkarnationer. Ifølge hinduistisk tradition er han flere gange steget ned på jorden for at rede menneskene.

Vishnu som Rama

En af Vishnus mest populære inkarnationer er Rama. Rama kendes fra et af Indiens store epos, Ramayana, der betyder ”Beretningen om Rama”.

Her fortælles det, hvordan Ramas kone Sita bliver kidnappet af dæmonkongen Ravana og bragt til øen Lanka.

Rama drager derefter med sin hær til Lanka for at redde hende. Her udkæmper han en stor krig mod Ravana, som det lykkes Rama at vinde, og han bringer Sita med sig hjem.

I hinduismen står Rama som mandsidealet og som model for, hvordan man bør følge de guddommeligt givne regler. Samtidig repræsenterer Sita hindutraditionens kvindeideal, og deres ægteskab ses som model for det ideelle ægteskab.

I nogle udgaver af fortællingen skal Sita bevise sin troskab over for Rama. Det gør hun ved at bestå en ildprøve. Denne ildprøve har sandsynligvis været et forbillede for Indiens nu næsten uddøde enkebrændinger.

Vishnu som Krishna

Vishnus anden meget populære avatar er Krishna, som er kendt fra Indiens andet store epos, Mahabharata. I det finder man den kendteste af alle hinduistiske tekster, Bhagavad Gita.

Her fungerer Krishna som vognstyrer og rådgiver for helten Arjuna og afslører over for Arjuna, at han i virkeligheden er Vishnu, Guden. Krishna belærer desuden Arjuna om vigtigheden af at følge sine kastepligter.

Kasterne er et socialt hierarki, som man er født ind i i hinduismen. Det er officielt forbudt at diskriminere mellem kasterne, men hierarkiet eksisterer stadig. De forskellige kaster har forskellige privilegier og etiske pligter. For eksempel skal den øverste kaste sørge for at studere og undervise i oldindiske tekster, mens den nederste kaste skal servicere de ovenstående kaster.

Krishna dyrkes særligt for sine bedrifter som barn og ung, hvor han levede hos et hyrdefolk, der opdrog køer. Han var en spøgefuld ung mand, og der fortælles mange gode historier om ham. Hans kærlighed til hyrdepigerne og deres dans ses som en metafor og model for det rette kærlighedsforhold mellem det gudshengivne menneske og Gud.

Vishnu som Matsya

En anden af Vishnus avatarer er fisken Matsya. Ifølge overleveringen steg Vishnu ned på jorden som Matsya og advarede jordens første menneske, Manu, mod en verdensoversvømmelse. Fisken beordrede Manu til at redde alle verdens afgrøder og levende væsener ved at samle dem i en båd.

Vishnu kendes allerede fra den vediske religion, som er forløberen for hinduismen. Dengang var Vishnu en af de mindre betydningsfulde guder. I vedisk litteratur støder man på ham, da han hjælper guden Indra med at bekæmpe og overvinde et uhyre.

Nu om dage er Vishnu dog en af hinduismens populæreste og vigtigste guder. Han udgør sammen med Shiva og Brahma treenigheden trimurti, hvor Brahma er Skaberen, Vishnu er Opretholderen og Shiva er Ødelæggeren.