Er Gud mand eller kvinde?

Jeg vil ikke overbevise dybt troende om, at de tager fejl. Jeg forsøger at beskrive de problemer, religion repræsenterer, når den betragtes udefra. - Foto: Arkiv

I de monoteistiske religioner mener de fleste, at Gud er en "Han". Men særligt i kristendommen og jødedommen udfordres den opfattelse af feministisk teologi. Her er en oversigt over verdensreligionernes bud på Guds køn

For en stor del af verdens befolkning er Guds køn uden betydning. Som regel fordi de enten ikke tror på nogen gud, eller fordi de tager det for en selvfølge, at Gud er af hankøn. Men i polyteistiske religioner som hinduismen er der både kvindelige og mandlige guder, og inden for monoteistiske religioner som kristendommen diskuterer man i dag åbent, om Gud er mand eller kvinde eller overhovedet har et køn?

Hinduismen
Hinduismen er en polyteistisk religion, og for hinduen er der mange forskellige guder, der har hver deres betydning, også selvom nogle hinduer forstår de mange guder som udtryk for en og samme guddommelige kraft.

Der er guder af begge køn, men de tre vigtigste guder indenfor hinduismen, Brahma (verdens altet, skaberen), Vishnu (opretholderen) og Shiva (ødelæggeren) er mandlige. Hver af dem har dog et kvindeligt modstykke, der tager aktivt del i udøvelsen af de guddommelige gerninger. Den kvindelige side af det guddommelige kaldes samlet for Shakti, og hun tilbedes også selvstændigt. Se et billede af en drabelig hindu-gudinde i denne artikel fra religion.dk.

Buddhismen
Buddhismen er en religion uden guder. De fleste buddhister betragter det guddommelige som en illusion, et fænomen, som mennesker har fundet på. Til gengæld har buddhisterne et forbillede i manden Buddha, der levede omkring år 500 f. Kr. Han opfattes af nogle som stadigt levende og derfor måske alligevel som en gud. Læs mere om buddhisters forhold til det guddommelige i artiklen En religion uden gud?

Jødedommen
I jødernes skabelsesberetning, som de deler med de kristne, står der: Gud skabte mennesket i sit billede; som mand og kvinde skabte han dem og dermed er den gud, der skaber en han. Normen i Torahen er generelt at omtale Jahve som "Han". Derudover er det sådan, at da Guds navn, Jahve, ikke må udtales af jøder, læser man i stedet Herren højt hver gang, der står Jahve.

Med kvindernes kamp for ligestilling op igennem især det 20. århundrede er det synspunkt kommet frem, at et mandligt gudsbegreb kan virke ekskluderende for troende kvinder, og nogle mener for eksempel, at guds barmhjertighed udtrykker en omsorg, som man normalt forbinder med kvindelighed. Læs mere om jødisk feministisk teologi på denne oplysende hjemmeside om jødedommen.

Islam
Islam har ligesom jødedommen et monoteistisk gudsbegreb. Muslimer lægger vægt på, at Gud er én og den eneste, og man bruger vendingen Allahu akbar, der betyder Gud er større (end alt). Fordi Gud er noget helt særligt, må man ikke tillægge Gud menneskelige egenskaber, og Guds køn er derfor aldrig på tale. Men Gud omtales som han i koranen, f.eks. i dette koranvers Han er Allah: Der er ikke nogen gud uden Ham, der er citeret på denne danske hjemmeside om islam.

Kristendommen
Kristendommens Gud forstås af de fleste som en "Han", for kristne tror på en treenig Gud bestående af Fader, Søn og Helligånd. Disse mandlige udtryk for Gud indgår i den kristne trosbekendelse indenfor alle dele af den kristne kirke. Og ligesom i jødedommen og islam omtales Gud som han. Den traditionelle kristne terminologi bruger altså mandlige udtryk til at tale om Gud, men i nyere teologi er Guds køn i høj grad til debat. Den kristne Gud transcenderer alle kønsforskelle skriver teologen Jean-Pierre Duclos således i Kristeligt Dagblad.

Samme sted kan man læse, at den feministiske teologi spiller en stor rolle i de andre nordiske lande, f.eks. har en norsk præst døbt et barn i Skaberens, Befrierens og Livgiverens navn i stedet for Faderens, Sønnens og Helligåndens, og dåben er blevet anerkendt, om end den kønsinkluderende formulering ikke er godkendt i den norske kirke endnu.

Nyreligiøse bevægelser
Spekulationer omkring Guds køn er naturligvis ikke forbeholdt de etablerede verdens religioner. På det spirituelle webmagasin Selvet.dk kan man læse denne nyreligiøse aftenbøn: Kære himmelske Fader og himmelske Moder, kære alle Engle og kære alle Stjernefolk, kære Moder jord og alle der er bærere af Lyset. Tak for i dag og for alt, vi får lov til at opleve.

Skal vi have afgjort spørgsmålet om Guds køn her og nu, kan vi gå til en helt anden type autoritet på området; hvad siger Hollywood om sagen? På internet filmdatabasen imdb.com kan du læse, hvem der har spillet Gud i film i perioden fra 1936-2008. Og der er ikke så mange kvinder iblandt.