Indføring

Hinduistisk sekt spiser afføring og mediterer på lig for at efterleve sin filosofi

Ved konsekvent at bryde, hvad der anses som sociale tabuer, forsøger aghori at nedbryde samfundets opdeling af, hvad der er rigtigt og forkert. Det bringer dem tættere på frigørelse fra den menneskelige lidelse i samsara. Foto: Navesh Chitrakar/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvordan ser et liv ud, når distinktioner mellem god og ond, rigtig og forkert, hellig og profan ikke eksisterer længere? Når man modsætter sig samfundets etablerede normer? Den hinduistiske sekt aghori har svaret

Sekten aghori tilhører shaivismen, der er en tradition indenfor hinduisme, som tilbeder guddommen Shiva. Aghori trækker tråde helt tilbage til hinduistiske sekter i 700-tallet, men blev officielt grundlagt af en mand ved navn Kina Ram. Han menes at være født omkring år 1600 i det nordøstlige Indien, og legenderne om ham fortæller, at han levede 150 år som en inkarnation af Shiva.

Tilhængere af aghori søger frigørelse fra samsara, altså den uendelige cyklus af genfødsler. Det gør de gennem erkendelsen af, at selvet er identisk med det absolutte. Det betyder, at de tror på, at det hinduistiske verdensalt, Brahman, er i alt og alle, hvilket er i tråd med den mere udbredte hinduistiske lære.

Aghori viderefører denne ide om Brahman til, at samfundets konventionelle opdelinger i eksempelvis rigtig og forkert eller rent og beskidt er en distraktion fra individets frigørelse. Ved at udføre, hvad der anses som sociale tabuer, forsøger de at nedbryde disse modsætninger, hvilket bringer dem tættere på frigørelse fra den menneskelige lidelse i samsara. Tanken er, at hvis Brahman er i alt, hvorfor skal noget så fordømmes, mens andet tillades?

Derved retter aghori også en kritik mod kastesystemet, hvor mennesker inddeles i ’klasser’ alt efter deres karma. Dette giver et system, hvor de ’laveste’ skal tjene de ’øverste’ blandt andet ved at udføre de opgaver, der anses som beskidte. For aghori er ’beskidt’ dog blot en kategori opfundet af mennesker, og de opsøger derfor disse ’beskidte’ praksisser.

En usædvanlig praksis
Ideen om, at samfundets moralske domme er kulturelt betinget, er sådan set ingen ukendt påstand. Det ser man også hos den tyske tænker Friedrich Nietzsche. Men hvor Nietzsche fastholdt, at vi som mennesker trods alt er rodfæstet i sociale sammenhænge, tager aghori tanken et skridt længere. De udlever nemlig deres filosofi, hvilket munder ud i en noget usædvanlig praksis.

Først og fremmest bærer de konsekvent på et menneskekranium. Det bruger de som en skål, hvilket formentlig stammer fra portrætter af hinduistiske guddomme som Shiva med et menneskes kranium på sig. Kraniet har to funktioner i Aghori: For det første skal det minde tilhængerne om deres dødelighed og for det andet er det en metode til at udøve magi, eftersom de mener, at de kan kontrollere ånden af personen, hvis kranium det er.

Dertil forsøger de at opløse samfundets modsætningsforhold ved at meditere oven på lig og spise menneskelige ekskrementer som afføring og opkast. I en video udgivet af det amerikanske medie CNN undersøger religionsforskeren Reza Aslan aghori-sekten nærmere

. Her kan man også se dem spise kød fra et menneske, smøre asken fra mennesket ud i hovedet og drikke deres egen urin.

Ved at udføre disse handlinger, som normalt anses som morbide, amoralske og beskidte, forsøger aghori altså at bryde med samfundets opstillede modsætningsforhold og derved frigøre sig fra samsara og den menneskelige lidelse.