Indføring

Hvad er chakraer?

Chakraerne er ifølge hinduismen syv energifelter i kroppen, der hver især har en forskellig betydning. Foto: Pixabay

Ideen om chakrasystemet går flere tusind år tilbage i tiden og stammer fra yoga-systemet og hatha-yoga teksterne. Men hvad er chakraer mere specifikt? Yogalærer Maj Ingemann-Molden fortæller om sin egen praksis og filosofien bag

Selve ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Ifølge yogafilosofien dækker chakraer over bestemte områder i kroppen og psyken, der kan blive påvirkede på forskellige måder og derved have indflydelse på en persons liv og velvære. Der findes op mod 72.000 chakraer, men som oftest arbejdes der med syv hovedchakraer.

Chakraerne afbilledes ofte som lotusblomster. Lotusblomsten gror en lang stilk gennem mudret vand og bliver til en blomst i den frie luft, hvilket skal symbolisere en menneskelig udvikling som ender i oplysthed og et rent sind. Man kan betragte de forskellige chakraer som en blomst hvis blade vender udad, mens roden hæfter på rygraden, fortæller Maj Ingemann-Molden. Hun er yogalærer og bruger sin indsigt i kroppens chakraer i sin yogapraksis.

Hun forklarer, at kroppens syv primære chakraer er forbundet af nadier (kanaler), hvis formål er at få de forskellige områder til at tale sammen:

Nadier er hovedvejene i kroppen, og chakraerne eller hjulene fungerer som banegård. Her mødes alle de forskellige linjer og smelter sammen.”

Chakraernes overordende formål er at skabe forbindelser, både mellem det bevidste og det ubevidste og mellem krop og sind, fortæller Maj Ingemann-Molden. Hun mener, at det handler om at forstå, at vi ikke kan skille tingene ad. Hvert chakra har både et fysiologisk, lavpraktisk område i kroppen det dækker over, men det hænger også sammen med nogle specifikke emotionelle og psykiske kvaliteter, forklarer hun:

”I forbindelse med de store chakraer, for eksempel det som sidder i hjertet, har den etablerede videnskab de seneste år slået netop det fast, som yoga altid har sagt: At der er intellegens i hjertet. Man har også fundet ud af, at man kan dø af det som kaldes 'broken heart syndrome', så der er andet end bare en pumpefunktion i hjertet. Hjertechakraet handler også om at lade sig blive elsket og om at tabe sit hjerte”.

”Hvad sker der, hvis man sætter en pind i hjulet?”
Når et chakra kommer i ubalance påvirker det hele systemet, forklarer Maj Ingemann-Molden. Det kan vise sig lavpraktisk ved en fysiologisk lidelse eller komme til udtryk ved ubalancerede følelser og reaktioner. Ordets betydning, hjul, bliver igen relevant for forståelsen:

”Hvad sker der, hvis man sætter en pind i hjulet? Så er der måske noget som ikke fungerer længere eller noget som løber over.”

Der er forskellige måder at balancere chakraerne på. Man kan arbejde med farver, yoga, meditation, æteriske olier, lyd eller spise bestemte fødevarer. Der er noget for enhver smag, fortæller Maj Ingemann-Molden, men hun anbefaler alligevel, at man tager en yogalærer med på råd, for på den måde at få den rette hjælp:

”De fleste menneskers udfordring er, at vores blinde vinkler, sjovt nok, er blinde. På samme måde kan man heller ikke være sin egen psykolog.”

Chakra-meditation, hårfarvning og ingen chili
Når Maj Ingemann-Molden arbejder med sine chakraer, forsøger hun at besøge alle chakraerne, enten gennem chakra-mediation, chanting eller visualisering. Som udgangspunkt handler det om at gøre det, du har mindst lyst til, hvis du gerne vil arbejde med dine ubalancer, fortæller hun. For Maj Ingemann-Molden kan det for eksempel virke healende at blive i en yogastilling meget længe. Hun fortæller også, at hun forsøger at arbejde med sin ild, det element som er tilknyttet solar plexus chakraet, ved blandt andet at lade være med at drikke og spise de ting, hun naturligt tiltrækkes mod, såsom rødvin, kaffe og chili. Desuden farver hun sit hår efter de chakraer, som hun har brug for at arbejde med:

”Mit hår er altid i gang med et chakra-eksperiment!” siger hun og tilføjer:

”For nogen er min personlige tilgang måske en lille smule ekstrem. Men jeg oplever gang på gang at de ting og muligheder, som kommer min vej, er en dyb konsekvens af det her arbejde og de ældgamle anvisninger, og derfor giver det mening.”

Maj Ingemann-Molden er yogalærer og bruger sin indsigt i chakraernes betydning i sin yogapraksis. Ifølge hinduismen henviser dækker chakraer over syv bestemte områder i kroppen, der fungerer som en slags energicentre. Foto: Privat