Ritualer markerer overgangen til voksenlivet i hinduismen

Ved upanayana-ritualet går hindu-drengen fra at være dreng til at blive mand. Drengen kronrages, bades og klædes på - og han lover kyskhed under studietiden. Foto: Taka

At lade sig kronrage og love kyskhed i studietiden er en del af hinduismens uddannelsesritual, upanayana. Dette ritual markerer overgangen fra dreng til mand i hinduismen - herefter må drengen ikke omgås folk fra lavere kaster

Overgangsritualer kendes fra alle typer af samfund og religioner som markør for en statusændring i den enkeltes liv. Inden for hinduismen er en række ritualer knyttet til ungdom og uddannelse.

Disse riter er traditionelt kun for højkaste-drenge. Det er disse drenge, som skal studere og uddanne sig. Lavkaste-drengene skal bare tjene de andre, mens det er pigernes rolle at blive gode koner og mødre. Til disse samskara-ritualer hører en ceremoni ved 5-års-alderen. Den markerer, at højkastedrengen nu begynder at lære alfabetet.

Herefter følger det såkaldte upanayana-ritual.

Hinduernes upanayana-ritual

Via hinduernes ritual, upanayana, bliver højkaste-drengene indviet i voksen-samfundet, hvilket inden for religionsfaget kaldes initiation.

Ved dette ritual går drengen fra at være dreng til at blive mand. Drengen kronrages, bades og klædes på. Der ofres i ilden, drengen lover kyskhed under studietiden og modtager den hellige tråd, som alle højkastemænd som statussymbol bærer over venstre skulder. Drengen lærer desuden det meget vigtige gayatri-mantra, som han herefter skal recitere hver dag hele sit liv. Han får et hemmeligt navn og lærer at lave ildofre.

Alt sammen elementer, som er vigtige i livet som voksen.

Ideelt set udgør dette ritual begyndelsen på et mangeårigt studieliv hos en lærer. Idag slutter ceremonien med, at drengen symbolsk lader som om, at han bryder op for at drage til Benaras / Varanasi for at studere. Drengen overtales så til at lade være og blive hjemme.

Selvom upanayana-ritualet altså ikke fører til et helt ændret liv, så er alt ikke som før. Drengen er nu udelukket fra kvindernes, herunder moderens, verden og kan ikke længere omgås mennesker fra lavere kaster. Drengen er nu personlig ansvarlig for at beskytte sin kastes renhed. Idag foregår ceremonien af praktiske årsager ofte umiddelbart før drengens bryllup og betragtes meget mere afslappet end tidligere.

Andre riter

Med til uddannelsesriterne hører traditionelt yderligere tre riter. Èn rite i forbindelse med, at drengen virkelig påbegynder veda-studierne. Èn rite når drengen er 16 år, hvor han barberer sig for første gang. I den forbindelse gives læreren ideelt set en ko som gave. Og endelig én rite i forbindelse med afslutningen på studierne. Drengen bader og vasker på denne vis symbolsk studie-livet af sig.

Tiden hos læreren er nu slut og drengen vender tilbage til sit hjem. Disse riter udføres ikke idag, idet stort set ingen drenge lever og studerer hos en lærer, hvilket disse ritualer forudsætter.

Læs også Religion.dk's tema om religiøse overgangsritualer.