Inføring

I Indien kaldes en nobel kriger "koens beskytter"

Hinduernes ærbødighed over for køer har været en del af skiftende imperiers politik over for hindubefolkninger gennem hundredevis af år. Foto: donyanedomam - Fotolia

I de seneste uger har yderligtgående hinduer i Indien flere gange angrebet muslimer på grund af rygter om slagtning af køer. Men hvilken rolle spiller koen for Indiens hinduer?

Mange hinduer anser køer som hellige. Årsagerne hertil er forskellige, men ofte siges det, at koen er menneskets anden moder. Den første moder er ens biologiske mor, som giver barnet mælk og næring i barndommen. Resten af livet bliver mennesket næret af koens mælk, hvorfor koen har en unik position. Faktisk betragtes den som hellig.

Mytologisk set spiller køer også en rolle, eksempelvis i Krishna-litteraturen, hvor guden Krishna ofte er omgivet af køer. Slagtning af eller "vold mod" køer bliver derfor af nogle opfattet som en symbolsk vanære af hinduers liv, kultur og religion.

Regeringers skiftende kurs

Hinduernes ærbødighed over for køer har derfor påvirket skiftende kolonimagters politik over for hindubefolkningen i Indien gennem hundredevis af år. Da de muslimske moguler invaderede Indien i 1500-tallet, forbød de samtidigt de tilrejsende muslimer at slagte køer. Under det sikhiske imperium 1765 - 1849 var det ligeledes forbudt at slagte køer, og på den måde holdt man sammen på det multireligiøse indiske rige.

Omvendt blev køer også brugt til at håne de lokale hinduer. Under de afghanske invasioner af Indien i 1700-tallet sprang grundlæggeren af Durrani-dynastiet og det sidste afghanske imperium, Ahmad Shah Durrani, sikhernes gyldne tempel i luften for herefter at kaste døde køer ned i den omkransende, hellige sø. Handlingen blev anset for anstødelig af både lokale sikher og hinduer.

Under den britiske kolonisering af Indien blev slagtningen af køer lovliggjort. Det ledte til en lang række oprør og modstandsbevægelser, der ofte pressede briterne til det yderste, og da briterne i 1857 indførte nye patroner, der indeholdte fedt fra slagtede køer, ledte det til et af de største oprør i det Britiske Indiens historie. Oprøret var tæt på at vælte den britiske kolonimagt.

Koen er et stærkt politisk symbol på et frit Indien

Historisk har man blandt indiske hinduer anset slagtningen af køer for et udtryk for en ydmygende underkastelse for en ikke-indisk besættelse og kolonimagt. Slagtningen af køer er derfor ikke et spørgsmål om simpel diæt, men snarere et spørgsmål om national selvbevidsthed, respekt og et ønske om at holde ’fremmede’ væk.

Koen er for mange blevet et politisk symbol på bevarelsen af et ”rent” Indien, som skal holdes fri for fremmede elementer. Fremmede elementer ses særligt som kristendom, islam og vestlig indflydelse og traditioner. De senere års stigning i hinduistisk fanatisme er også gået ud over mennesker, der konverterer til kristendommen eller fejrer valentinsdag. 

Et politisk symbol på et rent Indien 

Sideløbende har man udviklet en fortælling om det fredelige, indiske folk, der har været udsat for plyndringer, invasioner og koloniseringer af fremmede magter gennem de seneste tusinde år. Foruden at have massakreret de fredelige befolkninger har disse invaderende hære også slagtet de sagesløse køer. Angrebene tolkes som kujonagtige angreb på moderen (køerne) og dets børn (menneskene) – og derved hele den indiske civilisation.

Sammenligningen ses også i den litterære tradition. Indisk poesi sætter eksempelvis lighedstegn mellem køer og undertrykte mennesker.

Noble titler som ”koens beskytter” refererer eksempelvis til en kriger, der beskytter en civilbefolkning mod en udefrakommende aggressiv statsmagt, og polemiske titler som ”koens dræber” bruges om tyranner, der dræber civile og voldtager kvinder.

De senere års og helt specifikt de seneste ugers stigning i voldelige overfald, rettet mod særligt dem, der slagter eller "udfører vold" mod køer, skal derfor forstås i lyset af den nationale, hinduistiske fortælling om indere som et fredeligt folk, der gennem tusinde år er blevet udsat for udefrakommende aggressioner – både i form af direkte forhånelser af kulturen og religionen, men også i form af massakreringer og plyndringer af folket. Beskyttelsen af koen er derfor en symbolsk beskyttelse af nationen og civilisationen.
 
I dag er slagtningen af køer ulovlig i 24 ud af 29 indiske stater, selvom Indien paradoksalt set også er blandt verdens førende eksportører af oksekød.