Hvem er stjernemenneskerne?

Stjernemenneskerne er en gruppe mennesker, der primært findes i USA. De er overbeviste om, at deres sjæl kommer fra stjernerne. Foto: Guillermo Ferla / Unsplash

Nogle mennesker mener, at deres sjæl stammer fra stjernerne. De fortæller, at de gennemgår en opvågning, hvor de begynder at mindes tidligere liv og får nye indsigter i, hvordan verden hænger sammen

Når en religion opstår eller udvikler sig, sker det ofte ved, at der findes inspiration blandt andre religioner, som inkluderes i forestillingsverdenen. Kristendom er for eksempel opstået ud af jødedom, og islam indeholder kristne elementer. På den måde går Abraham, en oprindeligt jødisk figur, som de fleste danskere kender fra Det Gamle Testamente, igen i alle tre religioner.

Andre gange er det enkelte elementer af religioner, som bliver populære i andre dele af verden. Et eksempel herpå kan være forestillingen om reinkarnation, som oprindeligt stammer fra asiatiske religioner, som hinduisme og buddhisme, men som er blevet udbredt i det vestlige samfund og nu kan findes i mange andre trosforestillinger.

I den moderne tid, som vi lever i nu, er synkretisme blevet mere almindeligt i den vestlige verden. Synkretisme er, når mennesker selv sammensætter deres egen trosverden ud fra forskellige, allerede eksisterende religiøse elementer, de føler stemmer overens med deres personlige overbevisninger. På den måde kan man for eksempel tro på både Jesus og Buddha, samtidig med at man udfører Wicca-ritualer og ofrer gaver til naturguder.

For nogle mennesker, specielt i USA, er rumvæsner en del af deres forestillingsverden. De tror på, at sjælen stammer fra stjernerne og at de kan huske deres tidligere liv på andre planeter. På engelsk hedder fænomenet starseed, stjernefrø, på dansk kaldes de stjernemennesker.

Et individuelt sammensat verdenssyn
Stjernemenneske-troen er ikke en samlet religiøs bevægelse. Faktisk snakker stjernemenneske-individerne sjældent om religion og tro. Det, der binder dem sammen, er derimod individuelt sammensatte forestillingsverdener, som drejer sig om det samme, nemlig væsner fra stjernerne. En forestilling blandt stjernemenneskerne er, at sjælen er delt op i flere liv, som leves samtidig, hvoraf det ene liv er på jorden og de andre er iblandt stjernerne. Stjernemenneskerne mener, at man gennem meditation kan kommunikere med de andre dele af ens sjæl.

En anden forestilling er, at sjælen har valgt at blive inkarneret på jorden, i en menneskekrop, fordi det er en helt særlig oplevelse at leve et menneskeliv. Så ifølge dette syn, handler det blot om at opleve det menneskelige liv, med alt hvad det indebærer af godt og ondt, og vide at det er skønt at være i live.

Der er altså mange forskellige måder at være et stjernemenneske på. Det kommer af, at stjernemenneske-forestillingerne bygger på en lang række forskellige teorier om rumvæsner.

Nogle mener, at der findes en lang række forskellige racer af rumvæsner; anunnaki, pleiadians, sirians, lyrans, reptilians og mange flere. Nogle af racerne er onde, men de fleste er gode. Ifølge dem, der tror på rumvæsnerne, har hver race bestemte karaktertræk. Til enkelte af racerne følger en mission i livet. Det betyder, at hver af de personer, der mener, at de er et stjernemenneske, har mange forskellige racer, karaktertræk og skæbner at vælge imellem, når de danner deres individuelle forestillingsverden.

Opvågningen giver adgang til en ny sandhed
På YouTube kan man finde videoer med stjernemennesker, hvori de fortæller, hvordan det gik op fra dem, at de stammede fra stjernerne. Ifølge de fortællinger er det ikke noget, de selv har valgt, men noget, der er gået op for dem, fordi de gennemgik en sjælelig opvågning.

Ifølge de såkaldte stjernemenneskers beretninger begynder den sjælelige opvågning med, at et rumvæsen pludselig kontakter dem, enten ved at dukke op under en meditation eller ved at sende budskaber i form af ord og visioner. Derefter berettes der om gradvist mere kontakt eller flere visioner, samtidig med at stjernemenneskerne begynder at have minder om tidligere liv, ofte levet på fjerne planeter og i andre stjernesystemer.

Stjernemenneskerne fortæller yderligere om, at når de begynder at forstå de budskaber, som rumvæsnerne giver dem, og accepterer at minderne fra andre liv er sande, indser de, at de selv stammer fra stjernerne og altså er stjernemennesker.

Med denne indsigt følger ifølge stjernemenneskernes beretninger et nyt syn på verden. De kan pludselig se tegn og beviser på, at rumvæsnerne har besøgt jorden mange gange i tidligere tider, og de indser, at en ond skyggeregering har forsøgt at skjule dette for at kunne kontrollere befolkningen.

Nyt sjælesyn giver mission i livet
Når stjernemenneskerne er vågnet op til den nye sandhed, følger der ofte en mission i livet med. De beretter om, at eftersom de har indset, at jorden er kontrolleret af en ond skyggeregering, der vil undertrykke og kontrollere befolkningen, bliver det deres mission at hjælpe med at modarbejde dem.

Heldigvis, fortæller stjernemenneskerne, har de også indset, at de gode racer af rumvæsner forsøger at hjælpe dem og menneskeheden med at overvinde den onde regering. Derfor laver de videoer, som blandt andet kan ses på YouTube, hvor de fortæller om rumvæsner og stjernemennesker, i håb om at flere mennesker vil gennemgå en opvågning. For det er en gennemgående del af stjernemenneske-forestillingerne; at alle mennesker stammer fra stjernerne, og hvis bare vi alle sammen vågner op, så kan vi overvinde den onde skyggeregering og redde verden.

Stjernemenneskeforestillingerne giver altså de personer, der tror derpå, en mening med livet. Efter den sjælelige opvågning kæmper de på det godes side mod det onde, i en næsten kosmisk kamp, som foregår på jorden, mellem uskyldige mennesker og ukendte, onde magter.