Jesus var den næstsidste profet

Koranen omtaler Jesus som Jesus, Marias søn, skriver den muslimske forfatter og panelist Aminah Tønnsen. Foto: Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Jesus har stor betydning for troen. Han giver vejledning om ret og uret, mener den muslimske forfatter Aminah Tønnsen

Pilatus var romersk statholder og endte med at dømme Jesus til døden. Men han havde faktisk svært ved at finde ud af, hvad han skulle stille op med Jesus - var han forbryder eller ufarlig fantast? Religion.dk har spurgt panelisterne: Hvem mener du, Jesus var - og betyder han noget for dig og din tro?

Forfatter og panelist Aminah Tønnsen svarer:

For muslimer er Jesus en profet, den næstsidste i rækken af profeter, der er nævnt i Koranen. Alle profeter var mennesker, som Gud havde udvalgt til en speciel opgave: At modtage vejledning i form af åbenbaringer, som de skulle videregive til de mennesker, de levede iblandt. Profeten Muhammed, der var den sidste profet i rækken, blev endvidere opfordret til at sørge for, at vejledningen blev nedskrevet for eftertiden.

Koranen omtaler Jesus som Jesus, Marias søn, og beretter om hans mirakuløse undfangelse, om hans fødsel under et palmetræ ved en rislende bæk og om, hvorledes han som spæd redegjorde for sin mission på jorden ved at sige til sin mors undrende slægtninge:

"Jeg er Guds tjener! Gud har velsignet mig og gjort mig til profet for Israels folk. Vi skal bede til Gud, og vi skal hjælpe de fattige og give dem af det, vi har. Fred være med mig den dag, jeg blev født, den dag, jeg dør, og dagen, hvorpå jeg skal genopstå til nyt liv."

Koranen beretter om, hvorledes Jesus som voksen drog rundt i landet og prædikede for Israels folk og om, hvorledes han fortalte dem om tidligere profeter:

"Også jeg er en af Guds profeter; og jeg er et menneske ligesom alle andre profeter. Vi har alle prædiket det samme budskab; men nogle iblandt jer er faret vild, og jeg skal fortælle jer om de ting, hvorom I strides. I skal vise ærefrygt for Gud og adlyde mig. I skal ikke tilbede andre end Gud. Det er den lige vej (...) Jeg er kommet for at bekræfte loven, som Gud har givet til Moses på Sinaibjerget, og for at lovliggøre nogle af de ting, som tidligere er blevet jer forbudt."

Jesus var en stor åndelig vejleder
Ved Guds hjælp udførte Jesus mirakler: Han helbredte spedalske, han gjorde blinde seende og opvækkede døde. Han fortalte menneskene, hvad der var godt at spise og hvilket forråd, de skulle samle i deres huse. Engang formede Jesus af ler noget, der lignede en fugl. Han åndede i den, og ved Guds hjælp blev den levende.

Jesus er ikke Guds søn
Ifølge Koranen har Jesus selv sagt, at han - ligesom alle andre mennesker - "skal dø og genopstå til nyt liv", og en korsfæstelse afvises kategorisk. Mange muslimer tror imidlertid på, at Jesus blot blev "taget op til Gud" og skal komme til jorden igen i tiden før Dommedag. Dette baserer de på hadith-samlingerne.

Da islam/Koranen afviser både arvesynds-, treenigheds- og forsoningslære, fejrer jeg hverken jul eller påske; men Koranens fortællinger om profeterne er - som den øvrige korantekst - en vejledning i ret og uret, og således har profeterne stor betydning for troen og de troende, selv i vore dage.

Aminah Tønnsen, forfatter og foredragsholder