Hvor mange buddhister bor der i Danmark?

Malerier af berømte buddhistiske munke og læremestre pryder meditationssalen i Buddhistiske Center i Hellerup. Foto: Ritzau Scanpix/ Ditte Valente

Hvor mange buddhister lever i Danmark? Lektor i religionsvidenskab Jørn Borup giver et estimat

Der er 33.000 buddhister i Danmark!

Et så kækt udsagn kræver naturligvis forbehold og forklaringer. For som det gælder med alle tal om religionsstatistik, siger tallene ligeså meget om metoden, som om det religiøse landskab, der skal opmåles. Lad det være sagt med det samme: Der findes ingen objektive og ’rigtige’ tal for religionsdemografi. Alle tal skal forklares, for at de giver noget som helst mening.

Når det kommer til at tælle buddhister i Danmark, ville den optimale metode være at lave en undersøgelse på landsplan, hvor folk simpelthen blev spurgt: ”Er du buddhist?” Så ville man indfange dem, der identificerer sig som buddhister. Det er bare ikke muligt.

En anden måde at tælle buddhister er ved at se på, hvor mange der har taget den buddhistiske tilflugt, som kan sammenlignes med en konfirmationsceremoni. Det er dog de færreste buddhistiske grupper, der registrerer hver enkel tilflugt. Derudover er det langt fra alle udøvende buddhister, der faktisk deltager i et sådant ritual, ligesom det er traditionen indenfor den sydlige theravada-buddhisme, at man rituelt reciterer tilflugten ved hver tempelceremoni.

Man kunne også nøjes med at tælle medlemmer af godkendte buddhistiske trossamfund og/eller grupper. Men dels har de enkelte grupper ikke selv tal herpå, dels er der mange praktiserende buddhister, der ikke er medlem af en buddhistisk gruppe.

Især i østasiatisk mahayana-buddhisme vil der desuden være et stort mørketal, for buddhismen indgår som en del af paletten for de fleste mennesker i for eksempel Kina og Japan, også selvom de ikke kalder sig buddhister. Hvis man ind i mellem går i tempel, ofrer til forfædre på en buddhistisk gravplads, deltager i buddhistiske ritualer eller lever mere eller mindre bevidst efter buddhistiske livsværdier, er man så ikke ligeså rigtig buddhist, som den mediterende munk eller den intellektuelle buddhistfilosof? Medmindre man vil have et snævert religions- og religiøsitetsbegreb, der kun dækker teologi og elitereligiøsitet, må man inkludere også den bredere kulturreligiøsitet.

På den anden side kan man spørge, hvor lidt skal der til, for at man tæller med i statistikken? Er man også del af Danmarks buddhister, hvis man går til mindfulness-meditation eller læser bøger af Dalai Lama? Er man buddhist, fordi ens forældre er det? Er det tro, praksis eller identitet, der er de primære parametre til at tælle buddhister? Ud over antal kan der altså være en væsentlig pointe i at opdele i typer og grader af engagement, for buddhismen er ligesom al anden religion meget flertydig og spraglet.

I Danmark kan man groft set skelne mellem buddhister med oprindelse i Asien (immigrantbuddhister) og de etniske danskere, der har konverteret til eller er brugere af buddhismen (konvertitter). Den første gruppe udgør omkring 90 procent af Danmarks buddhister og altså langt størstedelen. De eller deres familie er kommet hertil som migranter fra Vietnam, Thailand og Sri Lanka, hvor de fleste buddhister i Danmark kommer fra, men også andre asiatiske lande. Man kan gå ind i de enkelte landes historie og religionsdemografi og sætte disse forhold ind i en dansk sammenhæng med oplysninger fra Danmarks Statistik fra 2018 og derefter regne sig frem til omtrentlige tal for indvandrere og efterkommere.

Et estimat på fordelingen af immigrantbuddhister i Danmark i 2018 så sådan ud:

Tidligere undersøgelser giver et skønnet antal på 3000-5000 etnisk danske konvertitter. Lægger man det tal til immigrantbuddhisterne får man et samlet omtrentligt antal buddhister i Danmark på cirka 33.000, hvilket er en stigning på knap 20 procent siden 2015.

Tallene i artiklen er baseret på lektor i religionsvidenskab Jørn Borups udregninger. For yderligere information, se Jørn Borup 2015 ”Buddhisme i Danmark i dag” og Jørn Borup 2016 ”Who are these Buddhists and How Many of Them are There? Theoretical and Methodological Challenges in Counting Immigrant Buddhists: A Danish Case Study” i Journal of Contemporary Religion VOL. 31, NO. 1, 85–100.