Kvindernes Internationale Kampdag

Stærke kvinder i hinduismen

Durga er en af de mest fremtræende kvindeskikkelser blandt de hinduistiske guder. Hun ses som bekæmper af det onde, og hun har skabende og helbredende egenskaber. Foto: Himanshu Sharma/Reuters/Ritzau Scanpix

Hinduismen udgør med sit gudepantheon på over 300.000 guder et virvar af guder og gudinder. I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag bringer religion.dk en artikel om nogle af de gudinder og kvinder, som har særlig betydning for hinduismen

Shakti
I hinduismen består det guddommelige både af det maskuline og det feminine. Den feminine side af det guddommelige kaldes for shakti, som betyder kraft eller energi. Shakti sættes i forbindelse med den kvindelige dynamiske energi, som står i modsætning til den mandlige passive energi.

Shakti-kraften er personificeret i alle gudinderne, der tillægges både destruktive og skabende krafter. Derfor er det også ofte gudinderne, som tilbedes af flest, da de forbindes med shakti-kraften: Shakti-energiens skabende kraft gør også, at gudinderne ses som moderfigurer, der ser sine tilbedere som sine børn.

Dette betyder også, at mange mener, at gudinderne kan gribe ind i verden på en anden måde end guderne, som forbindes med en passiv energi, og at de kan derved hjælpe dem, som tilbeder dem.

Det er især guden Shivas shakti-energi, som er mål for tilbedelse. Den energi har mange navne, herunder Durga, Kali og Parvati.

Herunder ses et par eksempler på nogle af de vigtigste hinduistiske gudinder:

Durga, Kali og Parvati
Kært barn har mange navne. Durga, Kali og Parvati er tre navne på den mandlige gud Shivas shakti-energi, hans hustru eller kvindelige sidestykke.

Durga er en af de helt centrale gudinder i shakti-hinduismen, som netop tilbeder den kvindelige aktive energi. Hun ses som bekæmper af det onde, og hun har skabende og helbredende egenskaber.

Durga har dog en tvetydig karakter, da hun både forbindes med den underskønne, men utæmmelige jomfru, der samtidig personificerer det moderlige og skabende.

I sit moderlige aspekt ses Durga som guden Shivas shakti, hvor hun repræsenterer de moderlige og kvindelige dyder. Det er især i sin form som Durga, at hun er mål for tilbedelse, når tilbederne ønsker, at hun skal gribe ind i verden og hjælpe med for eksempel helbredelse af sygdom.

Som utæmmelig kraft forbindes Shivas shakti-energi ofte med gudinden Kali, hvis tilbedere bringer hende blodige ofre. Kali er den gudinde, som i hinduismen primært forbindes med destruktion. Hun er kendt for at være dæmondræber og beskytter mod onde kræfter. Hun kræver blodige ofre, som hun i dag særligt får gennem blodet fra geder og høns. Tidligere var der tradition for menneskeofringer, men det forbød englænderne.

Kali repræsenterer den kvindelige dynamiske shakti-energi i sin stærkeste form. Hun er kendt for at kæmpe mod det onde, hvor de mandlige guder giver op.

Parvati er et tredje navn for guden Shivas shakti-energi. Parvati er idealbilledet på moderlighed og den blide og milde hustru. Ofte afbildes Shiva sammen med Parvati og deres to sønner, som billedet på den ideelle familie.

Lakshmi
Lakshmi er en gudinde, der står for lykke, velstand, rigdom og fremgang. Hun ses som hustru eller kvindeligt sidestykke til guden Vishnu og tilbedes for sin shakti-energi.

Hun afbildes ofte i en lotusblomst. Blomsten er et tegn på universets moderskød, og Lakshmi knyttes derfor ligesom de andre gudinder til det moderlige aspekt.

Tidligere blev hun særligt forbundet med jordens frugtbarhed og udbytte. Hvis høsten var god, var det et udtryk for, at hun havde ladet sin positive side komme til udtryk. Var den omvendt dårligt, havde hun givet sig negativt til kende.

De negative associationer er efterhånden forsvundet, og i dag tilbedes hun mere overordnet for at sikre fremgang og rigdom i alle livets aspekter. Derfor ser man også ofte billeder af Lakshmi i butikker og virksomheder, men også over indgangen til private huse.

Sarasvati
Sarasvati er skaberguden Brahmas hustru og shakti-energi. I vedareligionen var hun flodgudinden, der skænkede livskraft og afkom. I hinduismen er hun litteraturens, kunstens og lærdommens gudinde, og derfor er det også ofte hende, som hinduistiske studenter beder til, inden de skal til eksamen.

Gudinderne i hinduismen har overordnet en helt særlig plads i den hinduistiske gudeverden, da de udgør den aktive kraft. Gudinderne er derfor i høj grad med til at skabe, opretholde eller genskabe universet.