Hvor mange hinduer bor i Danmark?

Der kan være langt mellem templerne i Danmark, men dette billedet er taget i et hindutempel i Herning. Foto: Jesper Kristensen

Hinduismen er den tredjestørste religion i verden, men hvor mange hinduer lever i Danmark? Det kan være svært at sætte tal på, men her giver ph.d. og lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger et estimat

Det er svært at tælle religion – ikke mindst, når det gælder hinduisme, som på mange måder adskiller sig fra andre af de store verdensreligioner. Dét gør den blandt andet, fordi hinduismen ikke har nogen religionsstifter, og at det snarere var udefrakommende og ikke ”hinduer” selv, som klassificerede hinduismen som en selvstændig religion.

I dag er hinduismen den tredjestørste religion i verden. I Danmark er der anseeligt 19-20.000 etniske hinduer, men der er dog også mange andre former for hinduisme(r), der er direkte eller indirekte indlejret i det danske samfund. For eksempel er der flere nye religioner, som i større eller mindre grad er inspireret af hinduisme. Flere danskere dyrker eller følger en guru med hinduistisk baggrund, langt flere dyrker yoga og en mindre gruppe dyrker tantra eller benytter sig af ayurvedisk medicin.

Etniske hinduer
Den største og nemmeste gruppe at klassificere blandt hinduer i Danmark er de etniske hinduer. Det drejer sig specifikt om henholdsvis de tamilske hinduer, som er flygtet fra Sri Lanka, de indiske hinduer, som enten er migreret til Danmark, eller som lever her midlertidigt på en arbejdstilladelse, og de nepalesiske hinduer, som dog kun udgør en mindre gruppe på få tusinde.

De etniske hinduer er enten første- og andengenerationsindvandrere. De tre grupper deler ikke religiøst mødested, men har hver deres egne. De mødes gerne privat eller de lejer hver deres lokaler ved de større hinduistiske fester, hvor der også er forskel på, hvilke de anser som centrale.

De nepalesiske hinduer har endnu ikke noget tempel i Danmark, de indiske hinduer har kun et, mens de srilankansk tamilske hinduer i dag har otte.

Hvor mange etniske hinduer lever i Danmark?
Danmarks Statistik angav i 2018, at henholdsvis 11.700 personer af srilankansk baggrund og 11.627 personer af indisk baggrund nu bor i Danmark. Men da Danmarks Statistik ikke kategoriserer ud fra religiøst tilhørsforhold, skal man som forsker forsøge at lave et estimat. Mit foreslåede antal på mellem 19-20.000 hinduer bygger på flere forhold: Når det gælder migranter fra Sri Lanka, så var det primært tamilske hinduer og et færre antal tamilske katolikker, som flygtede fra borgerkrigen i landet. Når det gælder migranter fra Indien, så har jeg overført den religiøse fordeling i Indien på de danske tal, hvoraf cirka 80 procent af en befolkning på 1,3 milliarder er hinduer. Samtidig har jeg taget migrationsmønstret med i betragtning. De nepalesiske hinduer udgør kun få tusinde, og langt de fleste er unge studerende, som ikke har etableret sig i landet.

Hvem bor hvor?
Hvor de etniske hinduer bor i Danmark, afhænger meget af deres migrationstidspunkt, men også af alder i forhold til uddannelse.

De første indiske hinduer kom til Danmark allerede i 1970´erne, hvor der var brug for arbejdskraft. De bor i dag primært i Københavnsområdet. De indiske hinduer, som er kommet inden for de senere år for primært at arbejde med IT og på hospitaler, bor midlertidigt rundt omkring i landet i nærheden af den virksomhed, hvor de er ansat.

De srilankansk tamilske hinduer bor primært i Jylland i området omkring Ikast, Herning, Struer, Brande og Holstebro. Det var i de områder, der var brug for arbejdskraft, da srilankanerne kom til Danmark fra slutningen af 1980’erne. I dag bor de dog i det meste af landet, og der er i dag også større grupper af srilankansk-tamilske hinduer omkring Aalborg, Vejle-Billund, Åbenrå, Næstved-Stenlille. Desuden er der en del unge tamilere, som i de store universitetsbyer, da de er under uddannelse. Det samme gælder de nepalesiske hinduer

Andre former for hinduismer i Danmark
Hinduisme er også repræsenteret i nye religioner, som i større eller mindre grad har den vediske tradition (hinduismens traditionsfundament), hinduistiske helligtekster eller hinduistiske ritualformer (puja) og levevis, som deres omdrejningspunkt. Her er Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed (ISKCON), også kaldet Hare Krishna, nok det tydeligste eksempel, men også Radha Soami og Brahma Kumaris er gode eksempler. De udgør dog kun en mindre gruppe på op til et par hundrede kernemedlemmer. Desuden er der mange nye religioner og spirituelle grupper, som har indoptaget dele af det hinduistiske verdens- og menneskesyn og praksisformer, men har gjort dem helt til sine egne. Her er tallet langt større.

Hinduistisk gurudyrkelse i Danmark
I Danmark er der en lang tradition for gurudyrkelse. Det er også udgangspunktet for Hare Krishna-bevægelsen, som følger guruen Srila Prabhupada. I modsætning til medlemmer af Hare Krishnabevarer langt de fleste danskere, som følger en guru, et tilhørsforhold til den danske folkekirke, men lader sig inspirere af guruen og dennes budskaber. Mest kendte guruer i Danmark er nok Sai Baba og Amritanandamayi også kendt som ”Hugging Amma.”

Hinduistisk inspirerede praksisformer
Yoga har nok aldrig været så populær, som den er i dag, og den findes i et utal af former. Lige fra den yoga, som dyrkes i indisk inspirerede yogaskoler, til de meget sekulariserede former, der dyrkes som supplement til idræt og sport.

Religionshistorisk set har yoga sit udgangspunkt i den vediske tradition, hvorfor den er værd at tage med i betragtning, når hinduisme i sine mange former diskuteres. Det samme gælder for mandalategninger, tantra og ayurvedisk medicin, der historisk udspringer af hinduismen, men som har transformeret sig i mødet med det danske samfund.

Hinduisme i Danmark – hvad skal tælles med?
Som det ovenstående indikerer, så kan der være mange forskellige måder at tælle hinduisme på i Danmark. Almindeligvis ville vi nok stoppe ved de hinduer, som er født som hinduer, og som har en indisk, srilankansk eller nepalesisk baggrund, og så vil vi ende på omkring 20.000, men religion er en dynamisk størrelse, og hvad vi tæller med afhænger af vores klassifikationskriterier

Hare Krishna-munke går på strøget i København. Foto: Ritzau Scanpix/ Bax Lindhardt