Hvad er magt?

Jeg blev kaldt Danmarks mest magtfulde – men sådan opfattede jeg ikke mig selv

Magt bliver farlig, når den er absolut. Jeg ser det som en stor kvalitet i det danske system, at vi kan have mindretalsregeringer og har mange partier, der skal enes, siger Mogens Lykketoft Foto: FRANDSEN FINN

Da Mogens Lykketoft var finansminister mente mange, at han var den mest magtfulde person i Danmark. Men han tror, at mange forestiller sig, at den politiske magt er anderledes, end den egentlig er

Hvad vil det sige at have magt?

Magt er forskellig alt efter, hvor du tager hen i verden. Tager du til Kina ser magten ud på én måde, Rusland en anden og Mellemøsten en tredje. I det danske politiske system handler det om at have en overhånd i at lede forhandlinger.

En minister har for eksempel privilegium til at kunne sætte dagsordenen og indkalde relevante parter i den, for ham eller hende, mest fordelagtige rækkefølge og på grund af det stærke embedsapparat, der bakker op.

Hvornår bliver magt farlig?
 
Magt bliver farlig, når den er absolut. Jeg ser det som en stor kvalitet i det danske system, at vi kan have mindretalsregeringer og har mange partier, der skal enes. Det demokratiske vælgersystem og den demokratiske kontrol er meget vigtig.

Som minister er du underlagt både folketingets, ombudsmandens og domstolens kontrol. Og ultimativt er du underlagt vælgernes bedømmelse. Men der skal også være nogle, der har den øverste magt og det øverste ansvar og som sørger for, at tingene hænger sammen.
 
Er du magtfuld?

 
Jeg er ikke længere magtfuld, men i perioder har mange mennesker ment, at jeg var det. Jeg havde en sjov erfaring af, hvor forskelligt magt kan opfattes, da jeg var finansminister i 90’erne. Dengang blev jeg ofte betegnet som den mest magtfulde person i Danmark. Sådan opfattede jeg virkelig ikke mig selv.

Men jeg tror, at den almene borger har en forestilling om, at politisk magt er anderledes, end den egentlig er. Som finansminister har man ikke magt til at sige: ”Sådan hér skal det være, så sådan bliver det”. Man skal have et flertal i folketinget, vælgernes opbakning, forhandle med kommuner, regioner og organisationer og være enig med regeringen.
 
Den magt, jeg havde som finansminister, var magten til at indkalde folk til bordet, bestemme gæsterne og sætte dagsordenen. På den måde kunne jeg optimere mine chancer for mest mulig indflydelse.

Hvem ser du som en magtfuld person?
 
Både i Danmark og det meste af verden må vi ikke se bort fra, at økonomiske interesser og organisationer har en vældig magt. Igennem mine mange år i politik har jeg oplevet, at eksempelvis Mærsk Koncernens politiske magt var enorm, og når den forhandler om Nordsøens fremtid er den i virkeligheden langt bedre rustet end den centrale administration, den forhandler med.

Det er vilkårene i et privatkapitalistisk samfund, hvor både arbejdsmarked og erhvervsliv udgør stærke parter. Regeringen må forhandle med dem - vel vidende, at der både er fælles og modstridende interesser. Det vigtigste er, at ministerens apparat er lige så kompetent som modparternes. Men jeg frygter, at ofte ikke er tilfældet, når der forhandles ændringer i vilkårene for dem, der borer olie og gas.