Spørg

Hvad kendetegner hinduisme i dag?

En af de måder, hinduismen har forandret sig i de senere år er, at forskellige hinduistiske praksisser - herunder yoga - er blevet integreret i vestlig kultur i langt højere grad end tidligere. På billedet ses yogaudøvere til et solhvervsarrangement ved Times Square i New York. Foto: Lucas Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

En skoleelev vil gerne vide mere om, hvordan hinduismen har udviklet sig de seneste 15 år. Ph.d. og lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger svarer.

Spørgsmål:
Hej brevkasse

På min skole arbejder vi med hinduisme inden for noget kaldet de 7 dimensioner: Læresætninger, myter og fortællinger, ritualer, religiøse genstande, Sociale aspekter, oplevelser og erfaringer og etik.

Jeg vil gerne spørge om, hvilke moderne træk hinduisme gør i dag?

Jeg læste jeres artikel om moderne hinduisme, men den var fra 2005.

Har det hinduisme ændret sig i dag?

Mvh. Caroline

Svar:
Kære Caroline

Du har læst en artikel fra 2005 om moderne hinduisme, og du spørger, om hinduismen har ændret sig siden da. Det er et meget bredt spørgsmål, og jeg vil i det følgende prøve at fokusere på, hvad jeg ser som de vigtigste forandringer inden for de seneste 15 år.

Allerførst er det nok vigtigt lige at skitsere rammerne for forandringerne, og her er de ændrede politiske og sociale forhold i Indien vigtige, men også den øgede globalisering med en endnu større mobilitet til følge, hvor hinduer flytter sig rundt i verden i endnu højere grad end tidligere.

Det betyder, at ikke kun hinduer flytter sig, men det gør også hinduistiske ideer og begreber, som indlejrer sig i flere nye samfund og ikke mindst i nye sammenhænge, end hvad vi har kunne observere tidligere. Tænk bare på mange danskeres brug af yoga, tro på reinkarnation og brug af begreber som for eksempel karma.

To overordnede perspektiver
Det betyder, at man kan lægge to overordnede perspektiver på moderne (jeg kan bedre lide udtrykket samtidig) hinduisme i dag: 1) Hvordan den kommer til udtryk i Indien, og 2) hvordan den kommer til udtryk uden for Indien. Og i forhold til det sidste punkt så gælder, som hentydet til ovenfor, mindst to forskellige forhold: a) som den praktiseres blandt hinduer, der lever som migranter andre steder end i Indien og derfor tilpasser traditionen til de nye forhold, og b) hvordan hinduistiske forestillinger og praksisformer, der har ”emigreret” fra Indien spiller en rolle blandt ikke hinduer.

Som du kan se, er synsvinklerne mange. Men det gør det om muligt endnu mere interessant at undersøge.

I det følgende vil jeg kort beskrive de to overordnede perspektiver: hinduisme i vores samtid henholdsvis i og uden for Indien. Dermed får du ikke et fyldestgørende billede, men du kan få en fornemmelse af, hvor meget konteksten - den sociale, den politiske og den geografiske - spiller ind på religion. Og i den sammenhæng kan du sagtens tænke Ninian Smarts syvdimensionale model ind (det virker som om, det er den I arbejder ud fra).

Hvordan hinduisme kommer til udtryk i Indien i dag
Indien har i de sidste 10-15 år været under stor forandring. Det skyldes ikke mindst en stor økonomisk vækst, der har skabt en meget stor middelklasse, men også fordi det mere hindunationalistiske parti BJP (Bharatiya Janata Party) med premierminister Narendra Modi i spidsen har siddet på den politiske magt siden 2014. To forandringer, som egentlig trækker i hver sin retning, hvad angår forholdet til hinduisme. For mens den voksende middelklasse på mange måder er religionskritiske, og hvor især kvinderne ønsker frihed fra religionsdefinerede kønsforhold, så dyrker BJP-partiet en meget stærk hinduistisk retorik, der netop hylder klassiske hinduistiske dyder.

Hvordan hinduismen kommer til udtryk udenfor Indien i dag
Der bor efterhånden mange millioner hinduer uden for Indien – flest i Sydafrika, Østafrika og i USA, men efterhånden også rigtig mange i Europa. De har tager hinduismen med sig og tilpasset den de nye forhold, men samtidig har de også bevaret det, som de finder centralt for deres religiøse identitet som hinduer. Her spiller templet en vigtig rolle som en form for traditionsbevarer. Og netop den øgede institutionalisering af hinduismen er et centralt træk ved ”moderne” hinduisme, men også de elementer ved hinduismen, som ”værtslandets” befolkning føler sig tiltrukket af, er også med til at forme hinduismen de nye steder. Og her gælder ikke mindst yoga, som uden for Indien i mange tilfælde ikke har en særlig stor religiøs betydning længere. Yogaen er med andre ord blevet sekulariseret. Det mest interessante er, at den nye forståelse af yoga også er ved at få større og større indpas i Indien. Det passer godt til den religionskritiske middelklasse.

Hinduistiske guruer
Et sidste træk, som nok er værd at nævne i sammenhæng med dit spørgsmål, er de mange hindu-guruer, som både ikke-hinduer og hinduer er tiltrukket af. Dette skaber en form for universel udveksling af hinduistiske ideer formuleret af en guru. Her kan for eksempel nævnes Ananda, Sai Baba og Hugging Amma som væsentlige guruer. De fleste af dem havde dog også stor betydning før 2005, men i dag er tilhængerne blevet langt mere organiserede.

Der er selvfølgelig meget mere at skrive om i forhold til at give et fyldestgørende billede af hinduismen af i dag. Men her har jeg i alt fald givet dig et par spor, som du kan forfølge videre, hvis du skulle have lyst.

Bh.
Marianne Qvortrup Fibiger
Lektor, ph.d.
Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.