Interview

Ellen Wulff: Min koranoversættelse er ikke nogen Koran

Den danske oversættelse af Koranen har ikke den samme hellige status, som den arabiske Koran har. Ellen Wulff, der har lavet den danske oversættelse, fortæller hvorfor. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I anledning af udgivelsen af Bibelen 2020 sætter vi fokus på de oversættelsesproblematikker, enhver oversættelse af helligtekster indebærer. Vi har talt med Ellen Wulff, der har oversat Koranen til dansk

I dag udgiver Bibelselskabet en ny bibeloversættelse. Man siger, at enhver oversættelse er en fortolkning, og dette gør sig ikke mindst gældende, når man har med helligtekster at gøre. Men der er imidlertid også andre problematikker, man må være opmærksom på som oversætter af hellige skrifter. Det fortæller Ellen Wulff, der har oversat Koranen til dansk.

Koranoversættelse afkræver nogle refleksioner af oversætteren, som bibeloversættelse ikke gør i helt samme omfang. Når man har med Koranen at gøre, er der nemlig det helt grundlæggende forhold til stede, at Koranen i oversat form ikke har den samme hellige status, som den arabiske Koran har. Det har først og fremmest sin forklaring i, at Koranen er udtalt til det arabisk-talende folk:

“Hvis man er troende muslim, så tror man, at alt hvad der står i Koranen er Guds ord, og at Han har talt det til en helt speciel gruppe mennesker, nemlig det arabiske folk. Gud har derfor talt det sprog, de talte, og det er arabisk,” siger Ellen Wulff.

Hun uddyber: “I sura 43 vers 1-5 står der: ‘Vi har gjort det til en arabisk Koran’. ‘Vi’ står her i pluralis majestætis, hvilket betyder, at det refererer til Gud. Det vil sige, at den er udtalt på arabisk, og at den kun er en Koran, når den er på arabisk. Derfor er min oversættelse til dansk ikke nogen Koran, det er bare en gengivelse af den guddommelige bog.”

Dansk Koran udsprang af uvidenhed
Fordi Koranen ifølge troende muslimer altså er en direkte åbenbaring af Guds hellige ord, står ordene urørlige og kan derfor ikke oversættes, uden at helligheden går tabt. Den samme pointe står flere steder i Koranen, og det er ifølge Ellen Wulff et islamisk dogme, at skriftet kun er helligt, og kun er en Koran, når det er uoversat.

Der er dog god grund til alligevel at oversætte Koranen. Ellen Wulff havde først og fremmest en folkeoplysende hensigt med at lave den danske oversættelse:

“Da jeg oversatte Koranen for 15 år siden, var den så afgjort henvendt til det danske publikum. Der var nogle hidsige debatter på det tidspunkt, hvor politikere slog hinanden med korancitater, og sagde ‘det og det står i Koranen’, og ‘det og det står der ikke’. Det var så tydeligt, at de ikke anede, hvad der faktisk står i den”.

En fælles gud
Oversættelsen er altså ikke noget konfessionelt skrift. Koranen i oversættelse er et stykke litteratur, der er blevet gjort tilgængeligt for dansk-talende. Det er dog meget muligt, at danske muslimer, der ikke kan så meget arabisk, støtter sig til den, når de læser den arabiske Koran, mener Ellen Wulff.

Men fordi oversættelsen netop er henvendt til det danske publikum, er Ellen Wulff godt klar over, at nogle af de valg, hun har truffet i oversættelsen, vil falde muslimer for brystet:

“Jeg oversætter ‘Allah’ til ‘Gud’, fordi det er det, det betyder, og jeg oversætter navnene, som vi kender fra Det Gamle Testamente til det, som vi kender dem som.”

Og her viser oversættelsesproblematikken hvad angår fortolkning sig. Ellen Wulff begrunder oversættelsen af “Allah” til “Gud” yderligere med, at der er mange steder i Koranen, hvor Muhammed selv siger, at de kristne, jøderne og muslimerne har én fælles gud. Med sin oversættelse ønsker Ellen Wulff at understøtte dette, ifølge hende, meget vigtige budskab.